L. Jonauskas prašo stabdyti miškų tvarkymo schemų tvirtinimą, kol nėra naujos Lietuvos miškų strategijos

L. Jonauskas prašo stabdyti miškų tvarkymo schemų tvirtinimą, kol nėra naujos Lietuvos miškų strategijos

Lietuvos socialdemokratų frakcijos Seime narys Linas Jonauskas kreipėsi į aplinkos ministrą Simoną Gentvilą, prašydamas stabdyti Utenos apskrities ir kitų miškų tvarkymo schemų rengimą, derinimą ir tvirtinimą bei pagrindinius miško kirtimus Šimonių girioje, kol nebus pasiektas Nacionalinis miškų susitarimas ir parengta nauja Lietuvos miškų strategija.

Pasak Seimo nario, miškų tvarkymo schemų, kurios nulems miškų tvarkymą keliems dešimtmečiams, rengimas tokiu metu, kai dar nėra Nacionalinio miškų susitarimo ir naujos Lietuvos miškų strategijos, yra neatsakingas.

„Nežinau, kur skubama su miškų tvarkymo schemomis, kai prieš akis laukia visiškai nauja Lietuvos miškų strategija, kurios pagrindu taps Nacionalinio miškų susitarimo gairės, galinčios kardinaliai keisti miškotvarką. Šimonių girios bendruomenė teigia, kad miškų tvarkymo schemos, kuri palies ir Šimonių girią, aiškinamajame rašte nėra pateikta informacija apie teritorijoje esamų buveinių būklę ir saugomų paukščių bei kitų gamtinių vertybių būklę, jų ekologinius poreikius ir numatomą sprendinių poveikį. Saugomose teritorijose planuojami miško tvarkymo darbai negali vykti bet kaip, neįvertinus jų poveikio gamtinėms buveinėms ir jose esančioms nykstančioms rūšims“, − sako L. Jonauskas.

Seimo narys Linas Jonauskas teigia, kad Šimonių giria, galėtų tapti vienu iš griežtesnę apsaugą turinčių miškų.

„Lietuva turės įvykdyti Europos Sąjungos tikslus ir savo griežtos apsaugos miškus padidinti iki 10 proc. vietoje dabar turimo 1 proc. Šimonių giria dėl savo išskirtinumo tikrai galėtų įgyti griežtesnės apsaugos miško statusą“, – teigia L. Jonauskas.

Šimonių giria − 13 tūkst. 500 hektarų miškų masyvas Anykščių ir Kupiškio rajonuose, kuris pasižymi retomis augalų ir gyvūnų rūšimis, buveinėmis ir kultūros bei istorijos vertybėmis. Šimonių girioje galima sutikti tokias retas ir saugomas rūšis, kaip juodasis gandras, mažasis erelis rėksnys, lėlys, juodoji meleta, ligutė, žalvarnis, joje taip pat gausu grybų, vaistinių, uoginių augalų.

Šimonių giria priklauso saugomų teritorijų tinklui, tačiau didžioji jos dalis priskirta ūkinių miškų grupei, kurioje šiuo metu intensyviai ūkininkaujama, miškus kertant plynai.

Susiję straipsniai

Close