K. Vilkauskas: protestavę paveldo gynėjai išreiškė pagrįstą susirūpinimą dėl Vyriausybės ir verslo siūlymų

K. Vilkauskas: protestavę paveldo gynėjai išreiškė pagrįstą susirūpinimą dėl Vyriausybės ir verslo siūlymų

Seimo narys socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas šiandien susitiko su visuomenininkais ir miestų bendruomenių atstovais, surengusiais protesto akciją „prieš ketinimus paversti vertingiausių Lietuvos kultūros paveldo objektų teritorijas statybvietėmis“.

Visuomenininkams ir paveldo ekspertams nerimą kelią Vyriausybės pasiūlyti pakeitimai, kuriems š. m. balandžio 28 d. posėdyje pritarė Seimo Kultūros komitetas.

Protesto rengėjų nuomone, pakeitimais bus sudarytos sąlygos kultūros paminklų ir kitų paveldo objektų teritorijose esančius sovietinius garažus, siurblines, transformatorines ir kt. „svetimkūnius“ „rekonstruoti“ į daugiabučius ir viešbučius.

Būtina įtvirtinti visus reikalingus saugiklius, kad būtų užkirstas kelias paveldo darkymui ir beatodairiškai komercinei plėtrai vertingose teritorijose.

Pasak aktyvistų, „beveik visi paminklai ir visi kiti paveldo objektai, įskaitant nacionalinio reikšmingumo, kurių teritorijose yra kokių nors garažų ar siurblinių, galės tapti statybvietėmis.“

Susitikęs su prie Seimo protestavusiais visuomenininkais, parlamentaras K. Vilkauskas pažymėjo, kad įstatymuose būtina įtvirtinti visus reikalingus saugiklius, kad būtų užkirstas kelias paveldo darkymui ir beatodairiškai komercinei plėtrai vertingose teritorijose.

Parlamentaras pasisakė už tai, kad rengiant tokio pobūdžio reglamentus nebūtų leidžiama dominuoti tik verslo interesams.

Visuomenininkai atkreipė dėmesį į tai, kad Vyriausybės ir Seimo Kultūros komiteto siūlymu iš įstatymo projekto išbraukta nuostata, draudžianti keisti paveldo objektų teritorijų ribas. Pageidavimą keisti dalies paminklų teritorijas ir sudaryti sąlygas jose statyti naujus objektus Seimo Kultūros komitetui yra pateikusi nekilnojamojo turto verslo asociacija.

Prieš tokių galimybių sukūrimą Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose pasisakė Lietuvos Restauratorių Asociacija. Anot ekspertų, tai – tarsi „įkalti vinį tapytoje freskoje skelbimų lentai.“

Socialdemokratas K. Vilkauskas su visuomenininkais aptarė galimybę teisės akto nuostatas papildyti reikalavimu nekeisti minėtųjų objektų, esančių vertingose teritorijose, tūrio ­– ir atitinkamai patikslinti teisinę formuluotę.

Susiję straipsniai

Close