Nr. sąraše: 19

Vaclovas Andrulis

Gimė 1962 m. spalio 2 d. Daugėliškės kaime Kelmės rajone.

1981 m. baigė Kelmės rajono Vaiguvos vidurinę mokyklą. 1981 – 1986 m. mokėsi Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas), įgijo mokslinio agronomo specialybę.

Darbinę veiklą pradėjo1986 metais Kelmės r. Akmenių tarybinio ūkio vyriausiuoju agronomu. 1988 – 1991  m.  ėjo Kelmės rajono Pašilės tarybinio ūkio direktoriaus, 1991 – 1995  metais – Kelmės  rajono ,,Akmenos“ žemės ūkio bendrovės pirmininko pareigas. 1997 – 2000 metais dirbo Pašilės pagrindinės mokyklos mokytoju, 2000 – 2012  metais – Kražių seniūnijos seniūnu.

Nuo 2012 metų – Kelmės rajono savivaldybės meras.

2000 metais įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją, nuo 2011 metų yra LSDP Kelmės skyriaus pirmininkas. Taip pat yra Kelmės kredito unijos paskolų komiteto narys, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narys, Kražių bendruomenės narys, Pašilės medžiotojų būrelio narys.

Moka rusų ir vokiečių kalbas.

Vedęs. Žmona Regina Andrulienė, g. 1964 m., dirba Kelmės rajono Elvyravos pagrindinėje mokykloje. Sūnus Marius Andrulis, g. 1984 m., – karinių oro pajėgų lakūnas. Dukra Jolita Andrulytė, g. 1987 m., – Kauno miesto savivaldybės vyr. specialistė.

Laisvalaikio pomėgiai: kultūriniai renginiai, kelionės, medžioklė.

Close