Seimo Etikos ir procedūrų komisija posėdžiauja neteisėtai

Seimo Etikos ir procedūrų komisija posėdžiauja neteisėtai

Socialdemokratai kreipėsi į Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį ir informavo, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija dabar veikia neteisėtai.

Dabartinė šios komisijos sudėtis neatitinka Seimo Statuto nuostatų, o tai reiškia prieštarauja įstatymui ir jos veikla  bei sprendimai yra neteisėti. Vadovaujantis Seimo statuto 77 straipsniu penki nariai (pasiūlyti daugumos) turi būti iš Seimo mažumos, o šeši nariai (pasiūlyti mažumos) turi būti iš Seimo daugumos. Etikos ir procedūrų komisijos pirmininku gali būti tik Seimo mažumai priklausantis Seimo narys, pirmininko pavaduotoju – Seimo daugumos atstovas. Tuo tarpu dabar Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje yra 8 valdančiosios daugumos atstovai, ir tik 3 jos nariai iš mažumos. Komisijai toliau vadovauja dabartinei daugumai atstovaujanti Rita Tamašunienė.

„Tą pačią dieną, kai buvo pasirašyta nauja koalicinė sutartis – turėjo būti performuota ir Seimo Etikos ir procedūrų komisija. O dabar į posėdžius renkasi senosios sudėties komisija, kurios visi posėdžiai ir sprendimai yra neteisėti. Juos bet kas gali skųsti teismui ir užginčyti. Baikime tyčiotis iš teisės. Jau 3 metai šios kadencijos praėjo ir net Seimo naujokai turėjo išmokti dirbti ir laikytis įstatymų bei Seimo Statuto", - sako socialdemokratas Seimo narys Algimantas Salamakinas.

Socialdemokratų teigimu, po koalicijos sutarties pasirašymo, daugumos ir mažumos santykis neatitinka Seimo statuto nuostatų. Seimo mažuma ir dauguma apibrėžiama Seimo statuto  40 straipsnyje – „Seimo dauguma yra laikomos tos Seimo frakcijos, kurių bendras narių skaičius yra daugiau kaip pusė Seimo narių ir kurios yra pasirašiusios bendros veiklos deklaraciją arba sutartį dėl koalicinės vyriausybės.  Seimo mažuma yra laikoma opozicinės bei kitos Seimo daugumai nepriklausančios frakcijos ir mišri Seimo narių grupė."

„Informavau Seimo pirmininką, kad nelaukiant rudens sesijos būtina inicijuoti Etikos ir procedūrų komisijos pakeitimus, nes šiuo metu egzistuojanti komisija yra nelegitimi, o jos sprendimai bus negaliojantys", - teigia Seimo socialdemokratų frakcijos seniūno pavaduotojas Algirdas Sysas.

Susiję straipsniai

Close