Rita Grigalienė. Gebėjimas ignoruoti

Rita Grigalienė. Gebėjimas ignoruoti

Seimo valdančiųjų nesiskaitymas su opozicija yra tarsi veidrodinis atspindys to, kas pastaruosius metus vyksta Tauragės rajono savivaldybės taryboje. Seimo daugumos nuolatinis galios demonstravimas, buldozerinis sprendimų priėmimas ir opozicijos ruoštų teisės aktų projektų atmetimas tapo įprasta Seimo darbo rutina. Opozicijos siūlymų ir sprendimų projektų atmetimas norma tapo ir Tauragės rajono savivaldybės taryboje.

Seimo opozicija, mano manymu, pelnytai palikusi Seimo posėdžių salę, į ją pažadėjo sugrįžti tik tada, kai į posėdžio darbotvarkę bus grąžinti svarbiausi klausimai, kurie šiandien reikalingi sprendžiant itin sudėtingą šalies ekonominę bei socialinę situaciją. Bendrų sprendimų paieškai Seime buvo suburta opozicijos ir valdančiųjų dialogo grupė, tačiau atrodo, kad Seimo dauguma bendradarbiavimui nenusiteikusi. Ar bendro darbo užuomazgų yra Tauragės rajono savivaldybės tarybos darbe? Manau, kad ne.

Nors dabartinis Tauragės meras rinkimų kampanijos metu žadėjo, kad vienys politines partijas bendram darbui, šiandien to nedaro ir abejoju, ar darys. Ne dėl to, kad valdantieji, turėdami daugumą taryboje gali joje priimti ar atmesti norimus sprendimus, o dėl susiformavusio principo – savivaldybėje tvarkytis kaip nuosavame UAB‘e.

Praėjusiais metais tarybai buvo pateiktas sprendimo projektas, kuriuo pasiūlyta panaikinti diskriminacinę nuostatą, kad ir Skaudvilės miesto, ir Juodpetrių, ir Joniškės sodų teritorijose gyvenantys asmenys galėtų pateikti prašymus dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų kompensavimo.

Valdančiųjų balsais šis klausimas iš darbotvarkės buvo išbrauktas, o tai reiškia, jog viso rajono gyventojai gali teikti prašymus individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų kompensacijai gauti, o Skaudvilės miesto, Juodpetrių ir Joniškės sodų gyventojai – ne. Įtikinamų argumentų, kodėl šių gyventojų prašymai turi būti atmesti, taip ir neišgirdome.

Dar vienas nesiskaitymo su opozicija pavyzdys – praėjusiais metais, mano kolegos taryboje V. Karbauskio, teiktas tarybos sprendimo projektas. Kolegos noras buvo įprasminti ir pagerbti visus Lietuvos Laisvės gynėjus 1991 m. sausio 13 d. stojusius prieš okupantų agresiją, atskiru savivaldybės Tarybos sprendimu. Projekto tikslas buvo numatyti, kad prieš 30 metų Tautos didvyrių iškovota Laisvė būtų įprasminta įrengiant 30 metrų aukščio vėliavos stiebą su Lietuvos istorine vėliava.

Tauragės valdantieji opozicijai nesudarė net galimybės Laisvės gynėjų atminimui skirto projekto pristatyti tarybos posėdyje. To iniciatorius buvo meras D. Kaminskas. Gaila, kad toks, didelę istorinę reikšmę menantis objektas vis tik buvo pastatytas slaptai, o iš viešai pristatyto pirminio projekto, gražios vizualizacijos, liko tik stiebas ir vėliava, savivaldybei kainavę net 44 tūkst. eurų!

Dar vienas pavyzdys – opozicijos pateiktas tarybos sprendimo projektas dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Tauragės rajono vietos veiklos grupės valdybą. Dabar, vietoje trijų narių, vietos valdžiai atstovauja tik vienas. Siūlymas svarstytas komitetuose, tačiau pasiekęs Tauragės savivaldybės tarybos posėdį, merui D. Kaminskui pasiūlius, buvo tiesiog išbrauktas iš darbotvarkės.

Svarstant 2022 m. Tauragės rajono biudžetą, socialdemokratų frakcijos pasiūlymai buvo atmesti, o ten buvo Medelyno gatvės ir J. Tumo–Vaižganto g. 129 A namo gyventojų problemų sprendiniai bei eilė kitų klausimų, kuriuos prašo spręsti rajono gyventojai. Argumentuotas siūlymas išbraukti skandalingąją Tvenkinio gatvę Mažonų gyvenvietėje iš Mažonų seniūnijos pateikto asfaltuojamų gatvių sąrašo, taip pat buvo atmestas. Ir čia pateikiami tik keli akivaizdūs, chrestomatiniai nesiskaitymo su oponentais pavyzdžiai.

Turėdami daugumą Tauragės dešinieji elgiasi ne tik arogantiškai, tačiau ir nepagarbiai. Kalbu ne apie pagarbą oponentams, nes jos nėra, o apie nepagarbą žmonėms, kurie balsavo už opozicijos atstovus rinkdami į savivaldybės tarybą. Socialdemokratai Tauragės rajono savivaldybės taryboje turi 8 atstovus, o tai – daugiau nei trečdalis rinkėjų balsų! Kaip galima ignoruoti trečdalio savivaldybės rajono gyventojų nuomonę? Tiesą pasakius, nežinau ar dar kokioje nors savivaldybėje yra prastesnė situacija, toks nesiskaitymas ir nepagarba oponentams ir gyventojams, kaip Tauragėje.

Tauragės opozicija, kaip kolegos Seime, panašaus demaršo prieš valdančiuosius nedarys, tačiau dalyvaudama posėdžiuose ir toliau teiks siūlymus ir tarybos sprendimų projektus, kurie aktualūs tauragiškiams.

Rita Grigalienė yra LSDP Tauragės skyriaus pirmininkė, Tauragės r. savivaldybės tarybos narė

Susiję straipsniai

Close