Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininke perrinkta Orinta Leiputė

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininke perrinkta Orinta Leiputė

Sekmadienį, balandžio 28 d., Birštone vykusioje Lietuvos socialdemokračių moterų ataskaitinėje –  rinkiminėje konferencijoje Orinta Leiputė išrinkta Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) pirmininke antrajai – dviejų metų – kadencijai. Pirmininkės pavaduotojomis išrinktos Margarita Jankauskaitė, Indrė Kižienė, Auksė Kontrimienė, Rasa Kanašonkienė, Dainora Mineikienė, Vilma Mažeikienė, Modesta Petrauskaitė ir Birutė Vėsaitė. Atsakingąja koordinatore – Aurelija Lankelienė.

 „Socialdemokratės – didelė jėga partijoje. Ir mūsų tikslas ne tik keisti Socialdemokratų partijos narių ir visos visuomenės požiūrį į moterų dalyvavimą politikoje ir visuomenei svarbių sprendimų priėmime, bet ir siekti lygių moterų ir vyrų teisių bei galimybių įgyvendinimo visuomenėje, šeimoje, politikoje, kultūroje, ekonomikoje ir kt. srityse. Mes skatinamame moterų lyderystę kiekvienoje savivaldybėje. Privalome, pasitelkiant politinius įrankius, mažinti moterų ir vaikų skurdą, moterų ir vyrų atlyginimų, pensijų skirtumą, spręsti kitas problemas“, –  sako Orinta Leiputė.

Segregacija darbo rinkoje, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai, nevienodo dydžio pensijos, diskriminacija lyties, amžiaus ir socialinės padėties požiūriu išlieka vienais opiausių politinės darbotvarkės klausimų tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje.

Konferencijos metu socialdemokratės taip pat aptarė pastarųjų dviejų metų veiklą, moterų dalyvavimą savivaldos rinkimuose, numatė gaires ateičiai. Buvo suformuota nauja LSDMS taryba, nuspręsta steigti LSDMS narių, išrinktų į savivaldybių tarybas (į tarybas išrinktos 77 moterys), frakciją, kurios pirmininkė – Birštono miesto merė Nijolė Dirginčienė. Siekiant užtikrinti lyčių lygybę, socialdemokratės teiks siūlymus LSDP pirmininkui, tarybai, suvažiavimui.

Konferencijoje lankėsi ir moteris skatino būti pozityvių sprendimų priėmimo lyderėmis kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus Vytenis Povilas Andriukaitis. Europos Parlamento (EP) narė, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė akcentavo EP priimamų sprendimų svarbą, gerinant visų žmonių gyvenimo kokybę ir didinant socialinį teisingumą. Seimo narės Rasa Budbergytė ir Raminta Popovienė iškėlė LSDMS ambicingus tikslus, t. y. siekti, kad pusė į 2020 m. Seimą išrinktų socialdemokratų atstovų būtų moterys. LSDP pirmininko pavaduotojas Algirdas Raslanas siūlė siekti, kad visose valdymo struktūrose būtų užtikrinta lyčių lygybė ir įgyvendinti rotacijos principai.

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga įkurta 1991 m. Organizacija yra sudėtinė Lietuvos socialdemokratų partijos dalis, turinti tam tikrą autonomiją ir vienijant LSDP nares bei rėmėjas, nesančias kitų partijų narėmis.

LSDMS gina moterų teises, siekia, kad Konstitucijos ir įstatymų deklaruojamas moterų ir vyrų lygiateisiškumas taptų kasdiene norma, kovoja už lygių galimybių realizavimą darbo rinkoje ir versle, ekonomines ir teisines garantijas šeimai ir vaikams, siekia lyčių balanso partijos rinkimų sąrašuose.

 

Susiję straipsniai

Close