J. Olekas: Vaikų dienos proga raginame naikinti nelygybę, su kuria jie susiduria nuo mažų dienų

J. Olekas: Vaikų dienos proga raginame naikinti nelygybę, su kuria jie susiduria nuo mažų dienų

Pasaulinės vaikų dienos proga daugiau nei 300 Europos politikų, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės atstovų pasirašė bendrą kvietimą, reikalaudami kuo greičiau užtikrinti Europos vaikų garantijos ir naujos kartos ES finansavimo įsigaliojimą, kurie Europos ateities kartoms atneš dideles ir pastebimas naudas. Prie kvietimo prisidėjo ir europarlamentaras Juozas Olekas.

Viena didžiausių Europos silpnybių yra grėsmės žmonių gerovei, dėl ko didėja nelygybė ir visuomenė tampa labiau pažeidžiama ekonomikos, aplinkos ir sveikatos krizių padariniams.

COVID-19 pandemija pažeidžiamiems namų ūkiams sukėlė dar daugiau dramatiškų iššūkių. Dokumento rengėjai teigia, kad atėjo laikas stiprinti Europos ambicijas ir ragina sukurti Vaikų sąjungą, kuri turėtų tvirtus įgaliojimus prisidėti prie kiekvieno žmogaus gerovės kūrimo.

Kvietimas kurti Vaikų sąjungą yra pagrįstas trimis tikslais: pirma, nedelsiant užtikrinti Europos vaiko garantijos įsigaliojimą, antra, investicijų ekosistemos, skirtos Europos vaikams, sukūrimą, pradedant naujos kartos ES finansavimu bei trečia, užtikrinti vienodas galimybes visiems ES vaikams gauti kokybišką ir įtraukų ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą.

Iki COVID-19 pandemijos pradžios 23 milijonai vaikų ES buvo pavojuje susidurti su skurdu ar socialine atskirtimi. Finansiniai sunkumai, kuriuos patyrė šeimos dėl COVID-19, taip pat švietimo ir priežiūros paslaugų sutrikimai, tik paaštrino šią nerimą keliančią padėtį.

Mūsų vaikai, teigiama dokumente, yra kelrodis į teisingesnės ir tvaresnės visuomenės kūrimą. Moksliniai tyrimai rodo, kad šios nelygybės formuojasi ankstyvaisiais gyvenimo metais ir dažniausiai yra perduodamos kartomis.

Šiuo metu tik pusė ES valstybių narių pasiekė tikslą, siekiant ankstyvąjį vaikų ugdymą ir priežiūrą suteikti trečdaliui jaunesnių nei 3 metų vaikų. 9 ES šalyse mažiau nei 1 iš 5 vaikų naudojasi vaikų priežiūros paslaugomis ir šia privilegija dažniausiai naudojasi vaikai, kurių finansinė padėtis yra gera ar labai gera (Eurostat).

FEPS (Europos pažangiųjų studijų fondas) ir partnerių vykdytas tyrimas rodo, kad tarp 0–3 metų amžiaus vaikų, kurių socialinė ir ekonominė padėtis yra prasta (40 proc.), turi 15 proc. didesnes galimybes pasiekti vidutinius rezultatus ugdymo procese, jei jie turi galimybę naudotis ankstyvąja vaikų priežiūra.

Tyrimas rodo, kad jei visiems vaikams nebus suteiktos prieinamos, kokybiškos ir įtraukios globos ir švietimo paslaugos, ankstyvasis ugdymas liks geriau gyvenančių namų ūkių privilegija, o ne priemonė mažinti nelygybei ir panaikinti socialinę atskirtį.

Kvietime reikalaujama sisteminės pertvarkos: pakeisti vyraujančią idėją, jog ikimokyklinio ugdymo įstaigos teikia į paklausą orientuotas paslaugas, ir pradėti erą, kur šis ugdymas yra kiekvieno vaiko teisė.

ES turi politinius įrankius, skirtus palengvinti visų vaikų vystymąsi ir spręsti įsišaknijusias nelygybes. Dokumentą pasirašiusieji kelia šiuos tikslus:

Pirma, raginama nedelsiant užtikrinti Europos vaiko garantijos įsigaliojimą. Daugelis Europos Parlamento narių ir ypatingai Europos Parlamento Socialistai ir Demokratai ilgą laiką reikalavo Europos vaikų garantijos, kuria būtų sprendžiami daugialypiai vaikų skurdo aspektai. Vaiko garantijų iniciatyva užtikrintų, kad kiekvienas skurde gyvenantis ar skurdo pavojuje esantis vaikas galėtų naudotis kokybiška ir nemokama ankstyva priežiūra, taip pat sveikatos priežiūra, švietimu, tinkamu būstu ir tinkama mityba. Derybos vis dar tęsiasi, todėl privalu dėti visas pastangas, kad vaiko garantija taptų neatsiejama ES politikos dalimi. Tai apima specialų 20 mlrd. EUR biudžetą ir privalomus finansinius įsipareigojimus valstybėms narėms pagal jų ESF+ nacionalines programas.

Antra, raginama diegti investicinę ekosistemą Europos vaikams, pradedant teisingu naujos kartos ES finansavimu. Vaikai patiria didžiąją dalį pandemijos smūgių, todėl Vaikų sąjunga turėtų tapti pagrindiniu Europos atkūrimo strategijos ramsčiu. Tam reikia iš naujo subalansuoti nacionalinius atkūrimo planus būsimoms Europos kartoms. Investicinė Europos vaikų ekosistema turėtų remtis vaiko garantijų iniciatyva, atkūrimo ir atsparumo priemone, struktūriniais fondais ir nacionaliniais ištekliais, kad būtų galima veiksmingiau teikti kokybiškas ir įtraukias ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugas visiems, ypatingą dėmesį skiriant labiausiai pažeidžiamiems vaikams ir šeimoms.

Galiausiai, kvietime raginama visiems vaikams garantuoti vienodas galimybes gauti kokybišką ir įtraukų ankstyvąjį vaikų ugdymą ir priežiūrą. ES teisės aktai turėtų užtikrinti vaiko teises ir skirti išteklius nepalankioje padėtyje esantiems ir rizikos grupių vaikams.

Susiję straipsniai

Close