Nr. sąraše: 13

Modesta Petrauskaitė

Modesta Petrauskaitė gimė 1987 m. vasario 9 d. Panevėžyje darbininkų šeimoje. 1995 – 2003  m. mokėsi Panevėžio Kazimiero Paltaroko katalikiškoje mokykloje, 2003 – 2008 m. – Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje. Vidurinę mokyklą baigė 2008 m. ir tais pačiais metais įstojo į Kauno technologijos universitetą studijuoti Verslo administravimą. 2012 m. baigė Kauno technologijos universiteto Verslo ir vadybos fakultetą, įgydama vadybos ir administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Politinę veiklą pradėjo 2010 m. tapdama Lietuvos socialdemokratų partijos nare. 2012 m. pradėjo dirbti LR Seime Seimo nario padėjėja. 2014 m. baigė Mykolo Romerio universitetą ir įgijo Viešojo administravimo magistro laipsnį. Dar studijų metais aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą. 2012 metais įkūrė Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybą „Apskritasis stalas“, kurios veikla skirta Panevėžio krašto bendruomenėms, jaunimo švietimui, jų užimtumui bei integracijai į visuomenę. Tais pačiais metais įsitraukė į jaunimo verslumo organizaciją  „JCI“, tapo jos valdybos nare, įgijo patirties organizuodama tarptautines konferencijas. Tais pačiais metais buvo atrinkta dirbti Eurobasket čempionate žiniasklaidos grupėje, kurioje įgijo media planavimo ir savanorystės patirties. 2013 metais pelniusi jaunų žmonių pasitikėjimą tapo „Socialdemokratinio jaunimo sąjungos“ Panevėžio rajono skyriaus pirmininke, taip pat dvi kadencijas buvo išrinkta į nacionalinę šios organizacijos valdybą, tapo organizacijos vicepirmininkė. 2015 metais buvo išrinkta į Panevėžio rajono savivaldybės tarybą. Buvo paskirta vadovauti Panevėžio rajono jaunimo reikalų tarybai. Per šį laikotarpį sukūrė ir pasitvirtino jaunimo užimtumo programą, kuri buvo orientuota į jaunimo švietimą ir integraciją į visuomeninius procesus per neformalųjį ugdymą bei įsitraukimą į jaunimo organizacijų veiklą, bei atidarė vienintelį Atvirą jaunimo centrą Panevėžio rajone. Aktyviai dirba Panevėžio rajono savivaldybėje teikdama siūlymus, kaip mažinti korupciją rajone, gerinti smulkaus ir vidutinio verslo klimatą kaime, yra Švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų komiteto narė, dirba regioninės politikos klausimais. Palaiko moterų teisių judėjimą, yra jaunųjų socialdemokračių tinklo įkūrėja.

Nuo 2017 m. tapo tarptautinės organizacijos Všį „MesDarom“ direktore, sprendžia aplinkosauginius klausimus, organizuoja kasmetinę nacionalinę švarinimosi akciją „Darom“, teikia siūlymus tarptautinės aplinkosaugos politikos klausimais. Šiuo metu dirba Lietuvos socialdemokratų partijoje skyrių veiklos organizatore.

Domisi jaunimo politikos aktualijomis bei pasaulinės politikos procesais, taip pat istorija, psichologija, aplinkosauga.

Pomėgiai – teatras ir kinas, kelionės.

Moka anglų kalbą.

Yra netekėjusi

Close