Kreipimasis dėl humanitarinio koridoriaus Ukrainoje ir pagalbos karo aukoms

Kreipimasis dėl humanitarinio koridoriaus Ukrainoje ir pagalbos karo aukoms

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Kreipimasis

DĖL HUMANITARINIO KORIDORIAUS UKRAINOJE IR PAGALBOS KARO AUKOMS

2022 kovo 3 d., Vilnius

Smerkdamos Rusijos ginkluotųjų pajėgų vykdomus karo nusikaltimus Ukrainoje ir Rusijos diktatoriaus V. Putino bei Dūmos priimtus sprendimus vykdyti kruviną agresiją taikioje kaimyninėje šalyje, taip pat smerkdamos Baltarusijos paramą Rusijos karo veiksmams, prašome išnaudoti visas galimybes tarptautiniu lygiu reikalauti, kad agresorius užtikrintų humanitarinį koridorių Ukrainoje.

Dėl nesiliaujančios Rusijos agresijos, ištisinio gyvenamųjų rajonų apšaudymo ir bombardavimo vis daugiau žmonių Ukrainoje nebegali išeiti iš slėptuvių ar namų, apsirūpinti maistu ir vandeniu, gauti medicininę pagalbą. Agresorius naikina infrastruktūrą (geležinkelius, kelius), civilinės paskirties objektus. Darosi vis sunkiau, beveik neįmanoma tiekti humanitarinę pagalbą. Sparčiai daugėja civilių aukų, tarp jų - vaikų. Dėl atakų ir apšaudymų gydymo įstaigos keliasi į rūsius, vaikai gimsta metro stotyse. Nebesaugu ir slėptuvėse. Ypač tragiška judėjimo negalią turinčių žmonių padėtis: jiems sunku ar net neįmanoma patekti į slėptuves ar rūsius.

Dramatiškai daugėja karo pabėgėlių. Šimtai tūkstančių moterų su vaikais bėga nuo karo į Lenkiją ir kitas kaimynines šalis. Tarptautinių humanitarinės pagalbos organizacijų vertinimu, vien artimiausiomis savaitėmis pabėgėlių iš Ukrainos skaičius gali pasiekti 5 milijonus.

Šiandien kreipiamės į Jus ir raginame:

  • išnaudoti visas galimybes ir progas Ukrainos žmonių vardu kelti reikalavimą, kad Ukrainoje būtų užtikrintas humanitarinis koridorius, kuriuo būtų galima saugiai išgabenti vaikus, moteris ir sužeistuosius iš karo zonos, taip pat teikti humanitarinę pagalbą šalyje esantiems žmonėms;
  • užtikrinti visų reikalingų medicininių paslaugų teikimą į Lietuvą iš Ukrainos atvykusiems karo pabėgėliams, ypatingą dėmesį skiriant vaikams, asmenims su negalia ir lėtinėmis, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, kuriems gyvybiškai svarbus nenutrūkstamas gydymo procedūrų teikimas. Siekiant išvengti neproporcingos naštos savivaldybėms, būtina skatinti įvairių suinteresuotųjų subjektų (NVO, verslo) įsitraukimą užtikrinant pagalbą atvykusiems karo pabėgėliams.
  • užtikrinti būtinų higienos priemonių tiekimą moterims;
  • atvykstantiems vaikams užtikrinti kokybiškas ugdymo ir psichologinės pagalbos paslaugas, suteikiant galimybę savivaldai savarankiškai spręsti dėl vaikų skaičiaus grupėse, klasėse, pedagoginio personalo etatų didinimo, numatant kompensavimą iš valstybės biudžeto lėšų;
  • sudaryti sąlygas iš Ukrainos atvykusiems asmenims integruotis į darbo rinką; tikslingai informuoti atvykstančiuosius apie galimybę įsidarbinti, užtikrinti galimybę naudotis Užimtumo tarnybos siūlomomis mokymosi ar kvalifikacijos kėlimo priemonėmis; užtikrinti ugdymo įstaigų paslaugas tiems dirbantiesiems, kurie turi ikimokyklinio amžiaus vaikų;
  • skatinti savivaldą plėsti socialinio būsto ir būtinųjų paslaugų teikimo apimtis, atsižvelgiant į karo pabėgėlių iš Ukrainos poreikius;
  • dar aktyviau bendradarbiauti ir remti NVO, dirbančias su karo pabėgėliais ir labdaros iniciatyvomis, taip pat moterų teisių srityje;
  • atsižvelgiant į savivaldybių ir NVO signalus dėl jų nepakankamo informuotumo, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, gerinti informacijos prieinamumą.

Susiję straipsniai

Close