Seimas neturi tarnauti transnacionalinėms kompanijoms

Seimas neturi tarnauti transnacionalinėms kompanijoms

Socialdemokratai nepritaria Seime svarstomam Kanados ir ES prekybos susitarimui (CETA), nes jis kelia grėsmę valstybių savarankiškumui ir tiesia kelią transnacionalinių kompanijų įsigalėjimui.

„Nėra padarytas Kanados ir ES prekybos susitarimo poveikio Lietuvos ekonomikai vertinimas. Tikėtina, kad gali būti sprendimas, jog jis neatitinka ES teisės. Tai tikrai Lietuvos politikams nėra būtinybės užbėgti už akių ir priiminėti skubotus sprendimus dėl šio susitarimo," – sako Seimo narė Rasa Budbergytė.

Pasak socialdemokratės, ekonomika labai svarbi, tačiau mūsų nedidelės Lietuvos įmonės daugiau veikia vidaus rinkoje, ir jų galimybės patekti į Kanados rinką – abejotinos.

„Vis dėlto labiausiai kontraversiška šio susitarimo vieta  – ginčų nagrinėjimas. Pritardami susitarimui perduotume teisinius ginčus nagrinėti naujai kuriamai institucijai, kuriame transnacionalinės korporacijos galės paduoti į teismą valstybes. Kodėl mes taip skubame? Ir kodėl Lietuvoje norinčių greičiau pasirašyti, neįvertinus nei poveikio, nei pasekmių. Palaukime bent Europos teisingumo teismo sprendimo, kad tikrai nepadarytume žalos mūsų ekonomikai ir žmonėms," – sako R. Budbergytė.

„Socialdemokratai negali pritarti tokiam susitarimui. Mes norime patys Lietuvoje spręsti darbo vietų, darbuotojų, įmonių veiklos, aplinkos saugumo klausimus. Todėl visiškai nepriimtinas tokių sprendimo teisių perleidimas transnacionalinėms korporacijoms. Be to, turime įvertinti tarptautinių ekspertų įspėjimus, kad CETA kelia didžiulę grėsmę žmonių sveikatai, aplinkosaugai, bendruomenių atsparumui, viešųjų paslaugų likimui ir jų gamtos išteklių apsaugai," - teigia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas.

Socialdemokratų manymu, svarstydami Kanados ir ES prekybos susitarimą Seime Lietuvos politikai neturėtų paisyti vien tik transnacionalinių kompanijų interesų.

Close