Prieškario problemos aktualios ir neišspręstos iki šiandien

Prieškario problemos aktualios ir neišspręstos iki šiandien

Savaitgalį aktyvios socialdemokratės rinkosi į Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos ataskaitinę konferenciją Kaune.

Profesorės Virginijos Jurėnienės pranešimas "Socialdemokračių indėlis į visuomenės kaitą: istorinė retrospektyva" konferencijos dalyves nukėlė į prieškario Lietuvą. To meto iškilios socialdemokratės inicijavo daug pažangių procesų: pradėtos diskusijos apie edukaciją, lygias teises, politines teises, darbo santykius, moterų organizuotumo ir sąmoningumo didinimą, aktyvų visuomenės požiūrio į moterį keitimą, drąsą ir ryžtą ginant savo teises, inicijuoti svarbūs įstatymai.

Konferencijos metu LSDMS pirmininkė Orinta Leiputė pristatė tarybos ataskaitą, o su LSDMS 100-mečio idėjos projektu supažindino Tauragės apskrities koordinatorė Nijolė Meilutienė, vyko diskusijos.

LSDMS šiuo metu vienija 49 klubus, per metus įsikūrė du nauji klubai ir keletas atnaujino savo veiklą. Pirmininkė pristatydama ataskaitą apžvelgė priimtus politinius pareiškimus, socialines akcijas, pristatė tarptautinę veiklą, vykdytą kitą veiklą bei numatomus artimiausius darbus.

Diskusijų metu pasidžiaugta, kad turima kompetencija, darbštumu, tikslo siekiu, aktyvios bičiulės lyderiauja ir skyriuose. LSDMS pirmininkė Orinta Leiputė akcentavo, jog tiek sudarant rinkimų sąrašus, tiek reitinguojant, turi būti laikomasi lygių galimybių principo. Konferencijos metu priimti sprendimai kreiptis į LSDP Marijampolės skyrių, ir LSDP pirmininką G. Palucką dėl statuto nesilaikymo sudarant sąrašą į savivaldybių tarybas. Taip pat nusprendėme paraginti Seimo frakciją nebalsuoti dėl Lietuvos Respublikos Seime įregistruotų įstatymo projekto pataisų, draudžiančių abortus ir pasisakyti dėl žmogaus teisių suvaržymo.

Konferencijos pabaigoje vyko diskusijos dėl LSDMS veiklos strateginių krypčių. Apskričių koordinatorės, klubų pirmininkės, narės pasidalino savo klubų praktika bei mintimis.

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga yra sudėtinė LSDP dalis, turinti tam tikrą autonomiją. Socialdemokračių pagrindiniai veiklos tikslai – keisti LSDP narių ir visos visuomenės požiūrį į moterų dalyvavimą politikoje ir visuomenei svarbių sprendimų priėmime; siekti lygių moterų ir vyrų teisių bei galimybių įgyvendinimo visuomenėje, šeimoje, politikoje, kultūroje ir ekonomikoje; siekti ekonominių ir teisinių garantijų šeimai ir vaikams įtvirtinimo; siekti lyčių balanso LSDP veikloje.

Close