Mindaugas Kluonis. Agnės Širinskienės aplinkos paslaptys

Mindaugas Kluonis. Agnės Širinskienės aplinkos paslaptys

Pastarųjų mėnesių korupcijos skandalai, krečiantys Lietuvos politinę sistemą, kaip niekada išryškina politikos skaidrumo būtinybę. Lietuvos žmonės turi teisę į tai, kad jų rinktų politikų priimti sprendimai tarnautų juos rinkusių piliečių, o ne verslo ir kitokių neaiškių grupių naudai. Deja, susidaro įspūdis, kad pernelyg susikoncentravus į vienos verslo grupės įtaką, pro akis praleidžiamos kitos grupės, kurios tyliai siekia užvaldyti valstybę ir daryti įtaką politiniams ir rinkimų procesams. Šios grupės apsupa politikus savais žmonėmis, teikia jiems neatlygintiną paramą per rinkimus, jų atstovai Vyriausioje rinkimų komisijoje atvirai sako, kad gali daryti įtaką rinkimų rezultatams. Savo finansavimo šaltinius šios grupės slepia, teigdamos, kad pagal galiojančius įstatymus jų viešinti neprivalo ir kad jų finansavimo šaltinių paviešinimas sukeltų neigiamą reakciją jų finansuotojų atžvilgiu.

Viena tokių grupių yra Laisvos visuomenės institutas. Šio instituto vadovės Kristina Zamarytė-Sakavičienė ir Salomėja Fernandez Montojo yra Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkės ir Seimo laikinųjų tyrimų komisijų narės Agnės Širinskienės padėjėjos Seime, o instituto atstovas Vytautas Raškauskas 2012–2016 m. Seimo kadencijoje dirbo konservatorės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės padėjėju. Šie faktai nekeltų problemų, jei Laisvos visuomenės institutas būtų finansuojamas skaidriai. Tačiau institutas slepia savo rėmėjus, tarp kurių yra ne tik Lietuvos, bet ir užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys. Instituto valdybos pirmininko ir Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės pavaduotojo Vincento Vobolevičiaus teigimu, instituto rėmėjų paviešinimas galėtų sukelti neigiamą visuomenės reakciją jų atžvilgiu.

Institutas neatskleidžia samdytų ekspertų, tarp kurių galėjo būti ir pati A. Širinskienė. Šių ekspertų paslaugos buvo apmokamos iš visuomenei neviešinamų instituto rėmėjų lėšų.

Kyla klausimas, kodėl Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkės padėjėjų vadovaujama įstaiga, kuri teikė paramą A. Širinskienei rinkimų metu ir organizavo palaikymo akcijas jos teikiamiems įstatymų projektams, bijo atskleisti savo rėmėjus. Ir kaip tai suderinama su skaidrumo reikalavimais, taikomais Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkei, jei jos aplinkos žmonės ir šalininkai yra finansiškai remiami neaišku kokių Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų? Juk finansuoti Laisvos visuomenės instituto veiklą gali bet kas, pradedant įvairiomis verslo grupėmis ir baigiant su užsienio slaptosiomis tarnybomis susijusiais veikėjais. Tokia situacija kelia grėsmę, kad anoniminiai finansuotojai gali daryti įtaką Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto, laikinųjų tyrimų komisijų veiklai.

Neviešinant instituto rėmėjų, atsiranda galimybė atsilyginti už tam tikrus sprendimus, kuriuos priima, pavyzdžiui, Sveikatos reikalų komitetas ar Teisės ir teisėtvarkos komitetas, kuriems vadovavo ar vadovauja A. Širinskienė, per instituto finansavimą. Juk institutas remia A. Širinskienės rinkimines ir politines kampanijas, todėl instituto rėmėjų neviešinimas gali kelti pagrįstų nuogastavimų, kad taip sudaromos sąlygos prekiauti poveikiu. Kol instituto finansai, sudarytos sutartys, samdyti ekspertai nėra paviešinti ir yra slepiami, negalima vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, ar instituto finansavimas buvo ir yra skaidrus.

Laisvos visuomenės instituto finansų ir sutarčių paviešinimas leistų visuomenei įsitikinti, ar tam tikri priimti sprendimai nebuvo įtakoti šį institutą finansuojančių Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų. Tuo pačiu paaiškėtų, kas finansavo buvusios Seimo Sveikatos reikalų komiteto ir esamos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkės A. Širinskienės palaikymo akcijas (pavyzdžiui, dėl pagalbinio apvaisinimo) ir A. Širinskienės interesus atitinkančias „ekspertines išvadas“.

Laisvos visuomenės instituto finansai, sudarytos sutartys, samdyti ekspertai turėtų būti paviešinti nuo pat jo įkūrimo pradžios, t. y. 2013 m. Pats Laisvos visuomenės institutas žada juos viešinti tik už 2018 m. Akivaizdu, kad taip siekiama nuslėpti tikruosius instituto rėmėjus, kurie jį iki šiol finansavo. Tačiau visuomenė turi teisę žinoti, ar Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė ir jos aplinkos žmonės nėra susiję su verslo grupėmis, užsienio valstybių agentūromis ir prieštaringos reputacijos veikėjais, ir nėra bei nebuvo jų finansiškai remiami. Kol šie duomenys visuomenei nėra prieinami, klausimas, kas finansiškai remia A. Širinskienės aplinkos žmones lieka neatsakytas.

Ir kol šie klausimai nėra atsakyti, kyla pagrįsta abejonė, ar A. Širinskienė gali būti Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininke ar tyrimų komisijų, ypač susijusių su poveikio valstybės institucijoms darymu, nare. Nes mes nežinome, kas finansiškai remia A. Širinskienės aplinkos žmones ir kieno interesams jie iš tiesų dirba.

 

Autorių galite sekti Facebook  

Susiję straipsniai

Close