J. Olekas: sveikinu istorinį Komisijos pasiūlymą dėl ES minimalaus atlyginimo

J. Olekas: sveikinu istorinį Komisijos pasiūlymą dėl ES minimalaus atlyginimo

Esame žingsniu arčiau sąžiningo ir padoraus atlyginimo visiems europiečiams užtikrinimo. Europos Komisija pasiūlė direktyvą dėl tinkamo minimalaus darbo užmokesčio. ”Europoje atėjo laikas imtis visų priemonių: užtikrinti vienodai teisingą Europinę gyvenimo kokybę – sąžiningas, realijas atitinkantis minimalus atlyginimas yra svarbi šio tikslo dalis“, - teigia Europos Parlamento narys Juozas Olekas.

Praėjusią savaitę Europos Komisijos paskelbtas pasiūlymas yra Europos Socialistų ir Demokratų pergalė ir socialinės Europos darbotvarkės dalis. Teisingi minimalūs atlyginimai buvo pagrindinis Socialistų partijos 2019-ųjų metų rinkimų kampanijos reikalavimas, kurį ketinama įgyvendinti. Remdamasi sunkiu Komisijos nario Schmito darbu, kairioji politinė šeima sutelkta siekiant sukurti veiksmingą minimalių atlyginimų sistemą ir tvirtas kolektyvines derybas.

Trumpai tariant, mes galime padidinti darbo užmokestį.

Europos Socialistų Partijos prezidentas Sergejus Staniševas priminė, kad mūsų politinė šeima kilo iš darbininkų judėjimų, o šiandien mes vėl parodėme, kad esame dirbančius žmones atstovaujanti partija. „Mes kovojame, kad visiems būtų garantuotas teisingas atlyginimas. Trumpai tariant, mes galime padidinti darbo užmokestį.“, – kalbėjo S. Staniševas

Taip pat jis pabrėžė, kad be Europos socialistų ir demokratų pastangų šio pasiūlymo nebūtų: „Remti mažus atlyginimus gaunančius asmenis yra teisinga, ypač krizės atveju. Šis pasiūlymas yra dalis platesnių socialistų pastangų užtikrinti paradigmos perėjimą nuo atsakymo į krizes mažinant darbo užmokestį, į atsakymą į krizes su tinkamu atlyginimu. Tai vienintelis būdas pasiekti teisingą atsigavimą po pandemijo“

Kai kurioms šalims nebereikės baiminantis, kad jų ilgametės veikiančios sistemos bus pakeistos, o galbūt jų teigiamas pavyzdys bus panaudotas siekiant padėti šalims, kurios vis dar negeba užtikrinti padoraus pragyvenimui reikalingo minimalaus darbo užmokesčio. Europoje jis svyruoja nuo 312 eur iki daugiau nei 2000 eur per mėnesį.

Europos Komisija siūlo ES direktyvą, kuria siekiama užtikrinti, kad darbuotojai ES būtų apsaugoti tinkamais minimaliais atlyginimais, leidžiančiais tinkamai gyventi dirbant bet kur. Nustačius tinkamą lygį, minimalus darbo užmokestis daro ne tik teigiamą socialinį poveikį, bet ir teikia didesnę ekonominę naudą, nes sumažina darbo užmokesčio nelygybę, padeda išlaikyti vidaus paklausą ir sustiprina paskatas dirbti.

Pagaliau atėjo laikas užtikrinti, kad kiekvienas ES darbuotojas gautų teisingą, padorų minimalų atlyginimą.

Tinkamas minimalus darbo užmokestis taip pat gali padėti sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio nelygybę, nes daugiau moterų nei vyrų uždirba minimalų atlyginimą. Pasiūlymas taip pat padeda apsaugoti darbdavius, kurie darbuotojams moka deramą atlyginimą, užtikrindami sąžiningą konkurenciją. Minimalus darbo užmokestis egzistuoja visose ES valstybėse narėse. 21 šalis turi įstatymų nustatytą minimalų atlyginimą, o 6 valstybėse narėse (Danijoje, Italijoje, Kipre, Austrijoje, Suomijoje ir Švedijoje) minimalaus darbo užmokesčio apsauga užtikrinama išimtinai kolektyvinėmis sutartimis. Vis dėlto daugumoje valstybių narių darbuotojus veikia minimalaus darbo užmokesčio apsaugos sistemos spragos.

Atsižvelgiant į tai, siūloma direktyva sukuria pagrindą pagerinti minimalių atlyginimų tinkamumą ir suteikti darbuotojams galimybę naudotis minimalaus darbo užmokesčio apsauga ES. Komisijos pasiūlyme visiškai laikomasi subsidiarumo principo: jame nustatomi būtiniausių standartų pagrindai, atsižvelgiant į valstybių narių kompetenciją ir socialinių partnerių savarankiškumą bei sutartyse numatytą savarankiškumą atlyginimų srityje. Pasiūlymas neįpareigoja valstybių narių nustatyti įstatymuose nustatytą minimalų darbo užmokestį ir nenustato bendro minimalaus darbo užmokesčio lygio. Šalyse, kuriose yra didelė kolektyvinių derybų aprėptis, paprastai yra mažesnė mažas algas gaunančių darbuotojų dalis, mažesnė darbo užmokesčio nelygybė ir didesni minimalūs atlyginimai. Todėl Komisijos pasiūlymu siekiama skatinti kolektyvines derybas dėl atlyginimų visose valstybėse narėse.

„Daugiau kaip trečdalis Europos gyventojų jaučia nuolatinį finansinį nesaugumą – 39,4% europiečių yra nepasirengę susidurti su netikėtomis išlaidomis, t. y. beveik kas antras žmogus yra finansiškai pažeidžiamas, – teigia Europos Socialistų Partijos prezidiumo narys Juozas Olekas, – Nedelsdami turime stabdyti skurdą ir socialinę atskirtį bei sumažinti viduriniosios klasės nykimo tempus. Europos socialinių teisių ramsčio principų perkėlimas į realybę, į šalių-narių teisines sistemas šiuo metu yra vienas iš Europos prioritetų. Pagaliau atėjo laikas užtikrinti, kad kiekvienas ES darbuotojas gautų teisingą, padorų minimalų atlyginimą.“

Šalys, kuriose minimalus darbo užmokestis nustatytas teisės aktais, turėtų nustatyti minimalaus darbo užmokesčio nustatymo sąlygas. Šios sąlygos apima aiškius ir stabilius minimalaus darbo užmokesčio nustatymo kriterijus, orientacines vertes, padedančias įvertinti pakankamumą, ir reguliarų bei savalaikį minimalių atlyginimų atnaujinimą. Šių valstybių narių taip pat prašoma užtikrinti proporcingą ir pagrįstą minimalaus darbo užmokesčio svyravimų ir atskaitymų naudojimą bei veiksmingą socialinių partnerių dalyvavimą nustatant ir atnaujinant įstatymuose nustatytą minimalų atlyginimą. Galiausiai pasiūlyme numatytas geresnis minimalios algos apsaugos, nustatytos kiekvienoje šalyje, vykdymas ir stebėsena. Atitikimas ir veiksmingas vykdymas yra būtinas, kad darbuotojai galėtų pasinaudoti minimalaus atlygio apsauga ir kad įmonės būtų apsaugotos nuo nesąžiningos konkurencijos.

Siūloma direktyva nustato valstybių narių metines ataskaitas apie minimalaus darbo užmokesčio apsaugos duomenis Komisijai.

Susiję straipsniai

Close