Juozas Olekas. Jauni gydytojai rajonų ligoninėse – tik viltis ar realybė?

Juozas Olekas. Jauni gydytojai rajonų ligoninėse – tik viltis ar realybė?

Lietuvos regionuose trūksta medikų – tai sena ir ilgai nesprendžiama problema. Šiuo metu kilo diskusija, kaip pritraukti medikus į mūsų šalies rajonines ligonines. Pasigirdo balsų, kad reikia nustatyti privalomas kvotas šiandieniniams studentams atidirbti rajoninėse ligoninėse mainais už gautą išsilavinimą. Manau, tai labai neteisingas prievartos kelias.

Tokiu atveju ne tik medikai, bet ir kitų specialybių studentai – teisininkai, žurnalistai ar mokytojai – turėtų „atidirbti“ šalies rajonuose, jei baigė valstybės finansuojamas studijas. Tačiau eidami šiuo keliu grįžtume prie sovietinių laikų tvarkos, kai studentai gaudavo paskyrimus ten, kur labiausiai trūkdavo specialistų.

Laikausi nuomonės, kad kur kas efektyvesnis būdas pritraukti specialistus į rajonines medicinos įstaigas – tai sudaryti tinkamas darbo sąlygas, mokėti adekvačius atlyginimus ir garantuoti ilgalaikę darbo vietą ateičiai.

Šiandien Vyriausybė kol kas nėra ištesėjusi pažadų medikams dėl jų atlyginimų. Be to, medikai nėra tikri dėl savo darbo vietų – rajoninės ligoninės gali būti uždarytos ir gydytojai liks be darbo. Deja, ir Europos sąjungos parama, skirta Lietuvos medicinos sektoriui, Vyriausybės investuojama ne tam, kad padarytų sveikatos apsaugą labiau prieinamą šalies rajonuose gyvenantiems žmonėms, sukuriant telemedicinos paslaugas ir šiuolaikiškas darbo vietas gydytojams. Vietoj to girdime, kad regionuose ligoninių skyriai gali būti uždaryti, sujungti, o tai niekaip nepadės pritraukti į rajonus jaunų perspektyvių medikų.

Vyriausybė pirmiausiai turi įvykdyti jau duotą pažadą medikams dėl jų atlyginimų ir užtikrinti, kad rajonuose išliks darbo vietos gydytojams. Tik taip sukursime reikiamas sąlygas jauniems medikams, kurie savanoriškai, o ne prievartinių būdu, vyks gydyti šalies regionuose gyvenančius žmones. Dar daugiau – manau, kad ir į rezidentūros programą reikia įtraukti rajonines ligonines, kad būsimieji gydytojai pamatytų, kokios ten darbo sąlygos, kaip organizuojamas pacientų gydymas.

Tokiu būdu atsirastų daugiau medikų, kurie norėtų ten likti dirbti. Juk daug mūsų garsių gydytojų savo karjerą yra pradėję rajoninėse ligoninėse, o ir kai kurie gydymo būdai pradėti regionuose, pavyzdžiui, klubo protezavimo operacijos pradėtos Šakiuose. Klaipėdoje kardiochirurgija pradėjo gyvuoti po to, kai ten nuvažiavo grupė jaunų chirurgų, kuriems Klaipėdoje buvo sudarytos palankios darbo sąlygos. Aš pats savo pirmąją operaciją atlikau Elektrėnuose, o slaugytojo praktiką atlikau Marijampolėje.

Šiuo metu jaunieji gydytojai tiesiog verčiami ieškoti darbo didžiuosiuose šalies miestuose arba vyksta dirbti į užsienį, kur tikisi didesnio atlygio už savo darbą.

Dirbdamas Europos parlamente pasidomėjau, kaip kitos Europos šalys pritraukia medikus į regionus – svarbiausia yra tinkamas medikų paskatinimas. Ten gydytojai žino, kad jų darbas vertinamas, jie gauna tinkamą atlygį, būstą ir gali planuoti savo ilgalaikę karjerą regioninėse sveikatos priežiūros įstaigose.

Lietuvoje taip pat žinau gerų pavyzdžiu, kur rajonų savivaldybės moka medikams stipendijas, sukuria palankias sąlygas dirbti. Deja, Vyriausybė ir Sveikatos apsaugos ministerija nėra aiškiai išsakiusi perspektyvos, kaipgi bus organizuojamas sveikatos priežiūros institucijų tinklas Lietuvos regionuose. Reikėtų bent dešimties metų perspektyvos, kad medikai galėtų drąsiai vykti dirbti ten dirbti ir realizuoti savo gebėjimus.

Rajonų ligoninės yra labai svarbi grandis ir nacionalinio saugumo aspektu, ir galimų nelaimių atveju. Jos užtikrina, kad nelaimės atveju kiekviename regione žmonės gaus reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, o ne gydymą lauko sąlygomis palapinėse. Net ir šiuo metu, kai šalis kenčia nuo COVID-19 epidemijos, rajoninės ligoninės nuima nemažą pacientų krūvį nuo centrinių šalies ligoninių.

Noriu pabrėžti, kad su Europos Sąjungos parama sveikatos sistema turi būti skaitmenizuota, kad ir nedidelės rajono ligoninės pacientas, kurio tyrimai nusiunčiami patyrusiems specialistams Kaune ar Vilniuje, laiku gautų tikslią diagnozę ir reikiamą gydymą. Kol kas apie tokios pagalbos sistemos kūrimą mes nieko negirdime. Priešingai, mane pasiekia žinios, kad organizuojama ligoninių pertvarka, uždarant kai kurias rajonų žmonėms reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas. Jau šiandien laukia didžiulės pacientų eilės pas specialistus.

Uždarius rajonines ligonines, jos tik dar labiau pailgės ir mes turėsime didžiulę atskirti tarp regionuose ir didmiesčiuose gyvenančių žmonių, o tai yra labai neteisinga. Be to, tai padidins sergamumą šalies regionuose, nes žmonėms bus sudėtinga kreiptis pas gydytoją ir neretas numos ranka, nesikreips pagalbos ir užleis ligą, kurią vėliau bus labai sunku įveikti. Valstybei tai kainuos didžiulius pinigus ir žmonių gyvybes, kurias būtume galėję išsaugoti. Su tokia sveikatos priežiūros sistemos perspektyva aš kategoriškai nesutinku.

Close