Tapk mūsų partijos nariu

0
Šiandien partija vienija narių

Atnaujinta 2021.10.15

Kodėl verta tapti Socialdemokratų partijos nariu?

Veikla politinėje organizacijoje – tai pagrindinė forma piliečiui dalyvauti politikoje, su bendraminčiais įgyvendinti savo idėjas ir tiesiogiai veikti sprendimus, kurie keistų žmonių aplinką.

Ar socialdemokratai dalyvauja visuose rinkimuose?

Taip. Subūrę kairiuosius iš visų 60 Lietuvos savivaldybių dalyvaujame visuose vykstančiuose rinkimuose: Seimo, savivaldybių, Prezidento, Europos Parlamento.

Kokie yra pagrindiniai socialdemokratų principai ir vertybės?

Socialdemokratai remiasi (bent) keturiomis svarbiausiomis politinėmis idėjomis. Tai yra Lygybė, Teisybė, Pažanga ir Bendrystė. Jas taip pat galima įsivaizduoti kaip keturias seseris, artimas ir šiek tiek viena kitai pavyduliaujančias. Kiekvieną iš šių vertybių geriausia suvokti santykyje su kitomis trimis. Iš dalies šios giminingos idėjos papildo viena kitą, iš dalies – atsveria.

Apie tai išsamiau galite skaityti : ČIA

Kur galima rasti partijos poziciją svarbiausiais šaliai ir jos žmonėms klausimais?

Visą naujausią informaciją skelbiame partijos tinklapyje ir socialiniuose tinkluose. Svarbiausias dokumentas, kuriuo remiamės – patvirtinta partijos rinkimų programa.

Ką turėčiau daryti, kad mane išrinktų, pavyzdžiui, į Seimą?

Aktyviai dalyvauti. Tapti lyderiu partijoje galimybes turi kiekvienas. Svarbiausia – ne pats Seimo nario mandatas, o reali galimybė veikti ir priimti sprendimus, kurie atitinka socialdemokratines vertybes; sprendimus, kurie keistų žmonių gyvenimus į gera.

Ką galiu veikti partijoje, jei nenoriu kandidatuoti rinkimuose?

Veiklų spektras LSDP – labai platus. Gali dalyvauti partijos diskusijose svarbiausiais klausimais, burti bendraminčius. Daugelio svarbiausių sprendimų priėmime dalyvauja visi partijos nariai. Siekiame kuo daugiau žmonių įtraukti į tiesioginį dalyvavimą politikoje. Kartu su socialdemokratais gali aktyviai dalyvauti bendruomenių veiklose. Be kita ko, organizuojame kultūrinius ir įvairius kitus renginius: susitikimus, diskusijas, seminarus ir paskaitas, leidžiame laikraštį ir kitus leidinius.

Turiu idėją, noriu ją įgyvendinti. Kaip?

Partijoje gali susipažinti su šimtais ar tūkstančiais bendraminčių iš skirtingų Lietuvos kampelių, kartu vystyti ir plėtoti idėjas, juos burti, įtikinti daugelį idėjos būtinumu, galiausiai veikti sprendimus ir taip pasiekti, kad socialdemokratinės politikos įgyvendintojai (atstovai miesto ar rajono taryboje, nacionaliniame parlamente) šiuos sumanymus realizuotų.

Ar, būdamas partijos nariu, turėsiu galimybę tobulėti, išmokti ko nors naujo?

Nuolat sudarome galimybes organizacijos nariams mokytis, ugdyti kompetencijas. Partijos nariai organizuoja seminarus, veda mokymus, dalinasi turimomis kompetencijomis su kitais. Be to, LSDP bendradarbiauja su užsienio partneriais, kurie taip pat siūlo veiklų spektrą.

Ar partijos nariai buriasi į grupes pagal interesų sritis?

Partijoje veikia skirtingų veiklos sričių (kultūros, sveikatos reikalų, krašto apsaugos ir t. t.) komitetai, Socialdemokračių moterų ir Socialdemokratinio jaunimo sąjungos.

Kaip įstoti į partiją?

Užpildyk anketą aukščiau arba užsuk į Tavo mieste veikiantį mūsų partijos skyrių. Užpildžius anketą internete, mes su Tavimi susisieksime ir pakviesime susitikti. Primename, kad partijos nariais negali būti statutiniai pareigūnai.

Įstojau į partiją. Kas toliau?

Įstojęs į partiją tampi vieno iš šešiasdešimties skyrių nariu. Žengti pirmuosius žingsnius partijoje tau padės skyriuje esantis naujų narių koordinatorius. Jis tave supažindins su bičiuliais, veiklomis ir skyriuje veikiančiomis grupėmis. Beje, tokią grupę gali sukurti ir pats.

Koks dokumentas apibrėžia partijos veiklos principus?

Pagrindinis partijos veiklos dokumentas – Statutas. Jis reglamentuoja kasdienę veiklą, įvairius procesus.

Kaip partija finansuojama?

Yra trys pagrindiniai partijos finansavimo šaltiniai: valstybės dotacija, gyventojų savanoriškai skiriama 0,6 proc. dydžio sumokėto metinio pajamų mokesčio dalis ir partijos nario mokestis. Rinkimų laikotarpiu – ir fizinių asmenų aukos. Visą informaciją apie partijų finansavimą gali rasti: ČIA

Kaip išstoti iš partijos?

Narystė LSDP grįsta savanoriško dalyvavimo principais. Išstoti iš partijos gali pateikęs prašymą internetu arba savo skyriui.

Ar partijos narių sąrašai skelbiami viešai?

Ne, partijos narių sąrašai nėra skelbiami viešai.

Kokios istorinės asmenybės socialdemokratams svarbiausios?

Visų pirma, didieji tarpukario Lietuvos kairieji demokratai – Vasario 16-osios akto signatarai S. Kairys, M. Biržiška, S. Narutavičius, J. Vileišis, prezidentas K. Grinius ir ministras pirmininkas M. Sleževičius.

Įkvėpimo semiamės ir iš tokių asmenybių kaip G. Petkevičaitė-Bitė, F. Bortkevičienė, L. Purėnienė ir J. Griniuvienė, kurios nepailsdamos kovojo dėl šalies laisvės ir demokratijos bei telkė politinę valią įtvirtinti lygias vyrų ir moterų teises.

Close