Rasa Budbergytė. Pamirštama, kam priklauso biudžetas

Rasa Budbergytė. Pamirštama, kam priklauso biudžetas

Savaitraštis "Savaitė" klausia: Ar biudžetas ir mūsų gerovė – tas pats?

Didžioji dalis valstybės biudžeto formuojama iš surenkamų mokesčių. Mokesčių mokėtojai pagrįstai tikisi, kad iš biudžeto bus finansuojamas švietimas, sveikatos ir socialinė apsauga, gynyba, infrastruktūra ir kiti gyvybiškai svarbūs poreikiai. Deja, ir politikai, ir biurokratai mėgsta „pasisavinti“ biudžetą – pamiršta, kad jis yra visų mokesčių mokėtojų nuosavybė.

Neatleistina, kad, priimdami įstatymus, taip pat ir susijusius su mokesčiais, politikai pirmiausia žiūri, kiek neteks biudžetas. Daug svarbiau yra tai, ar bus teisingiau gyventojų reikmėms paskirstomas biudžetas, koks bus lėšų poveikis Lietuvoje esančiai didžiulei pajamų nelygybei, socialinei atskirčiai, ar pagerės žmonių gyvenimas dėl to, kad vienaip ar kitaip pertvarkysime mokesčių sistemą. Juk jeigu atsisakoma NPD už vaikus, ne biudžetas sutaupo 75 mln. eurų, o vaikus auginantys tėvai netenka tokios sumos. O jeigu didiname vaiko pinigus, nėra svarbu, kad biudžetas neteks 178 mln. eurų, – svarbu tai, kad bus skiriama būtent tiek paramos šeimoms, mokant išmokas už vaikus.

Šaltinis SAVAITĖ

Close