Juozas Olekas, Iratxe García Pérez. Kam rūpi? Nepatogi situacija, su kuria susiduria 21 amžiaus herojės

Juozas Olekas, Iratxe García Pérez. Kam rūpi? Nepatogi situacija, su kuria susiduria 21 amžiaus herojės

Kiekvienais metais kovo 8–oji mums primena, kiek daug dar reikia nuveikti, kol pasieksime tikrą lyčių lygybę. Net ir šiandien, 21 amžiuje, tai yra priminimas, kad moterys turi ir toliau kovoti už tikrą, ne tik popieriuje išreikštą, lygybę. Vis dėlto šį kartą Moterų solidarumo diena yra kitokia. COVID-19 pandemija atskleidė tai, ką žinojome, bet ignoravome ilgą laiką.

Ji parodė, koks svarbus visuomenei yra darbas, kurį dažniausiai atlieka moterys – slaugytojos, valytojos, prekybos centrų kasininkės ir vaikų, neįgaliųjų ar pagyvenusiųjų žmonių globėjos. Visos jos susiduria su sunkiausiomis aplinkybėmis be darbo saugumo, teisingo atlyginimo ar socialinio pripažinimo.

Viešosios įstaigos privalo kovoti dviem frontais: prieš socialinius stereotipus, ir politiniu lygmeniu, pateikdamos konkrečius teisės aktų pasiūlymus, kaip ištaisyti šią neteisybę.

Tradiciškai globėjos yra moterys. Iš močiučių, motinų ir dukterų paveldėta psichologinė našta yra dalis priežasčių, kodėl tiek daug moterų skiria daug laiko ir pastangų šeimai ir namams prižiūrėti. Visiškai neproporcingai, palyginti su vyrais. Dažnai priežiūra teikiama be jokios kompensacijos. Vien todėl, kad jos yra moterys.

Pandemija parodė, koks svarbus visuomenei yra darbas, kurį dažniausiai atlieka moterys – slaugytojos, valytojos, prekybos centrų kasininkės ir vaikų, neįgaliųjų ar pagyvenusiųjų žmonių globėjos.

Tikri pokyčiai įvyks tik tada, kai priežiūros darbas taps lygiai paskirstytas kasdieniame gyvenime kiekvienuose namuose, kiekvienoje šeimoje ir kiekvienoje poroje. Norėdami tai padaryti, turime nutraukti tabu apie priežiūrą, ji turi tapti bendra atsakomybe. Štai kodėl labai svarbu vaikus įtraukti į lygiavertę, nediskriminacinę kultūrą nuo pat ankstyvo amžiaus. Niekas negimsta seksistu, tai susiję su tuo, kaip mes auginami ir auklėjami. Todėl taip pat laikas investuoti į teisingumo ir lygybės švietimą.

Dar 2017–ųjų rudenį Geteborge Europos Sąjunga priėmė Europos socialinių teisių ramstį. Antrasis šio ramsčio principas teigia: „Turi būti užtikrintas ir skatinamas moterų ir vyrų vienodas požiūris ir galimybės visose srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, įdarbinimo sąlygas ir karjerą. Moterys ir vyrai turi teisę į vienodą užmokestį už vienodos vertės darbą“.

Tačiau mes dar toli gražu nepasiekėme šio tikslo, kurį reikia nedelsiant paversti konkrečiais veiksmais.

Neseniai atliktame tyrime pateikiami skaičiai apie moterų nemokamą darbą namuose, su kuriuo jos dažnai susiduria po ilgos darbo dienos. 2019–aisiais Europos Sąjungoje iš visų ne pilnu etatu dirbančių asmenų 73,8 procentus sudarė moterys. Neturėdamos aiškios lanksčios karjeros plėtros politikos moterys aukoja savo karjerą ir tai turi rimtą poveikį jų užimtumo kokybei.

Niekas negimsta seksistu, tai susiję su tuo, kaip mes auginami ir auklėjami.

Europos Parlamento socialdemokratų reikalavimu Europos Komisija pagaliau pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl atlyginimų skaidrumo. Tačiau tai tik pradžia. 2021–ųjų gegužę vyksiančiame socialiniame aukščiausiojo lygio susitikime Porto mieste mes turime galimybę peržengti Geteborgo tikslus.

Portugalijos pirmininkavimas ES siekia suteikti feministinį impulsą Europos socialinių teisių ramsčiui ir mes, Europos socialdemokratai, esame pasirengę suteikti stiprų politinį palaikymą. Kol lyčių nelygybė ir toliau pažeis mūsų darbo ir socialinių sistemų struktūras, teisingumo nebus. Pandemija parodė, kokie gyvybingai svarbūs yra visų šių moterų darbai mūsų visuomenei.

Dabar atėjo laikas suteikti joms tai, ko jos nusipelno: deramą pagarbą, teisingą atlyginimą ir sąžiningas darbo sąlygas.

Europos Parlamente mes ir toliau sieksime, kad tiek atkūrimo ir atsparumo priemonės, tiek ES biudžetas lyčių aspektą įtvirtintų visose politikos srityse.

Tai yra vienintelis būdas užtikrinti, kad vieną dieną moterys kovo 8–ąją eitų į gatves ne tam, kad reikalautų joms priklausančių teisių, bet prisimintų ilgą praėjusių kartų kovą dėl jų, prisimintų, kaip svarbu ginti teises, kai jas turime, ir niekada nežengtų žingsnio atgal.

Iratxe García Pérez yra Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcijos pirmininkė

Susiję straipsniai

Close