Kaip 1918, taip ir 2022 metais – Kauno socialdemokratai kviečia švęsti Lietuvos valstybės atkūrimą

Kaip 1918, taip ir 2022 metais – Kauno socialdemokratai kviečia švęsti Lietuvos valstybės atkūrimą

2022-ieji metai per daug stulbinamai panašūs į praėjusio amžiaus pradžią – keletą metų besitęsianti pandemija, stabiliai nestabili geopolitinė situacija bei klausimai dėl mūsų valstybės vietos Europoje ir pasaulyje. Jeigu reikėtų parinkti žmones iš Lietuvos istorijos, kurie geriausiai galėtų nurodyti kaip elgtis tokiomis nuotaikomis ir laikais, tai būtų ne kas nors kitas, o būrys istorinių Lietuvos valstybės atkūrimo asmenybių – Vasario 16-osios akto signatarų, kuriuos vienija pasiekimai daugybėje skirtingų sričių, tačiau visų pirma tai, jog visi jie buvo socialdemokratai!

Nepriklausomybės akto signatarai Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, Stanislovas Narutavičius ir Jonas Vileišis, – Didžiosios Lietuvos politinės asmenybės buvo kairieji, aiškiai ir be išlygų siekę Lietuvos valstybės nepriklausomybės. Demokratiškos, modernios ir be sąsajų su užsienio jėgomis Lietuvos.

Šis ketvertas su kitais bendraminčiais niekada nebijojo žengti pirmi – 1896 m. Lietuvos socialdemokratų partija buvo pirmoji įsteigta lietuviška partija, jau net tuomet, dar gūdžiu cariniu laikotarpiu, savo programoje dėsčiusi apie nepriklausomos Lietuvos viziją.

Kaip čia taip, net kelis dešimtmečius po to klausė įvairūs dešinieji? Lietuva be karaliaus, kokio nors užsienio kunigaikščio skeptro, demokratiškai valdoma visos tautos? Taip, mes kitaip neįsivaizduojam modernios valstybės – toks socialdemokratų atsakymas buvo tiems abejojantiems.

Nors vėliau pasiekimai buvo nusavinti, praskiesti ar ištrinti į areną įžengusių istorijos perrašinėtojų iš kraštutinių politinių jėgų – tiek bolševikų, tiek fašistų, tiek savų diktatūrinių valstybės galvų— šiandien drąsiai galime pasakyti, kad socialdemokratai pirmieji kvietė švęsti Nepriklausomą Lietuvos valstybę, kviečia tai daryti ir šiandien!

Bet tai ne vien apie Lietuvą, tai ir apie Kauną, nes būtent jis turi kuo didžiuotis dar labiau – Steponas Kairys – iš socialdemokratų-signatarų tarpo buvo ne tik politinis modernizatorius, bet ir praktikinis – sukūręs ir išvystęs vandentiekio sistemą mieste, daug prisidėjo paverčiant jį iš provincialaus carinės Rusijos forto modernia tarpukario Europos valstybės sostine. O šiandien ir vėl, Kaunas jau visos Europos kultūros sostinė! Džiaugiamės už visus šiuos pasiekimus ir lauksime progos juos pratęsti!

Taigi kviečiame visus drąsiai žvelgti į laiką po pandemijos, palikti ją bent jau praeityje, žvelgti į Kauną – modernėjantį ir besikeičiantį miestą, kuris išliko ir gyvavo per įvairiausius sudėtingus laikotarpius visų drąsių žmonių dėką, ir kartu švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo!

Lietuvos socialdemokratų partijos
Kauno miesto skyrius vardu
Darius Razmislevičius

Close