M. Jankauskaitė: prieš 100 metų moterys iškovojo demokratiją visai Lietuvai

M. Jankauskaitė: prieš 100 metų moterys iškovojo demokratiją visai Lietuvai

M. Jankauskaitė: prieš 100 metų moterys iškovojo demokratiją visai Lietuvai

Prieš 100 metų buvo priimti Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai, kuriuose paskelbta: rinkimų teisę Lietuvoje turės visi – ir moterys, ir vyrai be jokių tautybės, tikėjimo, turto ir, žinoma, lyties apribojimų.

Moterims JAV, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, galiausiai Šveicarijoje teko laukti ilgiau.

„Jeigu prieš šimtą metų Lietuvos moterys nebūtų išsikovojusios teisės balsuoti, šiandien mes negalėtume vadintis iš tiesų demokratine visuomene. Kovodamos už savo balsavimo teises jos iš esmės iškovojo demokratiją visai Lietuvai“, – sako socialdemokratė, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė.

Kita vertus, šis jubiliejus primena, kad už savo teises būtina kovoti ir būti pasirengus jas ginti.

„Dabar moterys jau nebesitenkina visuotinio balsavimo teisėmis, reikalauja gilesnės demokratijos, kuri būtų pagrįsta dalyvavimo demokratija. Tai yra lygiaverčių ir moterų vyrų įtraukimu į visas gyvenimo sritis, kur tie sprendimai bebūtų priimami“, – teigia M. Jankauskaitė.

Pasiekti tokių rezultatų be palaikymo ir pagalbos XX a. pradžioje moterims nebūtų pavykę. Pavyzdžiui, jau 1905 m. Vilniaus Didysis Seimas, kuriame tuo metu pirmu smuiku griežė socialdemokratai, priėmė tokį nutarimą: „Reikalauti Lietuvai autonomijos su Seimu Vilniuje, išrinktu visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautos, tikėjimo“.

„Socialdemokratai vėl, ta lig šiol energiškiausia mūsų partija, beveik visus prie savęs patraukusi Vilniaus seime“, – rašė Gabrielė Petkevičaitė Bitė apie 1905 m. Didįjį Seimą Vilniuje ir 1907 m. pirmąjį Lietuvos moterų suvažiavimą Kaune.

Ne viskas klostėsi sėkmingai. Antai 1917 m. rudenį, renkant Lietuvių tarybą, moterims vietos ten nebuvo. Kai Mykolas Šleževičius norėjo paskirti Feliciją Bortkevičienę viena savo kabineto ministrių, kilo pasipriešinimas. 1936 m. Seime nebuvo nė vienos moters. O Prezidentas Antanas Smetona yra pareiškęs: „Ne politikoje ir viešame gyvenime didysis moterų pašaukimas. Šeimos židinyje pasireiškia šviesi ir įvairi moters galybė“.

Susiję straipsniai

Close