Nr. sąraše: 12

Dovilė Šakalienė

Gimė 1978 m. birželio 1 d. Kaune

1985–1996 m. mokėsi Panevėžio 5-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Panevėžio 5-oji gimnazija), 1994 m. – 1995 m. – Cibola High School Naujajame Mechike, JAV (Atviros Lietuvos fondo organizuoto konkurso laimėjimas), 1996–2001 studijavo VU Filosofijos fakultete (psichologijos bakalaurė), 2001 m. – 2003 m. – Mykolo Romerio universitete įgijo teisės psichologijos magistro laipsnį.

2004 – 2005 metais dirbo Mykolo Romerio universiteto dėstytoja, 2004 – 2015 metais – Žmogaus teisių stebėjimo institute projektų vadove, programų direktore, vykdomąja direktore, 2011 – 2016 m.– UAB „Žinių radijas“ autorinės laidos „Žmogus žmogui“, laidų „Kas graužia tėvus“, „Nepaprastos istorijos“ vedėja ir prodiuserė, 2012 – 2016 m. – akredituota žurnalistė prie Europos Tarybos Strasbūre, 2015 – 2016 m. – UAB „Delfi Lietuva“ apžvalgininkė, 2016 m. sausio – birželio mėn. – AB „Big Idea Group Lietuva“ integruotos komunikacijos įmonių grupės strategė, viešosios politikos konsultantė, nuo 2016 metų – LR Seimo narė. LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto, Užsienio reikalų komiteto, Europos reikalų komiteto narė, Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos narė, Sveikos gyvensenos komisijos pirmininko pavaduotoja, parlamentinės Vaiko gerovės grupės ir Moterų grupės vicepirmininkė.

Pagrindinės visuomeninės veiklos sritys – visų rūšių smurto įveikimas; žmogaus teisės; vaiko teisių, moterų teisių, žmonių su negalia teisių užtikrinimas; deinstitucionalizacija (perėjimas nuo stacionarios globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų); kitų pažeidžiamų visuomenės grupių teisių apsauga; gyvūnų gerovė/apsauga nuo žiauraus elgesio; savižudybių prevencija; kova su diskriminacija.

Dar iki tapimo Seimo nare kaip žmogaus teisių ekspertė dirbo žmogaus teisių teisėkūros ir politikos įgyvendinimo darbo grupėse Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijose ir įvairiose tarpinstitucinėse grupėse. Viena steigėjų neformalios koalicijos „Už vaiko teises“, Nacionalinės žmogaus teisių koalicijos, koalicijos „Psichikos sveikata 2030“. Daugelį metų aktyviai dirba inicijuojant perėjimą nuo institucinės globos prie paslaugų šeimoje bei bendruomenėje. 

Dešimčių publicistinių straipsnių žmogaus teisių pažeidimų bei žmogaus teisių politikos formavimo, socialinės, sveikatos bei švietimo politikos, pilietinės visuomenės vaidmens sprendimų priėmimo procese bei teisėkūros iniciatyvų, susijusių su smurto ir diskriminacijos temomis autorė. Dokumentinių filmų prodiuserė ir scenarijaus bendraautorė: „Dingęs: Europos Sąjungos politinis gyvūnas“, „Vilniaus Getas 2009“. Periodinės žmogaus teisių būklės Lietuvoje apžvalgos redaktorių kolegijos narė, atskirų dalių autorė ir bendraautorė (2004 – 2015).

Laisvai kalba anglų, rusų kalbomis, prancūzų ir vokiečių kalbos pradmenys.

Šeima – vyras ir sūnus.

Laisvalaikio pomėgiai: knygos, tylos meditacija, kelionės su šeima.

Close