Robert Duchnevič. Policijos tylėjimas: kaip generalinis komisaras užčiaupia pareigūnus

Robert Duchnevič. Policijos tylėjimas: kaip generalinis komisaras užčiaupia pareigūnus

Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas patvirtino Etikos kodeksą, kuriuo uždraudė kritikuoti save ir policijos viršūnėlės. Taigi, pasinaudoti konstitucine teisė kiekvienam turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti policijoje nuo šiol – sunkiau.

Policijos departamentą galima pagirti už puikius viešuosius ryšius: žiniasklaidoje savo sportinius pasiekimus demonstruojantis generalinis komisaras, modernūs automobiliai, policijos pareigūnų asmenukių pilnas facebook socialinis tinklas. Tą mato tūkstančiai gyventojų. Tačiau Lietuvos policijos bendruomenėje ne viskas taip gerai, kaip atrodo. Didelė dalis pareigūnų skundžiasi dėl neigiamų policijos reformos pasekmių, o tarp profsąjungų ir policijos vadovybės jau ilgą laiką nėra konstruktyvaus dialogo. Maža to, rugpjūčio pradžioje įsigaliojo naujas Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodeksas, kuris iššaukė eilinį pareigūnų nepasitenkinimą.

Dar nespėjus išblėsti emocijoms po naujojo Vidaus tarnybos statuto priėmimo, policijos generalinis komisaras Linas Pernavas priėmė įsakymą, kuriuo patvirtino naują policijos darbuotojų etikos kodeksą.  Pareigūnai sunerimo, kad iš pirmo žvilgsnio trumpesniu ir konkretesniu naujuoju kodeksu bandoma dar labiau apriboti jų teises bei laisves. Panašu, kad policijos vadovybė užsimojo sustiprinti absoliučiai visų policijos darbuotojų kontrolę, mat naujasis kodeksas taikomas ne tik policijos pareigūnams, t. y. statutiniams tarnautojams, bet ir kitiems policijoje dirbantiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

 

Spaudoje mirga teigiama informacija apie sulaikytas nusikalstamas grupuotes ir kitus policijos pasiekimus, tačiau beveik nekalbama apie tai, kas vyksta žemiausiu lygmeniu. Taigi, ten kur pagalba kiekvieną dieną reikalinga eiliniam žmogui. Apie tai bando kalbėti patys pareigūnai, tačiau jų balsas nuolat slopinamas.

 

Ypatingai daug dėmesio sulaukė kodekso 6.6. papunktis, kuris numato, jog policijos darbuotojas privalo būti tolerantiškas, viešai nereikšti asmeninių simpatijų ar antipatijų vadovams, pavaldiniams, kolegoms, visuomenės veikėjams bei visada išlikti objektyvus ir nešališkas.

Ši nuostata aktuali policijos vadovybei, kuri pastaruoju metu pareigūnų tarpe yra labai kritikuojama. Visa tai paslepia profesionali viešųjų ryšių kampanija. Kadangi į išorę lendantys nesutarimai Policijos departamentui yra nenaudingi, kodekso 6.6. papunktis yra lyg prevencinė priemonė, priverčianti policijos darbuotojus patylėti.

Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina teisę kiekvienam žmogui turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Ši laisvė gali būti ribojama tik įstatymu, jeigu tai yra būtina, kad apsaugoti žmogaus sveikatą, garbę, orumą, dorovę, jo privatų gyvenimą arba ginti konstitucinę santvarką.  Konstitucijos 33 straipsnis numato piliečiams teisę kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą. Policijos darbuotojai taip pat yra lygiateisiai Lietuvos piliečiai.

Suprantama, kad darbo ar tarnybos metu jie turi išlikti nešališki ir tinkamai atlikti savo pareigas. Tačiau Etikos kodekse įtvirtintas draudimas viešai reikšti simpatijas ar antipatijas policijos vadovybei, gali būti interpretuojamas kaip draudimas apskritai kritikuoti vadovybę. Kadangi aktyviems kritikams ir eilinių pareigūnų teisių gynėjams kilti karjeros laiptais policijoje žymiai sunkiau, toks teisinis reguliavimas dar labiau apsunkina policijos profsąjungų veiklą.

Kai tarp įstaigos vadovybės ir darbuotojų nėra konstruktyvaus dialogo, būtent viešumo dėka visuomenėje gimsta diskusija, kurios metu išryškėja egzistuojančios problemos ir jas imamasi spręsti. Deja, šiuo metu viską bandoma nuslėpti. Spaudoje mirga teigiama informacija apie sulaikytas nusikalstamas grupuotes ir kitus policijos pasiekimus, tačiau beveik nekalbama apie tai, kas vyksta žemiausiu lygmeniu. Taigi, ten kur pagalba kiekvieną dieną reikalinga eiliniam žmogui. Apie tai bando kalbėti patys pareigūnai, tačiau jų balsas nuolat slopinamas.

Darnios policijos, kaip ir bet kokios kitos, sistemos, negali sukurti saujelė žmonių. Kritika ir  diskusijos reikalingos tam, kad nuolat tobulintume tai, kas sukurta. Jeigu policijos darbuotojai, turintys nemenką darbinę patirtį bus priversti tylėti, o visos problemos atsidurs po kilimu, laikui bėgant, policija nesugebės užtikrinti visuomenės saugumo. Smuks policijos pareigūno profesijos prestižas, o kas dėl to kaltas, kaip visada, beliks tik spėlioti.

Politiką galite sekti Facebook  

Susiję straipsniai

Close