Londone leidžiamame leidinyje – lietuvių pasiūlymas papildyti ES sutartis

Londone leidžiamame leidinyje – lietuvių pasiūlymas papildyti ES sutartis

Londone leidžiamame analitiniame leidinyje „Social Europe” paskelbtas Lietuvos autorių straipsnis. Pasaulio sveikatos organizacijos specialusis pasiuntinys Europos regionui Vytenis Povilas Andriukaitis, Europos sveikatos ir tvarios plėtros instituto ekspertai Gediminas Černiauskas ir Birutė  Tumienė publikacijoje „Gera mūsų sveikata: ekonomikos variklis ar esminė vertybė?” skatina imtis esminių Europos Sąjungos (toliau- ES) reformų sveikatos srityje. Autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad, pagal ES sutartis, sveikata - ES bendradarbiavimo paraštėse, ir ši sritis palikta spręsti kiekvienai šaliai atskirai, nors yra daug sveikatos ir jos apsaugos sričių, kur viena šalis savarankiškai nieko padaryti negali. ES lygmeniu nėra efektyvių mechanizmų tai spręsti.

Paradoksalu, kad ES sutartyse remiamasi vieningos Europos prekių ir paslaugų rinkos plėtra, o gera ES piliečių sveikata suvokiama tik kaip „kuras”  ES šalių ekonomikoms. ES biudžete sveikatai lieka tik „katino ašaros“. Tai patvirtina faktas, kad iki šiol sveikatos apsaugai ES  skiriamos lėšos niekada nesiekė  1 proc. žemės ūkiui skiriamų lėšų. Straipsnio autoriai teigia, kad atėjo laikas veikti žmonių sveikatos labui ir visuomenės sveikatos klausimą būtina įtraukti į  konferencijos dėl ES ateities darbotvarkę, diskutuojant apie naujų teisinių mechanizmų sukūrimą.

Praėjusiais metais paskelbto manifesto „Už Europos sveikatos sąjungą“ autoriai, buvę ES vadovai, tarp jų buvęs ES komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, V.P. Andriukaitis, ir Europos sveikatos autoritetai, kviečia sveikatos apsaugą padaryti ES bendradarbiavimo ašimi, peržiūrėti Europos sveikatos sistemos spragas ir imtis konkrečių veiksmų.

„Social Europe” atspausdintame Lietuvos atstovų straipsnyje nurodyti trys galimi Europos sveikatos sąjungos kūrimo scenarijai:

  • panaudojant esamus teisinius, finansinius ir vadybos įrankius;
  • pasitelkiant dabartinius instrumentus parengti naujus teisės aktus ar esamų teisės aktų pataisas, sprendžiančias Europos gyventojų sveikatos problemas;
  • parengiant Europos sutarčių pataisas, pagal kurias būtų įsteigta sutartimis grindžiama Europos sveikatos sąjunga, turinti ir europinių įsipareigojimų žmonių sveikatai bei gydymui.

Straipsnio autoriai V. Andriukaitis, G. Černiauskas ir B. Tumienė pasisako už trečiąjį, nors daugiausia pastangų reikalaujantį, bet patį geriausią ir ambicingiausią scenarijų, akcentuojantį glaudesnį ES šalių bendradarbiavimą sveikatos apsaugos srityje, ir ragina ES sutarties straipsnį papildyti nuostata: „Europos sveikatos sąjunga turi užtikrinti sveikatos apsaugą visiems europiečiams“.

Visas straipsnis

Close