Kandidato į LSDP pirmininkus Juozo Oleko manifestas

Kandidato į LSDP pirmininkus Juozo Oleko manifestas

BIČIULĖS IR BIČIULIAI,

Siekdamas partijos pirmininko darbo, skelbiu sau ir jums tokį MANIFESTĄ: susitelkiame pergalėms 2023 metų savivaldybėse

Praūžė įtemptas politinių audrų ir rinkimų laikas. Mes visi kartu LSDP Taryboje įvertinome savo rezultatus ir įsivertinome savo pralaimėjimo priežastis. Jų buvo daug, jas įvardijome atvirai ir savikritiškai. Ir tai nebuvo diskusija vien apie lyderius ir galimą jų kaitą. Tai nebuvo ir diskusija vienų prieš kitus. Tai buvo diskusija už naujus požiūrius ir už mūsų telkimą bendrystei. Tai buvo aiškiai suvokiamas ir įsakmus vidinis daugumos mūsų bičiulių balsas ieškoti teigiamų sąlyčio taškų ir naujų bendradarbiavimo formų.

Mes esame viena komanda! Taip, visi mes partijos gretose esame skirtingi, turime skirtingas vizijas ir požiūrius. Bet socialinė demokratija tuo ir stipri, kad ji pateikia plačias programines gaires, įkvepiančias mus gebėjimui telktis, rasti kompromisus, nubrėžti aktyvių veiksmų strategijas visais programiniais ir vertybiniais klausimais. Mes turime savo istoriją, mes turime savo atliktus darbus Lietuvai, mes galime tuo didžiuotis. Ir mes į tai privalome atsiremti.

Pabrėšiu dar kartą – esame skirtingi, bet ESAMA vieno čia pat esančio tikslo – mobilizuoti visuose skyriuose jėgas, įtraukti visus partijos bičiulius į aktyvią veiklą, laimint kuo daugiau mandatų KIEKVIENOJE Lietuvos savivaldybėje artėjančių rinkimų akivaizdoje. Pabrėžiu – KIEKVIENOJE! Ir tai mus įkvepia ir drausmina.

Šiandieninė Lietuva jau stipriai pasikeitusi, darbas ir gyvenimas tampa mažiau nuspėjamais ir labiau atvirais naujiems iššūkiams. Visuomenė kur kas labiau daugiabriaunė, įvairiapusiškesnė ir individualistinė. Skaitmeninė revoliucija, socialinė žiniasklaida ir internetas daro ir darys didelį poveikį mūsų žmonių santykiams, mažindami jų solidarumo jausmą. Nėra nei vienos Lietuvos savivaldybės, kuri nebūtų skirtinga, kuri nereikalautų tik jos bendruomenei atliepiančios rinkiminės programos.

Todėl yra tik vienas atsakymas – šiandien buriame 60 LSDP savivaldybių komandų ir jų lyderių. Ir tam šiandien renkame ir centrinę LSDP KOMANDĄ IR JOS LYDERIUS. Tai nėra tik įprastiniai LSDP pirmininko rinkimai. Tai yra rinkiminių uždavinių komandoms ir lyderiams formavimas. Tai yra naujų idėjų ir pasiūlymų jiems metas.

Toks turi būti ir mūsų artėjantis suvažiavimas – darbingas, konstruktyvus, visus įtraukiantis. Mes į jį ateiname su labai stipriais mūsų merais, vicemerais, savivaldybių tarybų nariais, seniūnijų seniūnais ir Seimo nariais bei europarlamentarais. Mes ateiname su daugybe aktyvių suvažiavimo delegatų.

Mes privalome atverti kiekvienam aktyviam mūsų bičiuliui visas politinės veiklos duris. Ir aš tai noriu padaryti. Mums nereikia hierarchijos, mums nereikia vieno lyderio ar vienos žvaigždės partijos. Mums reikia komandinio bendradarbiavimo ir komandinės lyderystės. Todėl ir matau savo centrinę komandą, kurioje bus užtikrinta pusiausvyra tarp moterų ir vyrų, tarp jaunimo ir vyresniųjų, bet su aiškiu savivaldybinės ir strateginės patirties akcentu bei mokėjimu konsoliduoti 60 savivaldos komandų ir jų lyderių uždavinius.

