Jubiliejus: prieš 30 metų atkurta Lietuvos socialdemokratų partija

Jubiliejus: prieš 30 metų atkurta Lietuvos socialdemokratų partija

Šiandien sukanka trisdešimt metų, kai Lietuvoje buvo atkurta Socialdemokratų partijos veikla!

Lietuvos socialdemokratų partijai – jau 123 metai, tačiau persekiojimai, karai ir okupacijos kai kada versdavo veikti pogrindyje ar užsienyje.

1989 metų gegužės mėnesį susibūrusi LSDP veiklos atkūrimo iniciatyvinė grupė (A.Jakubėnas, K.Antanavičius, V.Andriukaitis, G.Iešmantas, A.Januška, D.Kirvelis, A. Sakalas ir kiti) išsirinko organizacinį komitetą, kuris turėjo atlikti visus reikalingus darbus atkuriamajam LSDP suvažiavimui.

Komitetą sudarė:

Alfonsas Jakubėnas (LSDP narys nuo 1926 m.),
Kazimieras Antanavičius,
Albinas Bagdonas,
Aaronas Gutmanas,
Dobilas Kirvelis,
Antanas Matijošaitis,
Gintautas Iešmantas,
Albinas Januška,
Valdas Katkus,
Zita Šličytė,
Kazimieras Uoka.

Ačiū jiems!

1989 metų rugpjūčio 12 dieną Mokslų akademijos salėje buvo atkurta LSDP veikla Lietuvoje.

Sveikinu visus socialdemokratus ir prijaučiančius!

Gintautas Paluckas
Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas

Close