Kandidatė į LSDP pirmininkes Vilija Blinkevičiūtė: visų mūsų širdys – kairėje (kreipimasis ir rinkimų programa)

Kandidatė į LSDP pirmininkes Vilija Blinkevičiūtė: visų mūsų širdys – kairėje (kreipimasis ir rinkimų programa)

Mieli bičiuliai,

Nuoširdžiai dėkoju visiems, palaikiusiems ir palaikantiems mano kandidatūrą vadovauti Lietuvos socialdemokratams.

Esu pasiryžusi prisiimti šią atsakomybę.

Trys pagrindiniai mano programos punktai – trys pagrindiniai tikslai, kuriuos pasirengusi įgyvendinti kartu su jumis. Įsipareigoju:

1. Stiprinti pasididžiavimą socialdemokratais ir socialdemokratija. Esame įtakingiausia ir vienintelė šalyje išties kairioji politinė jėga. Neužleidžiame pozicijų apsimetėliams.

2. Pirmoji atskaita – laimėti savivaldos rinkimus, susigrąžinti, padidinti rinkėjų pasitikėjimą. Stiprus, visuomenėje pasitikėjimą turintis lyderis – stiprūs skyriai – stipri partija. Iš jų svarbiausia – stiprūs skyriai. Jiems – organizacinė, finansinė, komunikacinė parama. Ir mes laimėsime.

3. Drąsiai – aiški socialinė kryptis. Socialinis teisingumas, lygios galimybės, saugus žmogus – mano ir mūsų visų, socialdemokratų, darbotvarkėje. Esu įsitikinusi, kad didelei daliai Lietuvos žmonių reikia kompetentingos, dėmesingos kasdienėms problemoms, nearogantiškos ir socialiai teisingos politikos. Drąsios politikos.

Prisiminkime: dar prieš 4 metus kalbėjome, kad būtina grįžti prie savo vertybių. Tuomet visi pajutome: klaidos kirto skaudžiai.

Sugrįžome. Aiškiai ir žodžiais, ir veiksmais deklaruojame kairiąją politiką. Vis dėl to Seimo rinkimų rezultatai rodo: to nepakanka, kad įtikintumėme rinkėjus ir laimėtumėme kovą su politiniais konkurentais.

Todėl siūlau savo:

TELKIANČIĄ, BRANDŽIĄ LYDERYSTĘ;

POLITINĘ PATIRTĮ LIETUVOJE IR EUROPOJE;

DRĄSĄ IR ATVIRUMĄ.

Pasirengusi dirbti taip, kad jau prieš artėjančius savivaldybių tarybų rinkimus žmonės sakytų: taip, mes pasitikime jumis. Kad jau po šių rinkimų sakytume: taip, mes galime, kylame, mūsų daug ir mes stiprūs.

Noriu ne tik siekti, bet ir pasiekti bendrų rezultatų.

Kviečiu ir įsipareigoju: būkime drąsūs ir socialiai jautrūs.

To dabar reikia, kad judėtumėme pirmyn.

Tuo esu tikra. Ir taip pasirengusi dirbti.

Nuoširdžiai

Vilija Blinkevičiūtė

Kaip įgyvendinti tuos 3 pagrindinius programos punktus?

Pridedu išplėstinę savo programą:

VISŲ MŪSŲ ŠIRDYS – KAIRĖJE

I. VIENYBĖ – SUSITELKIMAS – ATSAKYTI KLAUSIMAI

Šiandien mums kaip niekada reikia vienybės. Ne tuščių žodžių, o vienybės kaip konkretaus turinio ir konkrečių veiksmų. Kaip susitelkimo. Kaip suvokimo pralaimėti kartu, nepasiduoti, rasti bendrus sprendimus, kautis ir laimėti kartu.
1. Visus svarbiausius, strateginius sprendimus vertinti pagal socialdemokratinius principus ir priimti tik daugumos bičiulių balsais.
Taip pat labai aiškiai teigiu ir tuo įsipareigoju: neskirstau ir po rinkimų neskirstysiu bičiulių į savus ir likusius. Niekada to nebus. Man – visi lygūs ir svarbūs.
2. Negali likti neatsakytų klausimų, nutylėtų atsakymų. Tai trukdo susitelkti ir veikti.
Tokių – neatsakytų – klausimų turi ir bičiuliai, ir rinkėjai. Vienas iš jų – ar sieksime, ar reikia suvienyti dvi partijas, kurių pavadinimuose yra žodis „socialdemokratų“?
Manau, kad ne. Tačiau atsakymo – mūsų visų bendro sprendimo – reikia ir mums patiems, ir rinkėjams. Dabar ir girdžiu, ir suprantu, kad vienos nuomonės vis dėl to nėra.
Sprendžiame oficialiai, kartu, skaidriai. Balsuojame ir sąžiningai priimame balsavimo rezultatus.
Drąsiai keliame klausimus, aiškiai atsakome – taip ar ne – ir judame pirmyn.
3. Inicijuoti Statuto pokyčius dėl didesnių galimybių greičiau priimti sprendimus ir racionaliau naudoti finansinius išteklius.
Vienas iš siūlymų – visus sumokėtus nario mokesčius palikti skyriams.

