Nepažintos mūsų teisės ir laisvės

Nepažintos mūsų teisės ir laisvės

Beveik 100 Lietuvos socialdemokračių vasario 8 d. rinkosi į išplėstinį tarybos posėdį. Posėdžio dalyves sveikino Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) pirmininkė Orinta Leiputė, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Dovilė Šakalienė, Rasa Budbergytė, Julius Sabatauskas ir Algirdas Sysas, Birštono merė Nijolė Dirginčienė.

„Socialdemokračių moterų sąjunga skatina moterų lyderystę kiekvienoje srityje. Praėjusių metų pavasarį ataskaitinėje konferencijoje Birštone mes išsikėlėme ambicingus tikslus: siekti, kad ne mažiau kaip 50 proc. socialdemokratų, 2020 m. išrinktų į Seimą,  sudarytų moterys.  Mūsų tikslas ne tik keisti LSDP narių, bet ir visos visuomenės požiūrį į moterų dalyvavimą politikoje“, – sakė Orinta Leiputė.

Tarybos posėdyje sąjungos pirmininkė pristatė LSDMS klubų siūlymus LSDP rinkimų programai. Siūlymų buvo daugiau kaip 40. Taip pat pristatytos kandidatės į papildomą sąrašą ir politines pozicijas. LSDMS pirmininkės pavaduotoja Indrė Kižienė  pristatė artimiausius renginius.

Apie žmogaus teises ir laisves, pilietines, politines, socialines, ekonomines ir kultūrines teises, apie šių teisių išmanymą ir mokėjimą jas apginti posėdyje kalbėjo  LR Seimo narė, Laikinosios moterų grupės vicepirmininkė D. Šakalienė. Apie mūsų visų pilietiškumą ir aktyvų dalyvavimą politiniame gyvenime pranešimą skaitė Vilniaus universiteto docentė Rūta Žiliukaitė. Apie įsitikinimų laisvės silpnėjimą, nerimą, diskriminaciją ir netoleranciją diskutavome su prof. Milda Ališauskiene.

„Kultūrą reikia suvokti kaip įvairių visuomenės grupių dvasinių, materialinių, intelektinių ir emocinių ypatybių visumą, kultūra aprėpia ne tik meną ir literatūrą, bet ir gyvenimo būdą, mokėjimą sugyventi, vertybių sistemas, tradicijas ir tikėjimus. Kultūrų įvairovė – gyvastingas ir atsinaujinantis turtas, ir jį suvokti reikėtų ne kaip sustabarėjusį reiškinį, bet kaip nuolat kintantį procesą, užtikrinantį žmonijos išlikimą“, – taip dr. Skaidra Trilupaitytė visiems posėdžio dalyviams pristatė  teises į kokybišką kultūrinį gyvenimą.

Renginio pabaigoje menininkė Nomeda Marčėnaitė mus vedė sudėtingu, o gal kam ir lengvu meno keliu. „Saviraiškos laisvė yra svarbi žmogaus teisė, be kurios visuomenė nebūtų demokratiška. Nėra žmonių, kurie nemokėtų piešti ir Jūs visi tai darote puikiai“, – sakė Nomeda.

Nepamiršti liko ir renginio mažieji dalyviai, kurie turėjo rimtą užduotį – nupiešti piešinį Lietuvai. Ateityje šie darbeliai virs atvirukais ir sveikinimais.

LSDMS informacija

 

Susiję straipsniai

Close