Orinta Leiputė. Ikimokyklinis ugdymas – kiekvienam vaikui

Orinta Leiputė. Ikimokyklinis ugdymas – kiekvienam vaikui

Kokybiškas, nemokamas ikimokyklinis ugdymas turi būti prieinamas kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar šeimos socialinės padėties.

Lietuvoje veikia apie 1300 ikimokyklinio ugdymo įstaigų (skaičiuojant kartu su ikimokyklinio ugdymo grupėmis bendrojo ugdymo mokyklose), kuriose ugdoma kiek daugiau nei 100 000 vaikų.

Jų ugdymui skiriama apie 300 mln. eurų (valstybės, savivaldybės lėšos ir tėvų įnašai).

Jeigu analizuosime ikimokyklinio ugdymo prieinamumą skirtingose savivaldybėse, tai jis svyruoja nuo 14 iki 67 procentų (Valstybinio audito ataskaita, 2018 m.). Taigi, ne visos savivaldybės gali pasigirti, kad pakanka vietų valstybiniuose darželiuose.

Turtingesnės šeimos samdo aukles ar veda vaikus į privačias ugdymo įstaigas, o ką daryt gyvenantiems kukliau?

Dauguma šeimų pageidauja vesti vaikus į valstybinį darželį, o kai negauna vietos jame, mamos (dažniausiai – jos) pasilieka namuose, nesugrįžta į darbo rinką ir šeima praranda pajamas.

Remiantis Valstybinio audito ataskaitos duomenimis, daugiau kaip trečdalis (36 proc.) socialinės rizikos šeimose augančių vaikų iki 5 metų (imtinai) amžiaus nedalyvavo ikimokyklinio ugdymo procese, nes savivaldybės neteikė pavėžėjimo į ikimokyklinio ugdymo programą vykdančias įstaigas paslaugos.

Ikimokyklinis ugdymas šiems vaikams ypač reikalingas, nes tai – galimybė ištrūkti iš nepalankios aplinkos, laiku įgyti būtinų žinių ir gebėjimų. Ateityje tai garantuoja ir geresnius mokymosi rezultatus mokykloje.

Kalbant apie kai kuriuos didžiuosius miestus, ten situacija taip pat sudėtinga. Pavyzdžiui, Vilniuje, neretai ikimokyklinio ugdymo grupės yra perpildytos ir tai neatitinka higienos normų.

Vaikai tokiose grupėse greičiau pavargsta, auklėtojoms sunkiau dirbti ir proporcingai paskirstyti dėmesį bei užtikrinti ugdymo kokybę.

Valstybė privalo garantuoti ikimokyklinio ugdymo paslaugų suteikimą tėvams patogioje vietoje. Vietoj dešimtmečius statomo nacionalinio stadiono, geriau dešimt darželių Vilniaus mieste.

Juk visi sutinka, kad ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra – veiksminga ir efektyvi investicija, galinti padėti pagrindus sėkmingam tolimesniam gyvenimui, t. y. įgyjant išsilavinimą, randant darbą, integruojantis į visuomenę ir užsitikrinant gerovę.

Mes, socialdemokratai, investuosime į ikimokyklinį ir pradinį ugdymą kaip į tas švietimo sritis, kurios turėtų labiausiai prisidėti švelninant socialinę nelygybę ir atskirtį.

  • Padidinsime ikimokyklinio (ankstyvojo ir priešmokyklinio) bei pradinio ugdymo finansavimą iki 2 proc. BVP ir nustatysime, kad bendras švietimo finansavimas, įskaitant aukštąjį mokslą, turi būti ne mažesnis nei 6 proc. BVP.
  • Dviem kartais padidinsime ikimokyklinio ugdymo ir pradinių klasių krepšelio vertę.
  • Panaikinsime privačių ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų privilegijas ir suteiksime vaikams lygias galimybes augti ir tobulėti. Neleisime privačioms ugdymo įstaigoms gauti dvigubą finansavimą – ir viešas, ir privačias lėšas; o plėsime ir stiprinsime valstybines ugdymo įstaigas.
  • Įvesime papildomą koeficientą darbui mažiau patraukliose ar rečiau apgyvendintose teritorijose.
  • Skirsime tikslinį finansavimą mokinių pasiekimams gerinti prasčiau veikiančiose mokyklose.
  • Garantuosime ikimokyklinio ugdymo prieinamumą kiekvienoje savivaldybėje, nes dabar net 23 savivaldybės išvis nepaveža mažųjų, o 37-ios paveža tik vaikus su specialiaisiais poreikiais.
  • Vykdysime gabių vaikų ugdymo ir vaikų vasaros užimtumo programas, nepriklausomai nuo jų tėvų finansinės padėties ar gyvenamosios vietos.

Susiję straipsniai

Close