Nr. sąraše: 7

Raminta Popovienė

Gimė 1970 m. gegužės 5 d.  Zarasuose.

1987 m. baigė  Zarasų „Ąžuolo“ gimnaziją. 1988 m. įstojo į Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetą, baigė ir įgijo muzikos mokytojo-choro dirigento kvalifikaciją. 1994 m. Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetuose įgijo muzikos edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

1995 m. pradėjo darbinę veiklą. Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetuose dirbo vyr. metodininke, o Klaipėdos S. Dacho vidurinėje mokykloje – muzikos mokytoja. 1998–2000 m. dirbo muzikos mokytoja Visagino Č. Sasnausko muzikos mokykloje. 2000 m. pradėjo dirbti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje vyriausiąja specialiste. 2007 m. tapo Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktore. Pagrindinė veikla: socialinių paslaugų organizavimas neįgaliesiems, pagyvenusiems vienišiems asmenims, daugiavaikėms šeimoms, šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus. 2011 m. tapo Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. Aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, pagrindinės veiklos sritys – socialinės, jaunimo, sveikatos apsaugos. Bendradarbiavo su įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis, kurios dirba šeimos stiprinimo, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių veiklos srityse.

2012 – 2016 m. – XI Seimo narė, išrinkta Kauno – Kėdainių rinkimųapygardoje.

2016 – 2020 m. – XII Seimo narė. LR Seime dirba Kultūros komiteto pirmininko pavaduotoja, Neįgaliųjų reikalų komisijos nare.

Politinėje veikloje dalyvauja nuo 2012m. Nuo 2012 m. yra Lietuvos socialdemokratų partijos narė. Šiuo metu –Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja ir Kauno rajono skyriaus pirmininko pirmoji pavaduotoja.

Pomėgiai – muzika, dailė, kelionės, literatūra. 
Kalbos – rusų, vokiečių, anglų kalbos pagrindai. 
Ištekėjusi. Vyras Egidijus, duktė Radvilė.

Close