Jolanta Butkevičienė. Koalicija „po prostu“

Jolanta Butkevičienė. Koalicija „po prostu“

Ką tik iš savo pirmojo vizito į Lenkiją grįžo Prezidentas G. Nausėda. Tikriausiai mažai yra abejojančių šio vizito svarba Lietuvai: gynybinis regiono saugumas ir „Patriot“, bendrų interesų gynimas ES ir Rytų partnerystės programa, energetinė nepriklausomybė ir Astravas – galima vardinti dar ilgai. Bene svarbiausia, ką išgirdome iš Lenkijos Prezidento A. Dudos: „Lietuvos saugumas Lenkijai ypatingai svarbus“.  Ar išgirdo lenkai iš mūsų ką nors naujo? Deja, nei apie savo pavardžių ar vietovardžių rašymą, nei apie švietimą – ir taip jau daugiau nei 20 metų. Sukdamasis iš padėties, Varšuvoje Prezidentas mostelėjo į Seimą: “ Šiuo klausimu, sutarimo bendro nėra ir turbūt joks prezidentas pasaulyje demokratiškoje valstybėje negalėtų Seimo lenkti balsuoti vienaip ar kitaip“. O Seimas susitarti nenori.

Reikia pastebėti, kad „valstiečių“ pageidavimų koncerte visi prašė ko norėjo.

Čia turime didžiausią paradoksą politinėje padangėje. Lenkų interesus Lietuvoje nuolat ginanti (bent jau tokį titulą sau prisiskirianti Lenkų rinkimų akcija) politiniuose Lietuvos žaidimuose dažniausiai būna tas „auksinis lopas“, kurio prireikia tai vieniems tai kitiems, lopant savo koalicines skyles. Tokį lopą dėjosi ne viena Seimo valdančioji partija, o tiksliau beveik kiekviena, kuri norėjo tokia išlikti - tad LRA be skrupulų įvardindavo savo kainą.

Ir šios kadencijos Seime nieko naujo. LRA, visą kadenciją rėmusi valstiečių koaliciją, šį kartą oficialiai pakviesta prie valdžios lovio, priėmė šį siūlymą ir pateikė visus savo reikalavimus. Reikia pastebėti, kad „valstiečių“ pageidavimų koncerte visi prašė ko norėjo, o Kultūros komiteto pirmininkas buvo pasirengęs ir smuiku griežti, ir būgnelį mušti, kad tik ta valdžia iš rankų neišlystų.

Atlikdama solo partiją LRA staiga pamiršo visas dešimtmečiais giedotas giesmes, kurias Prezidentui priminė Lenkija: pavardžių rašymas, vietovardžiai, švietimo problemos. Kodėl? Ar galėjo būti geresnė proga ant koalicijos derybų stalo padėti tai, kas Vilniaus krašto rinkėjams nuolat pateikiama kaip neišsprendžiamas reikalas?  Ar V. Tomaševskis, pamindamas savo rinkėjų lūkesčius,  tiesiog nusprendė nesunkinti Karbauskiui gyvenimo? Iš kur toks politinis humanizmas?

 „Humanistinė“ LRA pozicija jokia naujiena - nacionaliniu pagrindu sukurta partija puikiai supranta, kad bet kokios „lenkiškos“ problemos išsprendimas tampa problema pačiai partijai. Kokiomis nutautėjimo grėsmėmis galėsi gąsdinti savo bendruomenę, jeigu staiga ims ir atsiras „W“ pavardėje? Kaip galėsi aiškinti, kad Vilniaus krašto vaikai skriaudžiami Lietuvos valdžios, jei valstybinio kalbos egzamino neišlaikiusių vaikų ne didės (šiemet net 23 proc., pernai 19 proc.), o pradės mažėti?  Todėl Lenkų rinkimų akcija eina į koaliciją nė žodeliu neužsimindama apie švietimo stiprinimą Vilniaus regione ir nereikalaudama Švietimo ministro portfelio. Kam reikalinga ta skurde ir problemose skęstanti ministerija, kai galima griebti „riebesnes“ - tas,  per kurias lengviausia papirkinėti rinkėjus – Susisiekimo ir  Vidaus reikalų. O amžinais virtusius  tautinius  klausimus palikti kitai rinkimų kampanijai, nes kitaip neliks baubo, kuriuo gali gąsdinti ir šauktis balsuoti savo elektoratą.

Tačiau tokia koalicija „po prostu“ („paprastai“- taip vadinama kalba, kuria kalbama Vilniaus krašte) brangiai kainuoja mums visiems. Ne tik turime „amžinai neišspręstų problemų“ su draugiška kaimyne, bet ir skriaudžiame savo piliečius, nesuteikdami jiems galimybės pilnavertiškai lavintis ir palikdami juos socialinei atskirčiai. Neabejotina, kad Lenkų rinkimų akcijai tokia situacija politiškai labai patogi, Matyt, patogi ir didžiajam koalicijos broliui.

Jolanta Butkevičienė,  Šalčininkų rajono tarybos narė

Autorę galite sekti Facebook 

Close