Nr. sąraše: 20

Vaida Aleknavičienė

Vaida Aleknavičienė gimė 1976 m. rugpjūčio 10 d. Joniškyje. 2000-aisiais metais, baigusi verslo vadybos studijas G. Stulpinienės kolegijoje bei anglų kalbos pedagogikos studijas Šiaulių universitete, pradėjo dirbti anglų kalbos mokytoja ir projektų vadove savo gimtajame mieste, Joniškio žemės ūkio mokykloje. 2006 m. įgijo edukologijos magistro laipsnį. Rengė tarptautinius projektus, suteikiančius galimybę moksleiviams atlikti praktikas užsienyje, mokytojams vykti stažuotis į užsienį. Nuo 2015 m. balandžio yra Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė ir dirba Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja. Kuruoja švietimo, verslo, socialinę, jaunimo sritis, generuoja tarptautinių projektų idėjas, padeda įstaigoms rengiant tarptautinius projektus.

Nuo 2003-ųjų metų dalyvauja Joniškio Rotary klubo veikloje, kurioje yra atsakinga už tarptautinių projektų rengimą ir įgyvendinimą. Parengė ir surado partnerius įgyvendinti tokiems projektams, kaip druskų kambarys, vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimas Joniškio rajone, riedlenčių aikštelė, vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimas lopšelyje-darželyje. Savanorystės pagrindais jau penkerius metus dėstytojauja Joniškio trečiojo amžiaus universitete. Nuo 2017 m. pirmininkauja Joniškio miesto vietos veiklos grupei.Aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje, kurios metu įgytas žinias pritaiko darbe. 

Kalba anglų, vokiečių, rusų, italų, norvegų kalbomis, todėl aktyviai reprezentuoja savo kraštą užsienio šalyse. Yra Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto narė. Atstovauja Lietuvos savivaldybių asociacijai Rytų šalių vystomojo bendradarbiavimo programoje „Platforma“. Rengia ir pristato pranešimus įvairiose tarptautinėse konferencijose. Nuo 2017 m. vadovauja Joniškio LSDP skyriui, su kuriuo aktyviai organizuoja vasaros stovyklas vaikams, renginius senjorams, akcijas vaikams iš vaiko ir šeimos gerovės centro.

Augina keturis vaikus: Arną, Ugnę, Marką ir Martą.

Laisvalaikiu mokosi užsienio kalbų, skaito knygas, šoka.

Close