Kandidatas į LSDP pirmininkus J. Olekas: vidinės partinės organizacinės ir vadybinės nuostatos

Kandidatas į LSDP pirmininkus J. Olekas: vidinės partinės organizacinės ir vadybinės nuostatos

 • Kertinis mano dviejų metų kadencijos tikslas – telkti partijos bičiulius pergalėms 2023 m. savivaldybių rinkimuose. Mobilizuosiu jėgas visuose skyriuose, įtrauksiu visus partijos bičiulius į aktyvią veiklą – tam, kad laimėti kuo daugiau mandatų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje. Turime ir vėl tapti didžiausia tarybos narių visose savivaldybėse skaičiumi politine partija.
 • Mes dirbsime, konsoliduodami LSDP savivaldos tarybos narių ir merų, vicemerų bei seniūnų, bendruomenių pirmininkų, LSDP komitetų ir komisijų bei LSDP Tarybos ir LSDP frakcijos Seime žingsnius svarbiausiais rinkimų į Seimą programos įgyvendinimo ir aktualių einamųjų problemų sprendimų klausimais. Nuolatinis ryšys tarp LSDP frakcijos Seime iniciatyvų ir LSDP skyrių iniciatyvų bus mūsų komandos darbo tikslu ir pagrindu.
 • Mano patirtis leidžia man ir vėl imtis sunkaus uždavinio – sutelkti vėl mūsų jėgas, apjungti patirtį ir jaunystę, atverti politinės perspektyvos galimybes veikliems partijos nariams.
 • Mums nereikia hierarchijos, mums nereikia vieno lyderio ar vienos žvaigždės partijos. Mums reikia komandinio bendradarbiavimo ir komandinės lyderystės. Mano lyderių komanda:
  • yra darbinga, konstruktyvi, visus įtraukianti;
  • komandoje užtikrinta pusiausvyra tarp moterų ir vyrų, tarp jaunimo ir vyresniųjų;
  • turi partinio ir valstybinio bei darbo savivaldybėse patirtį;
  • ieškos visų bičiulių sąlyčio taškų ir naujų bendradarbiavimo formų;
  • konsoliduos 60 savivaldos lyderių ir jų komandas bendram sutelktam darbui.
 • Mes dirbsime principu „iš apačios – į viršų“ :
  • tai 60 savivaldos komandų kels uždavinius centrinei komandai, kuri juos konsoliduos į bendrus partijos veiksmų planus;
  • mano vadovaujama komanda organizuos išvažiuojamuosius posėdžius visose savivaldybėse;
  • mano komanda privalės užtikrinti sutartą finansinę paramą visiems LSDP skyriams.
 • Mano noras jau dabar paversti artėjantį suvažiavimą dalykišku strateginių klausimų svarstymo ir rengimo suvažiavimu, nubrėžiančiu kryptis į naujos partijos programos rengimą ir svarbiausių savivaldos užduočių formulavimą. Startuoti reikia jau šiame suvažiavime ir prieš savivaldos rinkimus būtina turėti naują partijos programą ir savivaldos rinkimų gaires. Tam panaudosime ir plačias diskusijas su mūsų rinkėjais ir plačiąja visuomene. Naujos partijos programos ir savivaldos rinkimų strategijos rengimui pasitelksime bendrakūrybos metodiką – tam, kad į procesą įsitrauktų kuo daugiau bičiulių ir rėmėjų.
 • Iki kitų partijos pirmininko rinkimų sieksiu išugdyti naujus veidus ir perduoti estafetę jaunesniems mūsų lyderiams, kurie darbuotųsi kartu su patyrusiais mūsų bičiuliais.

Kiekvieno bičiulio svarba, socialdemokratijos vertybių apsauga ir partijos bičiulių vienybė – tai trys pamatiniai mano siekiai ir tvirtas įsipareigojimas jų laikytis.

Visada bičiuliškai ir solidariai su Jumis
Juozas Olekas

 

Susiję straipsniai

Close