Modesta Petrauskaitė: Saldainiukai už mokesčių mokėtojų pinigus

Modesta Petrauskaitė: Saldainiukai už mokesčių mokėtojų pinigus

Seimo nariai, atsiskaitytinai, kiekvieną mėnesį savo parlamentinei veiklai gali išleisti iki 0,8 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Tai yra apie 1 tūkstantį eurų. Visų, valstybės apmokamų ir pagal Seimo aprašą, reglamentuojantį Seimo narių parlamentinei veiklai skirtų lėšų naudojimą, patirtų išlaidų ataskaitos pateikiamos viešai. Šių lėšų pagrįstumą vertina Seimo Etikos ir procedūrų komisija.

Parlamentinei veiklai išleistų lėšų ataskaitos yra viešai pateikiamos LR Seimo internetiniame puslapyje ir visada traukia visuomenės dėmesį. Labiausiai jomis domisi žurnalistai, viešinantys kam ir kokie Seimo nariai leido mokesčių mokėtojų pinigus.

Daugiausia pinigų Seimo nariai skiria transporto priemonių eksploatavimui, techninei priežiūrai, remontui, automobilių draudimui. Dalis parlamentinių lėšų naudojama Seimo narių biurams, kompiuterinės technikos eksploatavimui, priežiūrai ir remontui. Taip pat, už šias lėšas leidžiama leisti Seimo narių darbų ataskaitas rinkėjams bei apmokėti jų platinimą, žinoma, jei yra už ką atsiskaityti.

Tačiau dar didesnes pinigų sumas kai kurie Seimo nariai leidžia įvairiems suvenyrams.

Seimo nariams, taip pat už valstybės skiriamas lėšas leidžiama pirkti knygas. 2009 m. buvo kilęs nemažas skandalas, kuomet išaiškėjo, jog konservatorius Saulius Stoma iš parlamentinei veiklai skirtų pinigų nusipirko 350 egzempliorių savo 2002 m. išleistos knygos. Apskritai, knygų pirkimas iš parlamentinių lėšų neturi nieko bendro su parlamentine veikla. Jei knygas perki ir jas dalini rinkėjams, tada tai - akivaizdus rinkėjų papirkinėjimas, jei knygas Seimo narys perka sau, tada jas reikėtų pirkti iš asmeninių lėšų, kaip tai daro visi žmonės.

Už parlamentinei veiklai skirtas lėšas galima pirkti gėlių. Joms parlamentarai per metus išleidžia keliolika tūkstančių eurų. Nors gėlių savo veiklai perka daugiau nei pusė Seimo narių, jų pirkimas už parlamentines lėšas man taip pat sunkiai suprantamas. Rinkėjai savo atstovo turi laukti ne dėl dovanų ir lauktuvių, kurių į susitikimus su rinkėjais vežasi parlamentarai. Bet jei Seimo narys šventėje neturės gėlių, tada nebus progos pasakyti kalbos ar įsiamžinti nuotraukoje, kažkam įteikiant gėles.

Tačiau dar didesnes pinigų sumas kai kurie Seimo nariai leidžia įvairiems suvenyrams. Ataskaitose jie paskirstyti į dvi atskiras išlaidų eilutes: suvenyrai įsigyti iš Seimo nariui pervestų lėšų arba išduoti iš sandėlio. Pastaroji eilutė apie suvenyrus iš sandėlio yra ir apie tonas saldainių, kurias parlamentarai veža į savo apygardas ir, veikiausiai, kaip Viktoras Kėdainiuose per ledų šventę, jais apibarsto savo rinkėjus.

Manyčiau, kad dar lengviau administracinę naštą galima būtų sumažinti jei iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų nebūtų perkamos nei knygos, nei gėlės, nei saldainiai ar kiti suvenyrai.

Saldainių iš Seimo sandėlio išperkama tonomis, o kai kur Lietuvoje žmonės Seimo narių labiau laukia ne dėl galimybės išsakyti savo bėdas ir problemas, o dėl saldainių. Kaip saldainių dalinimas rinkėjams siejasi su parlamento veikla, sunku pasakyti, tačiau, įtariu, jog šio saldaus, draugystę stiprinančio reikalo, parlamente niekas atsisakyti artimiausiu metu neketina.

Prieš metus Seimo valdyba pritarė siūlymams koreguoti parlamentinei veiklai skiriamų lėšų panaudojimo tvarką ir mažinant administracinę Seimo narių naštą, nusprendė nebereikalauti iš Seimo narių aiškinamųjų raštų dėl gėlių, knygų ir suvenyrų įsigijimo.

Manyčiau, kad dar lengviau administracinę naštą galima būtų sumažinti jei iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų nebūtų perkamos nei knygos, nei gėlės, nei saldainiai ar kiti suvenyrai. Parlamentinei veiklai skirtos lėšos turėtų būti naudojamos siekiant užtikrinti sklandų Seimo nario darbą, tad gali būti skirtos transporto išlaidoms, biuro nuomai ir kompiuterinei technikai, ryšio ir interneto išlaidoms.

Iš mokesčių mokėtojų lėšų, net nederėtų spausdinti ir platinti Seimo narių veiklos ataskaitų, kurios realiai naudojamos kaip agitacinė medžiaga. Atsiskaityti Seimo narys privalėtu už savo nuveiktus darbus gyvai ir pristatydamas juos bendruomenėms, nes pastarosios iš savo išrinktojo laukia ne saldainių o realių darbų.

Susiję straipsniai

Close