II. ATVIRUMAS – IDĖJOS – GRĮŽTAMASIS RYŠYS

Tobulėjimui ribų nėra: būtina siekti geresnio partijos atstovavimo bei bičiulių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą. Kiekvienas bičiulis turi teisę pareikšti savo nuomonę ir būti išgirstas.
1. Būtina sukurti nuolat, operatyviai veikiančią dialogo platformą – idėjų centro, apklausų mechanizmą, kuris leistų užtikrinti ryšį su kiekvienu bičiuliu, išgirsti kiekvieną idėją, nuomonę, siūlymą. Dialogo platformoje numatyti galimybę balsuoti, vykdyti apklausas, kai reikia greitų sprendimų.
2. Laikas diskusijai, ar įteisinti socialdemokratines sroves ir judėjimus partijos viduje. Ar toks mūsų sprendimas užtikrintų daugiau gyvybingumo, idėjų, viešai deklaruotų pozicijų bei nuomonių ir skaidresnės konkurencijos? Kviečiu diskutuoti. Man svarbi visų jūsų nuomonė.
Esame bendraminčiai, o ne vienminčiai. Nuomonių, pozicijų skirtumas – ne pavojus, ne problema, o sprendimas.

III. POLITINIS LAUKAS – DRĄSA – KOMUNIKACIJA

Kodėl mes vis kryžminėje ugnyje: iš vienos pusės puolami ekonominių liberalų, iš kitos – politikos milijonierių, sunkiai pridengiančių savo asmeninius interesus kairiąja ideologija.
Kodėl dažniausiai pralaimime propagandinius karus?
Gal mes per daug mandagūs gindami samdomą darbą ar savarankiškai dirbančių žmonių interesus? Per daug mandagūs kovodami dėl savo rinkėjų ir per daug tylūs sakydami, kad pensijos per mažos ir verkiant trūksta socialinių paslaugų. Kad yra ne tik stambiojo verslo ir stambiųjų ūkininkų interesai, kad interesų turi ir likusieji – dauguma šalies gyventojų?
Privalome sustabdyti kairiųjų pažiūrų rinkėjų kvailinimą ir apgaudinėjimą.
1. Pripažinti: draugų tarp politinių jėgų mes neturime. Tiek dešinieji, tiek save laikantieji kairiaisiais – mus atakuoja ir atakuos.
Ir tai yra gerai. Duokime atkirtį. Demaskuokime juos. Apnuoginkime jų tikruosius tikslus – turtėti ir gyventi daugumos žmonių sąskaita.
Taip, tam šiandien reikia drąsos. Tvirtų stuburų. Ištikimybės savo vertybėms.
Visa tai mes turime.
2. Privalome garsiai pasakyti sau ir Lietuvos žmonėms – socialdemokratai nepardavinėja nei trąšų, nei stebuklingo vandens. Socialdemokratai nelošia kortomis iš Lietuvos žmonių gerovės. Ir niekada to nedarys.
3. Koalicijos sudaromos ne prieš rinkimus. Koalicijos sudaromos po rinkimų. Ir kompromisai, be kurių sunku įsivaizduoti politikos realybę, įmanomi tik po rinkimų.
Todėl nesiblaškome ir neflirtuojame su tais, kurie už mūsų nugarų rezga planus mus sumenkinti ar sunaikinti.
Iki rinkimų turime kautis už kiekvieną žmogų, už kiekvieną balsą.
Už kiekvieną kaimą, miestelį ir miestą.
4. Drąsa. Štai, kas yra ir bus modernu. Būti modernia politine jėga reiškia būti greitais, ryžtingais, įžvalgiais ir spalvingais, bet pirmiausia – drąsiais.
Drąsa yra tai, be ko politika neturi prasmės, o tikėtis pergalių – sunku.
Be mūsų drąsos, susitelkimo net geriausi komunikacijos specialistai neužtikrins efektyvios ir efektingos komunikacijos. Komunikacijos, kuri mums gyvybiškai svarbi.

IV. INVESTICIJOS Į ŽMONES – GARANTIJŲ VISUMA

Laikas kalboms apie gerovės valstybę išseko. Būkime aktyviausi – skatinkime imtis esminių pokyčių. Neteisybė, vis dar nelygios galimybės, socialinė atskirtis, nesąžiningi darbo santykiai, nusikalstamas valdžios neveikimas bado akis.
Per menkos valstybės investicijos į švietimą ir lygias galimybes mokytis. Į sveikatos apsaugą, kuri būtų greita ir efektyvi visoms gyventojų grupėms, taip pat ir regionų gyventojams. Į socialines paslaugas (ir jų plėtrą), be kurių neįsivaizduojama moderni valstybė.
Tai – mūsų kovos laukas. Siekiame aukščiausių europietiškų standartų. O tai reiškia papildomas valstybės investicijas į žmones:
1. Vaikų ir jaunimo garantijas. Kokybiškas ugdymas švietimas visiems, tinkamos gyvenimo sąlygos, lygios galimybės mokytis ir dirbti;
2. Atlyginimus ir darbo santykius, pensijas ir socialinę paramą, užtikrinančius gyvenimą, kuris nežemina, leidžia įsigyti būtinųjų prekių ir paslaugų;
3. Neįgaliųjų nediskriminavimo garantiją. Kiek dar gali tęstis situacija, kai nemaža dalis neįgaliųjų patiria skurdą, neturi galimybės dirbti ir gyventi jiems pritaikytoje aplinkoje?
4. Socialinių paslaugų suteikimo garantiją. Poreikis milžiniškas ir jis tik didės, o pasiūla menka;
5. Lygių galimybių ir žmogaus teisių garantiją.
Teisingesnės, saugesnės valstybės kūrimas kiekvienam žmogui – vienas iš svarbiausių, gal net svarbiausias mūsų darbas.
Ir šis darbas, šis išbandymas parodys, kas yra tikrieji kairieji, o kas tik apsimeta tokiais. Kas ir kieno interesus gina. Kas yra pažangu ir teisinga, o kas tempia, stabdo mus visus ir visą valstybę.
Štai dėl ko turime būti susitelkę.

Susiję straipsniai

Close