LSDP pirmininko rinkimai 2021

LSDP pirmininko rinkimai 2021

Iškelti ir patvirtinti kandidatai

 Vilija Blinkevičiūtė 

 

 

 

 Juozas Olekas 

Kandidatų programinės nuostatos

Esu Vilija Blinkevičiūtė, aukštąjį teisinį išsilavinimą turinti politikė ir Jūsų bičiulė. Profesinės ir politinės veiklos pagrindus įgijau dirbdama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje – specialiste, ministerijos sekretore, viceministre ir 8 metus – ministre. Šie 25 metai – prasmingiausi mano gyvenime: teko dalyvauti kuriant nepriklausomos Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo sistemą, pasirengiant narystei ES, atstovauti šaliai ES Taryboje. 2006 m. tapau LSDP nare, nuo 2009 m. – partijos pirmininko pavaduotoja. Tris kartus buvau išrinkta į LR Seimą. Nuo 2009 m. esu Europos Parlamento narė. Šiuo metu esu Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmoji vicepirmininkė, o praėjusioje kadencijoje vadovavau Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui. Tai aukščiausios pozicijos, kurias užėmė Lietuvoje rinkti europarlamentarai.  

Manau, kad mano politinės ir partinės veiklos patirtis, partijos bičiulių palaikymas bei visuomenės pasitikėjimas, kurį atspindi reitingai ir rinkimų rezultatai, įgalina kandidatuoti į LSDP pirmininko pareigas.

Trys pagrindiniai mano programos tikslai
Įsipareigoju:
1. Stiprinti pasididžiavimą socialdemokratais ir socialdemokratija. Neužlesime pozicijų apsimetėliams: būsime drąsūs ir stiprūs – kairieji.
2. Telkti ir dirbti, kad laimėtume savivaldos rinkimus, o vėliau padidintumėme rinkėjų pasitikėjimą per kitus rinkimus. Todėl: stiprus, visuomenėje pasitikėjimą turintis lyderis – stiprūs skyriai – stipri partija. Iš jų svarbiausia – stiprūs skyriai. Jiems – organizacinė, finansinė, komunikacinė parama. Ir mes laimėsime.
3. Drąsiai brėžti aiškią socialinę kryptį. Socialinis teisingumas, lygios galimybės, saugus žmogus – mano ir mūsų visų, socialdemokratų, darbotvarkėje.

Todėl siūlau savo:
TELKIANČIĄ, BRANDŽIĄ  LYDERYSTĘ;
POLITINĘ PATIRTĮ LIETUVOJE IR EUROPOJE;
DRĄSĄ IR ATVIRUMĄ.

To dabar reikia, kad judėtumėme pirmyn. Tuo esu tikra. Ir taip pasirengusi dirbti.

Nuoširdžiai
Vilija Blinkevičiūtė

Pilna programa: VISŲ MŪSŲ ŠIRDYS – KAIRĖJE

PROGRAMA

Bičiulės ir bičiuliai,

1. Kertinis mano dviejų metų kadencijos tikslas – telkti partijos bičiulius pergalėms 2023 m. savivaldybių rinkimuose. Mobilizuosiu jėgas visuose skyriuose, įtrauksiu visus partijos bičiulius į aktyvią veiklą, laimint kuo daugiau mandatų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje. Turime ir vėl tapti didžiausia tarybos narių visose savivaldybėse skaičiumi politine partija.

2. Mano patirtis leidžia man ir vėl imtis sunkaus uždavinio – sutelkti vėl mūsų jėgas, apjungti patirtį ir jaunystę, atverti politinės perspektyvos galimybes veikliems partijos nariams.

3. Mums nereikia hierarchijos, mums nereikia vieno lyderio ar vienos žvaigždės partijos. Mums reikia komandinio bendradarbiavimo ir komandinės lyderystės. Mano centrinė komanda:

 • Yra darbinga, konstruktyvi, visus įtraukianti;
 • Komandoje užtikrinta pusiausvyra tarp moterų ir vyrų, tarp jaunimo ir vyresniųjų;
 • Turi strateginio bei darbo savivaldybėse patirtį;
 • Ieškos teigiamų sąlyčio taškų ir naujų bendradarbiavimo formų;
 • Konsoliduos 60 savivaldos komandas ir jų lyderių uždavinius.

4. Mes dirbsime principu „iš apačios – į viršų“ :

 • tai 60 savivaldos komandų kels uždavinius centrinei komandai, kuri juos konsoliduos į bendrus partijos veiksmų planus;
 • mano vadovaujama komanda organizuos išvažiuojamuosius posėdžius visose savivaldybėse;
 • mano komanda privalės užtikrinti sutartą finansinę paramą visiems LSDP skyriams.

5. Iki kitų partijos pirmininko rinkimų sieksiu išugdyti naujus veidus ir perduoti estafetę jaunesniems mūsų lyderiams, bet greta einant ir patyrusiems mūsų bičiuliams.

Kiekvieno partiečio svarba man, socialdemokratijos vertybių apsauga ir partiečių vienybė – tai trys pamatiniai mano siekiai ir įsipareigojimas jų laikytis.

Laikas į pergales sugrįžti socialdemokratinei komandai!

Visada bičiuliškai ir solidariai su Jumis,
Juozas Olekas

MANIFESTAS: susitelkime pergalėms 2023 metų savivaldybėse

LSDP pirmininko rinkimų komisijos sudėtis:

 1. Rasa Budbergytė (komisijos pirmininkė)
 2. Lina Kavoliukienė
 3. Viktorija Ancutaitė
 4. Lijana Kairienė
 5. Anna Kuznecovienė
 6. Povilas Pinelis
 7. Darius Razmislevičius
 8. Tadas Barauskas
 9. Raminta Popovienė
 
Informacija atnaujinta 2021.04.26

Close