Giedrius Bielskus. Ar Kaune yra vietos kairiųjų ideologijai?

Giedrius Bielskus. Ar Kaune yra vietos kairiųjų ideologijai?

Istoriškai susiklostė, kad Kaunas laikomas lietuvybės bei tautiškumo bastionu. Tikriausiai jis tokiu liks ir ateityje. Kelis dešimtmečius po nepriklausomybės atgavimo kauniečiai jautė poreikį apsaugoti šias vertybes ir jų gynybą patikėdavo dešiniesiems, kurie asocijavosi su Sąjūdžiu.

Tačiau dabar atėjo laikas kurti gerovės valstybę. Socialinės gerovės visiems valstybę, saugią, solidarią ir laimingą visuomenę.

Didžiausia visuomenės vertybe mes, socialdemokratai, laikome žmogų – jo laisvę, saugumą, gyvenimo kokybę, sveikatą ir išsilavinimą.

Šiandien Kaune matome daug teigiamų pokyčių. Po ilgo laiko miestas pradėjo investuoti į gatves ir parkus. Ūkiškai tvarkosi su miestiečių pinigais. Tarptautinio lygio architektai braižo mokslo, koncertų sales. Dygsta biurų pastatai ir po truputį nyksta vaiduokliai. Auga užsienio investicijos.

Komerciniai projektai reikalingi miestui.

Tačiau mes manome, kad dar daugiau reikia investuoti į žmogų. Mūsų vertybės ir veiksmai kyla iš etinės nuostatos, kad tikslas gali būti tik žmogus. Materialusis turtas ir gamyba yra tik priemonė žmogaus gerovei kurti.

Mes turime ieškoti sprendimų, padedančių sukurti sąlygas visiems žmonėms būti materialiai apsirūpinusiems, neleidžiančias žeminti žmogaus orumo, skatinančias jo galimybių įgyvendinimą.

Mūsų prioritetas – solidari ir socialiai apsaugota visuomenė, kurioje gera ir saugu gyventi, dirbti, kurti šeimas, gimdyti ir auginti vaikus. Visavertį žmonių gyvenimą turi užtikrinti produktyvus darbas, o negalinčiųjų dirbti – socialinio solidarumo principu grindžiama socialinė apsauga.

Socialdemokratija yra judėjimas už gerovę, laisvę, socialinį teisingumą ir taiką. Tai judėjimas už aukštesnę demokratijos formą – saugią, solidarią ir laimingą visuomenę, siekiant pagerinti gyvenimo sąlygas visiems ir kiekvienam.

Ar kauniečiams reikia laisvės, lygių galimybių ir socialinio teisingumo? Ar mes, Kauno socialdemokratai galime būti šių vertybių bastionas?

Esu naujai išrinktas LSDP Kauno skyriaus pirmininkas ir šiuos klausimus laikau prioritetu.

Taip susiklostė, kad ilgą laiką mes daug blaškėmės ir buvome blaškomi. Atėjo laikas pokyčiams ne tik Kaune, bet ir partijoje. Turime keistis ir drąsiai atstovauti socialdemokratiškas idėjas Kauno mieste.

Turime tapti socialdemokratines vertybes puoselėjančia, atvira, matoma ir stipria politine jėga Kaune.

Turime telkti visus bičiulius, motyvuotus kairiųjų pažiūrų žmones aktyviai ir veiklai bendram darbui, kiekvieno žmogaus ir Kauno gerovei.

Tai mano, kaip LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininko tikslas ir pažadas Jums, kauniečiai.

Close