Rasa Budbergytė, sąrašo Nr. 4

Nr. sąraše: 2

Rasa Budbergytė

Gimiau 1960 m. Plungėje, o vidurinę mokyklą baigiau Prienuose. Vilniaus universitete įgijau teisininkės kvalifikaciją. Visa darbinė karjera susijusi su viešuoju sektoriumi, teko pamilti viešuosius finansus, dirbau valstybės kontroliere, Europos audito rūmuose. Liuksemburge buvau išrinkta į kolegijos seniūnės pareigas, grįžusi i Lietuvą dirbau finansų ministre. Jau dveji su puse metų esu išrinkta Seimo nare. Dirbu Biudžeto ir finansų komitete bei esu Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja. Dirbant Europos audito rūmuose turėjau galimybę sukaupti vertingą darbo europinėje institucijoje patirtį,  įsigilinti į ES teisės pagrindus ir  ES institucinę sąrangą.pažįstu ir Europos parlamento koridorius, jo komitetuose tekdavo dažnai pristatinėti Europos audito rūmų rezultatus. Gerai moku anglų kalbą.

Nuo 2015 m. esu LSDP narė, išrinkta partijos pirmininko pavaduotoja. Pagarba socialdemokratinėms vertybėms ir partijos bičiuliams yra mano politinės veiklos pamatas. Nuo tų laikų kai jaunystėje žaidžiau krepšinį esu komandos žmogus. Esu ištekėjusi, vyras dirba teisininku, sūnus Vilniaus universitete studijuoja psichologiją. 

Europa dažno mintyse iškyla kaip demokratijos, taikos ir stabilumo, socialinio teisingumo bei vieningumo etalonas. Tuo tarpu didėjanti pajamų, turtinė ir regionų nelygybė šalyse narėse, galimas „kietasis“ Brexit‘as bei  priešiškos Europos Sąjungos projektui jėgos iš Kinijos, Rusijos siekia suskaldyti Europos Sąjungą.  Aš tikiu pamatinėmis Europos idėjomis, bet pasaulyje daugėjant neapibrėžtumo darosi akivaizdu, kad Europai reikalingi pokyčiai. Piliečių socialinės teisės turi būti svarbesnės nei tarptautinių korporacijų ekonominės laisvės, o prie visuomenės gerovės turi prisidėti visi. Gegužės mėnesį vyksiantys Europos Parlamento rinkimai yra galimybė prisidėti kuriant pažangią, draugišką žmogui ir gamtai Europą.

Pasisakau už stiprią ir vieningą ES, kurioje būtų daugiau erdvės klestėti Lietuvai. Lietuvai su jos tapatybės išsaugojimu, saugumo užtikrinimu ir ekonominės gerovės įtraukiu augimu. Už Europą, lygią, solidarią ir teisingą visiems, ne saujelei išrinktųjų. Už sąžiningesnį kapitalo pajamų apmokestinimą, didesnį ES biudžetą, ES fiskalinių taisyklių pertvarką, kurie galėtų daugiau prisidėti mažinant skurdą, socialinės atskirtį, nelygybę ir regioninius skirtumus. Esu tikra, kad įveikti neigiamas globalizacijos pasekmes galima tik pasirašant naują socialinę sutartį dėl solidarios Europos.

Visų lygių debatuose dėl 2021-2027 m. daugiametės perspektyvos  Sanglaudai ir Bendrajai žemės ūkio politikai turėtų būti skiriamas kertinis dėmesys, planuojamas neproporcingas, net ketvirtadaliu, ES paramos sumažinimas Lietuvai yra labai grėsmingas. Tolimesnės derybos dėl naujos daugiametės finansinės perspektyvos turi būti atnaujintos remiantis naujausia NUTS 2 regionų klasifikacija. Nerandu priežasčių, kodėl iki šiol Lietuvos žemdirbiams tiesioginės išmokos turi likti toli nuo europinio vidurkio. Nepriimtina, kad išmokų dydžiai ES skiriasi tris kartus, nors gamybos kaštai atitinka ES vidurkį. Nesilaikoma politinių pažadų, vietoje prieš penkerius metus Europos Vadovų taryboje pažadėtų 196 EUR/ha 2020m. gausime tik 174EUR. Manau, kad EP  nariai visomis išgalėmis turi pakovoti, kad neteisybių neliktų. Lietuva turi tapti lygiateise ES nare ne tik popieriuje, o Europa – tapti namais, kur visi vienodai mylimi.

Daug metų dirbu viešųjų finansų ir jų kontrolės srityje, siekčiau ir EP dirbti biudžeto, taip pat biudžeto kontrolės komitetuose. Gerbiu Europos parlamentą kaip žmones atstovaujančią Europos instituciją, labai svarbu, kad  žmonės neišrinktų per daug euroskeptiškai mąstančių žmonių, kurie ateitų su vidine nuostata griauti ES iš vidaus. Save EP matyčiau kaip kovotoją už didesnį Europos biudžetą ir griežtesnę lėšų panaudojimo kontrolę. Kviesčiau žmones ateiti Į EP rinkimus ir balsuoti, neleidžiant išrinkti žmonių atstovais tų politikų, kuriems terūpi savo asmeninių ambicijų patenkinimas ar stambaus kapitalo interesų atstovavimas.

Close