Linas Jonauskas, Linas Balsys. Girulių miško kirtimui – NE

Linas Jonauskas, Linas Balsys. Girulių miško kirtimui – NE

Susisiekimo ministerijos atstovai Klaipėdos miesto gyventojams pristatė transeuropinio IX B transporto koridoriaus ruožo – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planus. Šiais planais, kuriuos tvirtins LR Vyriausybė, numatoma iš Klaipėdos miesto centro iškraustyti manevrinę geležinkelio stotį.

Manevrinės geležinkelio stoties iškėlimas iš miesto centro ir dalies teritorijos perdavimas miesto reikmėms – sveikintinas žingsnis. Ilgus metus taršą kenčiantys klaipėdiečiai gyvens nors kiek švaresnėje aplinkoje. Krovos darbų ir logistikos sukeliama tarša, kartu su manevrine stotimi, iškeliaus iš centrinės miesto dalies.

Tačiau džiaugsmą dėl manevrinės stoties iškėlimo keičia didelis nerimas ir susirūpinimas dėl naujos vietos, kurioje suplanuota naujoji stotis. Vyriausybės nutarimu, naujoji manevrinės geležinkelio stoties vieta parinkta šiaurinėje miesto administracinės teritorijos dalyje – Girulių miške. Suplanuotos stoties infrastruktūros įrengimui planuojama iškirsti apie 30 hektarų Girulių miško.

Visas pasaulis kalba apie miškų svarbą ir siekius didinti jų plotus, o Lietuva – lengva ranka priima sprendimus naikinti miškus.

Naujas geležinkelio mazgas užtikrintų pramoninio geležinkelio srauto perkėlimą iš miesto centrinės dalies į naują vietą. Kitaip tariant, rekreaciniame Girulių miške atsirastų naujas konteinerių terminalas. Susisiekimo ministerijos parinkta nauja stoties vieta miesto teritorijoje yra sunkiai paaiškinama ir reikalauja daugiau svarstomų alternatyvų.

Lietuvos Vyriausybė dokumentais užsibrėžė išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius, todėl sprendimas įkurti naują stotį viduryje miško – nelogiškas. Visas pasaulis kalba apie miškų svarbą ir siekius didinti jų plotus, o Lietuva – lengva ranka priima sprendimus naikinti miškus. Miškai užtikrina aplinkos kokybę, išsaugo biologinę įvairovę ir yra gyvūnijos bei augmenijos buveinės. Miškai absorbuoja anglies dvideginį ir grynina orą, o tai Klaipėdos miesto gyventojams yra ypač aktualu. Galiausiai, miškas tenkina socialines ir rekreacines žmonių reikmes.

Keistai atrodo dar ir Vyriausybės pozicija dėl šio projekto viešinimo ir pristatymo visuomenei. Į susitikimą su Klaipėdos miesto gyventojais atsiųstas tik viceministras, nors, akivaizdu, kad tokios svarbos klausimas reikalauja aukščiausio atstovavimo. Lygiai taip pat nesuprantamai atrodo ir tyla iš Aplinkos ministerijos. Panašu, kad institucijai, tiksliau, jos vadovui, labiau rūpi medžioklės su lankais klausimai, o ne miškų išsaugojimas.

Ekonominė nauda niekaip negali būti aukščiau žmonių interesų ir teisės į sveiką bei švarią aplinką.

Kreipiamės į Vyriausybę ir prašome skubiai įvertinti bei svarstyti kitas alternatyvas geležinkelio kelyno įrengimui, tarp kurių ir anksčiau svarstyta vieta tarp Kopūstų kaimo ir Kretingalės, Klaipėdos rajono teritorijoje. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime narys Linas Balsys, kartu su kitais kolegomis Seimo nariais, jau pateikė oficialius siūlymus LR Vyriausybei dėl alternatyvios vietos manevrinės stoties perkėlimui.

Ekonominė nauda niekaip negali būti aukščiau žmonių interesų ir teisės į sveiką bei švarią aplinką. Jau dabar Klaipėdos miesto gyventojai kenčia įvairiausių taršos šaltinių ir visų lygių valdžios neįgalumo pasekmes, todėl visi kartu turime dėti milžiniškas pastangas, kad apsaugotume šių žmonių teises ir viešąjį interesą.

Klaipėdos miesto taršos klausimai negali būti sprendžiami epizodiškai arba visai nesprendžiami, todėl įsipareigojame į savo Seimo rinkimų programą įtraukti atskirą punktą dėl Klaipėdos miesto aplinkosauginių problemų sprendimo.

Susiję straipsniai

Close