K. Dambrauskas: gyvendami bendruomenėje galėtume tapti laisvi

K. Dambrauskas: gyvendami bendruomenėje galėtume tapti laisvi

Karolis Dambrauskas - aktyvus kairiųjų pažiūrų jaunuolis, nusprendęs pasyviai nelaukti, kol jo palaikoma partija pasieks viršūnę ir pats prisidėti prie atsinaujinimo proceso tapdamas Lietuvos socialdemokratų partijos nariu.

Šiuo metu Karolis yra Lietuvos socialinių tyrimų centro sociologijos krypties doktorantas ir jaunesnysis darbuotojas. Rašo disertaciją apie žemės grąžinimą posovietiniu laikotarpiu daugiataučiame Vilnijos krašte. Kalbina krašto gyventojus ir bando suprasti, kokias patirtis žmonių gyvenimuose paliko dekolektyvizacijos procesas. Taip pat jis nori geriau suprasti kaip ekonominiai reformos aspektai (ne)sisiejo su tautiškai mišria krašto realybe. Yra baigęs literatūrologijos magistrą Vilniaus universitete ir Nacionalizmo studijas Vidurio Europos Universitete, Budapešte. Kadangi didelę vaikystės dalį Dambrauskų Karolis praleido kaime rytų Lietuvoje, todėl nacionalizmo, etniškumo temos jam visad buvo artimos, taip galiausiai jos tapo ir akademinių interesų dalimi. Taip pat jis yra kariosios pakraipos kultūrinio dvisavaitraščio „Šiaurės Atėnai“ publicistikos skilties „Polis“ redaktorius ir autorius. Be to su draugais augina ir puoselėja kairiąją naujienų platformą „Gyvenimas per brangus“.

Kodėl prie partijos prisijungei būtent dabar, po Seimo rinkimų?
Prie partijos nusprendžiau prisijungti būtent dabar, nes manau, kad partijos atsinaujinimas yra tęstinis procesas ir savaime jis nepasidarys. Anksčiau buvau tik partijos rėmėjas, tačiau rinkimams partijai susiklosčius nesėkmingai nutariau prisijungti ir padėti partijai išlaikyti užimtą atsinaujinimų ir pokyčių kryptį. Tiesa, dar prieš rinkimus teko talkinti vienam iš partijos vienmandatininkų jo rinkiminėje kampanijoje. Tačiau iš esmės, prie partijos prisijungti nusprendžiau tikriausiai todėl, kad jeigu partija neatsinaujins, galiausiai man kaip rėmėjui nebebus ko remti. Nesinorėtų, kad taip nutiktų.

Kokių siekių turi partijoje? Kokios politinės veiklos sritys/temos tau yra įdomiausios?
Man įdomiausi nacionalizmo ir tautinių mažumų klausimai. Esu įsitikinęs, kad partija per mažai dėmesio skiria šioms temoms. Turime siekti, kad partijos narių ir rinkėjų tarpe būtų daugiau tautinių mažumų atstovų.

Žmonės yra išnaudojami tam, kad jie kažko negautų, o kiti priešingai – jėga ar klasta pasiimtų tai, ko neužsidirbo ar neužsitarnavo.

Kadangi neseniai persikrausčiau gyventi į Lietuvą, man įdomiausi vietos lygmens klausimai. Šiuo metu gyvenu Kaune ir norėčiau susitelkti pirmiausia į savo gyvenamos aplinkos problemas: kokybiškos ir prieinamos viešosios paslaugos, žalia ir neužteršta gyvenamoji aplinka, demokratizuota vietos ekonomika su įvairiais kooperatyvais priešaky, pagalba kuriančiam žmogui. Viduramžiais sakydavo, kad miesto oras žmogų daro laisvu. Galbūt laikas vėl prisiminti ir naujai permąstyti šią mintį. Gyvendami drauge, bendruomenėje, galėtume tapti laisvi nuo taršos, nuo agresyviai besiplėtojančio privataus verslo, nuo ligų ir sveikatos problemų.

Jeigu turėtum galimybę realybe paversti vieną kairiąją idėją, ką pasirinktum?

Ekonomika turi būti demokratizuota ir socializuota, darbuotojai irgi turi teisę džiaugtis savo darbo vaisiais.

Kadangi esu socialistas, tai, žinoma, kad pirmiausia norėčiau, jog gamybos priemonės priklausytų dirbantiesiems. Darbas vis dar yra nuvertinamas, kalbame apie sumanius verslininkus ir jų genijų, tačiau kas gi surenka visas tas teslas ir žmogų į kosmosą skraidinančius erdvėlaivius? Ekonomika turi būti demokratizuota ir socializuota, darbuotojai irgi turi teisę džiaugtis savo darbo vaisiais. Be to jokia laisvė nėra įmanoma. Tai fundamentalus dalykas, nes dirba juk kiekvienas žmogus ir paprastas pusamžis baltasis vyras, ir moterys ir tautinės mažumos ir LGBT bendruomenės žmonės. Dažniausiai išnaudojimas lyties, rasės, ar tautybės pagrindu nėra savaiminis. Žmonės yra išnaudojami tam, kad jie kažko negautų, o kiti priešingai – jėga ar klasta pasiimtų tai, ko neužsidirbo ar neužsitarnavo. Todėl manau, kad darbas ir teisingas atlygis už jį galėtų būti ta tema, kuri vienytų progresyvius ir labiau tradiciškų pažiūrų kairiuosius.

Karolį galite rasti Facebook

Susiję straipsniai

Close