Matas Skamarakas. Jaunos šeimos – biurokratų įkaitės

Matas Skamarakas. Jaunos šeimos – biurokratų įkaitės

Daliai pirmąjį būstą įsigyjančių jaunų šeimų valstybė skiria finansinę paskatą. Programa skirta ne tik padėti jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą, tačiau mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų, skatinti regionų atsigavimą bei demografiją.

Programa, kurios vienas tikslų ir yra sudaryti sąlygas jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą, skirta jaunoms šeimoms, kurios abu sutuoktiniai yra iki 36 metų amžiaus arba vienas iš tėvų augina vaiką ir yra iki 36 metų amžiaus.

Dažnu atveju būtent jaunų šeimų pajamos yra ženkliai mažesnės, joms sunku sukaupti reikiamą pradinį įnašą būsto kreditui, todėl valstybė šia finansine programa padeda jaunoms šeimoms.

Didžiausia kredito suma, nuo kurios skaičiuojasi valstybės subsidija jaunai šeimai – 87 tūkstančiai eurų. Pats būstas gali būti ir brangesnis, tačiau didžiausia subsidija skaičiuojama būtent nuo šios maksimalios sumos. Jauna šeima, neauginanti vaikų, gali pretenduoti į 15 procentų dydžio subsidiją. Būtent tokio dydžio minimalus pradinis įnašas yra privalomas imant būsto paskolą banke.

Jei šeimoje, gavusioje finansinę paskatą, gimsta trečias arba daugiau vaikų, dėl papildomos subsidijos jie gali kreiptis iki 40 metų.

Valstybės finansinė paskata gali būti ir didesnė. Jei jauna šeima augina vieną vaiką, ji gali pretenduoti į 20 procentų dydžio subsidiją, auginantiems du vaikus – 25 procentų, auginančioms tris ir daugiau vaikų – 30 procentų nuo maksimalios 87 tūkstančių eurų sumos. Jei šeimoje, gavusioje finansinę paskatą, gimsta trečias arba daugiau vaikų, dėl papildomos subsidijos jie gali kreiptis iki 40 metų.

Norintys gauti valstybės subsidiją ne tik turi atitikti jaunų šeimų sąvoka, būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje, tačiau ir būsto įsigijimo vietą rinktis regionuose. Pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, valstybė subsidijuoja būstą tik tose teritorijose, kuriose kvadratinio metro normatyvinė vertė yra bent 65 procentais mažesnė už nustatytą didžiausią normatyvinę kvadratinio metro vertę visoje Lietuvoje. Tai reiškia, kad valstybės subsidija negalima didžiuosiuose Lietuvos miestuose bei tose vietovėse, kur būsto kaina yra didesnė.

Tačiau net ir atitinkant visus įstatyme numatytus reikalavimus, valstybės subsidiją pirmajam būstui gauti gali būti komplikuota. Fiksuotas ne vienas atvejis, kada jaunos šeimos, prašydamos valstybės paramos, patenka į biurokratinius spąstus. Yra labai daug atvejų, kada prašymus subsidijai gauti užpildžiusios jaunos šeimos finansavimo yra priverstos laukti eilėje, o dėl nelanksčios sistemos praranda nusižiūrėtą būstą ar net avansą, sumokėtą už jį.

Komplikuota situacija susidaro dėl nepakankamo finansavimo. Nors subsidijos pirmojo būsto įsigijimui jaunoms šeimoms populiarumas auga, valstybė nesugeba paskirti pakankamo finansavimo programai. Net ir finansinių metų eigoje, kada išaiškėja, jog norinčių gauti valstybės paramą yra daugiau nei pinigų, papildomai paskiriamos nepakankamos pinigų sumos. Toks chaosas veda prie dar didesnio. Jaunos šeimos, prašančios subsidijos, paramos turi laukti eilėse, o dėl to ne tik prarandamas norimas būstas, tačiau ir auga jo kaina.

Nors subsidijos pirmojo būsto įsigijimui jaunoms šeimoms populiarumas auga, valstybė nesugeba paskirti pakankamo finansavimo programai.

Šalies bankai gana lanksčiai žiūri į susidariusią situaciją ir kreditą pirmajam būstui jaunoms šeimoms suteikia nelaukiant, kol ministerija paskirs subsidiją. Norint gauti būsto kreditą iš banko, pakanka jam pristatyti pažymą apie tai, kad jauna šeima gaus subsidiją pirmajam būstui. Tačiau institucijos, kol pačios negauna paskirtų valstybės pinigų minėtai programai, tokių pažymų išrašinėti neskuba.

Programos tikslai yra geri, tačiau išpildymas – švelniai tariant, koreguotinas. Visais atvejais, kada jaunos šeimos kreipiasi subsidijos pirmojo būsto įsigijimui, turi būti vertinamas jų atitikimas finansavimui gauti.

Visoms šeimoms, užpildžiusioms prašymą ir atitinkančioms įstatyme numatytus reikalavimus paramai gauti, ne tik, jog negaištant turi būti išduodamos pažymos apie tai, jog finansavimas bus skirtas, tačiau ir ne vėliau, kaip per keturis mėnesius, po šios pažymos išdavimo, išmokama subsidija.

Jau dabar Vyriausybė privalo laikytis Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo, todėl tokia tvarka nereikalautų papildomų pinigų, tik iš esmės pašalintų visas biurokratines kliūtis, kurios šiandien trukdo jaunoms šeimoms įsigyti ar pasistatyti savo pirmąjį būstą.

Visos šeimos, formaliai atitinkančios įstatyme numatytus reikalavimus, valstybės finansavimą turi gauti laiku. Kaip ant mielių kylančios būsto ir jo statybos kainos nėra jaunų šeimų sąjungininkės, todėl visi butelio kakliukai, o ypač biurokratiniai, turi būti nedelsiant eliminuoti.

Susiję straipsniai

Close