Orinta Leiputė. Su atvykėliais dirbantys pareigūnai neapsaugoti nuo užkrato

Orinta Leiputė. Su atvykėliais dirbantys pareigūnai neapsaugoti nuo užkrato

Koronaviruso pandemija trunka šeštą mėnesį. Tačiau Lietuvoje net ir per tokį laiką neužtikrinamas tarnybų, dirbančių užsikrėtimo rizikos zonose, saugumas. Yra signalų, kad vieno iš oro uostų sienos apsaugos tarnybos pareigūnai užsikrėtė COVID-19 virusu, nes darbo vietoje jie nėra apsaugoti nuo užkrato rizikos. Šiaip ar taip, visa pareigūnų pamaina neišėjo į tarnybą. Kiti pareigūnai irgi nerimauja dėl savo ir artimųjų sveikatos, dėl pavojingomis tapusių darbo sąlygų. Tuo tarpu sprendimų, kaip apsaugoti pareigūnus nuo užkrato ir galimai apsikrėtusiųjų – vis dar nėra.

Apie tai garsiai nekalbama, tačiau realiai pareigūnai, kurie sutinka atvykstančius iš užsienio valstybių, nėra niekaip apsaugoti nuo galimo užsikrėtimo. Pavyzdžiui, oro uostuose vieni keliautojai atvykę, praėję patikras, neužsibūna ir išvyksta su įsipareigojimu pasitikrinti dėl COVID-19 ir, esant reikalui, saviizoliuotis, tačiau yra ir tokių, kurių Lietuva neįsileidžia. Kokia jų laikino buvimo ir išlydėjimo procedūra?

Užsieniečio neįleidimo į Lietuvos Respubliką sąlygos nustatomos vadovaujantis Šengeno sienų kodeksu. Sprendimą neįleisti užsieniečio į Lietuvos Respubliką priima Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Lietuvos Respublikos Vyriausybė dar vasario 26 dieną priėmė nutarimą dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo, kuriame kalbama apie priemones, turinčias apsaugoti gyventojus ir aplinką nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įvežimo ir išplitimo, taip pat kaip išvengti naujo sergamumo COVID-19 liga protrūkio šalies teritorijoje. Jau esu anksčiau rašiusi, kad pasieniečiai nuo pat pradžių nebuvo aprūpinti reikiamomis priemonėmis, nebuvo dezinfekcinių kilimėlių ir elementarių kitų apsaugos priemonių, tačiau situacija ir dabar išlieka beveik nepakitusi.

Yra signalų, kad vieno iš oro uostų sienos apsaugos tarnybos pareigūnai užsikrėtė COVID-19 virusu, nes darbo vietoje jie nėra apsaugoti nuo užkrato rizikos.

Kiekvienas Lietuvos oro uostas turi patalpą neįleidžiamiems į Lietuvą asmenims. Paprastai tai nedidelis kambarėlis su lova, sanitariniu mazgu ir kitais elementariais dalykais. Dar yra ir kita patalpa skirta prieglobsčio prašytojams, kurios paskirtį galima pakeisti pritaikant ir patalpinti neįleistą asmenį. Realiai Kaune galima laikinai apgyvendinti du, Vilniuje - šešis asmenis. Tačiau ypač šiuo laikotarpiu yra kur kas daugiau tokių asmenų. Neseniai nuskambėjo atvejis apie atvykėlius iš Naujosios Zelandijos. Jeigu tokie atvykėliai kambarėlyje netelpa, pareigūnai priversti juos apgyvendinti tam nepritaikytose, tai yra, sulaikytiesiems skirtose patalpose su grotomis. Tokiu atveju, tame kambaryje gali būti apgyvendinami ir 7 žmonės. O jeigu jų tarpe yra vaikai, moterys? Ar tos sąlygos tinkamos žmonėms? Čia gali kilti ir žmogaus teisių pažeidimo klausimų.

Kiek pavyko gauti informacijos – tokie žmonės laukia artimiausio reiso, kuriuo bus grąžinami į savo šalį. Tai gali būti para, dvi, ar daugiau. Per tą laiką jiems nėra atliekami jokie COVID-19 tyrimai. Jie būna visi vienoje patalpoje. Negana to, kad jie būna sugrūsti mažoje erdvėje, bet dar ir naudojasi bendromis patalpomis, pavyzdžiui, tualetu, kartu su oro uostose dirbančiais pasieniečiais.

Buvo pakankamai laiko gerbiamiems ministrams A. Verygai ir R. Tamašunienei pamatyti ir išgirsti šias problemas, priimti sprendimus, pasirūpinti šių žmonių ir visų mūsų saugumu.

Sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, kurie kaip ir medikai stovi priešakinėse galimo susidūrimo su virusu linijose, kaip ir jų šeimos, nuolat patiria stresą - ar pavyks išvengti užkrato, ar neužkrės artimųjų. Ir tai tęsiasi jau daugiau kaip pusę metų. Galima būtų kelti klausimus dėl tokių žmonių, patiriančių padidintą riziką papildomų socialinių garantijų, sveikatos draudimo, darbo užmokesčio priedų, poilsio ir panašių dalykų. Bet pirmiausia šių pareigūnų ir mūsų visų piliečių vardu prašau ir reikalauju pasirūpinti rizikos zonose dirbančių žmonių saugumu. Juk vis dar skaičiuojama daugybė įvežtinių koronaviruso infekcijos atvejų. Ir šiuo atveju, Vyriausybė negali pasakyti, kad būsime saugūs tiek, kiek saugosimės patys. Čia kaukių neužtenka.

Susiję straipsniai

Close