Tai tos 60 savivaldos komandų kels uždavinius centrinei komandai. Tai mano komanda jų mintis konsoliduos į bendrus partijos veiksmų planus. Tai mano vadovaujama komanda turės organizuoti išvažiuojamuosius posėdžius visose savivaldybėse. Tai mano komandos atsakomybė užtikrinti sutartą finansinę paramą visiems LSDP skyriams. Pabrėžiu – visiems. Juk turime ir vėl tapti didžiausia tarybos narių visose savivaldybėse skaičiumi politine partija.

Džiaugiuosi, kad partijos pirmininko rinkimuose yra iškelti keli kandidatai. Tad bus ir naujų idėjų bei impulsų. Rinkimų rungtynėse atrasime daug įkvėpimo. Juk kviečiu balsuoti ne prieš vieną ar kitą, bet kviečiu balsuoti už vieną ar kitą mūsų bičiulę ar bičiulį ir už save jų tarpe. Kviečiu pasinaudoti tikra proga naujoms įžvalgoms ir idėjų konsolidavimui.

Mes negalime nematyti ir to, jog yra mus skiriančių dalykų, yra asmeninių ambicijų ir nuoskaudų, yra ir nepasitikėjimo ar ir noro matyti vienokį ar kitokį nedidelį revanšą vienų prieš kitus tiek skyrių rinkimuose, tiek ir LSDP komandos bei jos pirmininko rinkimuose. IR TAI SUPRANTAMA. Tačiau ir gamtoje veikia priešybių kova ir vienybė. Mano CREDO – veikla nukreipta mūsų visų vienijimui ir bendram TIKSLUI. Tuo tikiu, tai esu gyvenime išmėginęs, tuo esu ir save politinėje veikloje išbandęs.

LSDP gretose esu nuo 1989 metų, nuo jos atkūrimo, mačiau ir mūsų pakilimo, ir mūsų nuosmukio bangas. Mačiau atskilimų ir skilimų, mačiau ir apsijungimo ar įjungimo kitų į mūsų gretas procesą. Buvau visų tų procesų dalyvis. Tad mano patirtis leidžia man ir vėl imtis sunkaus uždavinio – sutelkti vėl mūsų jėgas, apjungti patirtį ir jaunystę, atverti politinės perspektyvos galimybes veikliems partijos nariams.

Komandiniame darbe, įsiklausyme, bičiulystėje ir bendrystėje, atviruose pokalbiuose ir aktyviuose praktiniuose veiksmuose grūdinama socialdemokratinė politinė praktika.

Socialdemokratija miršta ten, kur vietoj „mes“ ima vyrauti žodis „ aš“, kur atvirumas kito „tau“ užleidžia vietą egoistiniam „man“. Kairioji politika nedviprasmiškai stoja silpnesniųjų piliečių pusėn, iš savo darbo ir iš samdomo darbo pragyvenančio žmogaus pusėn.

Kairioji politika negalima be solidarių, aktyvių veiksmų, be tausojančią plėtrą skatinančios politikos, be lygybės ir teisingumo gynimo kasdieniame gyvenime.

Aš matau ir būtinybę kartų kaitai mūsų gretose. Ir tai būtina skatinti tiek artėjančių savivaldos rinkimų kontekste, tiek ir naujų Seimo rinkimų perspektyvoje. Todėl mano tikslas per ateinančius dvejus metus išugdyti naujus veidus ir perduoti estafetę jaunesniems mūsų lyderiams, bet greta einant ir patyrusiems mūsų bičiuliams. Ir tai yra ĮMANOMA, duodu  žodį, MES veiksime – IŠVIEN.

TAD laikas MŪSŲ MANIFESTUI, laikas į pergales sugrįžti socialdemokratinei komandai.

Visada bičiuliškai ir solidariai su Jumis,
Juozas Olekas

Close