Dovilė Šakalienė: patyčioms iš mažo žmogaus ribų nėra

Dovilė Šakalienė: patyčioms iš mažo žmogaus ribų nėra

Po jungtinių Seimo narės Dovilės Šakalienės bei nevyriausybinių organizacijų pastangų institucinį smurtą kentusiai Algimantei Ignaititei – negeriančiai ir nesmurtaujančiai, tačiau socialiai itin apleistai moteriai buvo grąžinti vaikai ir pagaliau išduotas asmens dokumentas – tačiau nepaisant Migracijos departamento bei Vidaus reikalų ministerijos pažadų patyčios tęsiasi. Algimantės vaikams asmens dokumentai neišduoti, atsisakyta juos deklaruoti, dėl to negalima sutvarkyti dokumentų dėl finansinės paramos gavimo.

Primename istorijos pradžią. Š.m. vasario 22 dieną Seime įvyko Seimo narės Dovilės Šakalienės inicijuota spaudos konferencija apie Algimantės Ignaititės situaciją. Algimantės vargus liudijo žinoma Panevėžio krašto globėja Gražina Grigaliūnienė, nesėkmingai mėginusi kovoti už Algimantę ir jos vaikus valstybės institucijose.

Deja, ligi šių metų vietoje pagalbos Algimantė sulaukė abejingumo, nekompetencijos ir nuolatinio savo teisių pažeidimo. Trisdešimtmetė moteris visa gyvenimą buvo stebima besikeičiančių socialinių darbuotojų ir vaiko teisių apsaugos specialistų. Jų „darbo“ rezultatas – Algimantė užaugo elgetaudama, yra praktiškai neraštinga, neturi absoliučiai jokio išsilavinimo (primename, kad Lietuvoje mokslas iki 16 metų privalomas ir atsakingų institucijų pareiga pasirūpinti, kad vaikas turėtų sąlygas mokytis ir lankytų mokyklą).

Valstybės pagalba iki šios žiemos pasireiškė tuo, kad iš nuo vaikystės apleistos Algimantės buvo atimti trys vaikai ir planuojama atimti gruodį gimusią naujagimę dėl to, kad moteris neturi dokumentų, gyvenamosios vietos ir pajamų (primename, kad šios priežastys laikomos skurdu, o pagal Lietuvos ratifikuotą Vaiko teisių apsaugos konvenciją ir naująjį Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą draudžiama atimti vaikus dėl skurdo).

Moteris neturi lietuviško paso, nors yra gimusi ir gyvena Lietuvoje – tačiau jos motina keletą metų buvo ištekėjusi už Kazachstano piliečio, o grįžus į Lietuvą su vaikais buvo informuota, kad vaikai neturi teisės į Lietuvos pilietybę (primename, kad lietuviškus gimimo liudijimus turintys vaikai turi teisę į Lietuvos pilietybę ir Migracijos departamentas pripažino šią teisę ir Algimantei).

Jau prieš keletą metų baigėsi Kazachstano paso ir leidimo gyventi Lietuvoje galiojimas, tačiau neraštinga apleista moteris nesulaukė jokios pagalbos ir konsultacijų kaip atgauti Lietuvos pilietybę, kaip sutvarkyti lietuviškus dokumentus Lietuvoje gimusiems jos vaikams. Moteris buvo atsidūrusi užburtame rate – nėra paso – nėra leidimo gyventi Lietuvoje – nėra gyvenamosios vietos deklaravimo – nėra išmokų už vaikus – nėra būsto – atimti vaikai ir ant savižudybės ribos balansuojanti Algimantė.

Po keleto mėnesių bandymų padėti Algimantei, galiausiai surengus spaudos konferenciją, Migracijos departamentas išimties tvarka šiam stumdomam ir apleistam žmogui leido pateikti prašymą nuolatiniam leidimui gyventi nelaukiant kol už nevyriausybininkų pinigus bus pagamintas Kazachstano pasas.

Deja, tuo valstybės pagalba pasibaigė. Vietoje sutelkto ir geranoriško veikimo siekiant padėti žmogui, kuris buvo išstumtas į visišką užribį dėl ilgamečio daugelio institucijų abejingumo, Algimantė vėl patyrė biurokratizmą ir aplaidumą.

Nuvykus į Panevėžio apskrities VPK Migracijos skyrių užpildyti prašymo nuolatiniam leidimui gauti – nepaisant Seimo narės prašymo pagelbėti užpildyti formas neraštingai moteriai – tokios pagalbos Algimantė nesulaukė. Formas užpildyti sutiko Panevėžio miesto savivaldybės administracijos priskirta socialinė darbuotoja.

Tačiau atvykus atsiimti dokumentų kovo 16 dieną Algimantė ir ją lydinti socialinė darbuotoja buvo informuotos, kad vaikams nebus išduoti jokie dokumentai ir nebus deklaruota jų gyvenamoji vieta. O tai reiškia, kad ir dokumentų dėl išmokų vaikams savivaldybėje taip pat negalima sutvarkyti, kaip ir sveikatos draudimo.

Primename, kad jei nors vienas iš tėvų yra Lietuvos pilietis – vaikas automatiškai gimimo momentu įgyja Lietuvos pilietybę. Taip pat bent vienam iš tėvų turint nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, gimę vaikai automatiškai įgyja Lietuvos pilietybę, jei neįgyja kitos. Gruodį gimęs Algimantės mažylis ir jo trimetė sesutė iki šiol neturi jokios pilietybės, Migracijos departamentas jų neužregistravo, nors išduodant gimimą patvirtinantį dokumentą pilietybė turi būti suteikta automatiškai. Taip pat neturi teisės nedeklaruoti vaikų, nes teisės aktai numato, kad vaikų gyvenamoji vieta automatiškai turi būti deklaruota ten pat, kur deklaruota tėvų.

„Susidaro įspūdis, kad reikia nežmoniškų pastangų išprašyti elementaraus žmogiškumo ir adekvataus pareigų atlikimo, stringa kiekvienas žingsnis. Matydami besitęsiantį nepateisinamą biurokratizmą ir faktiškai institucinį smurtą šios savo vaikus mylinčios, rūpestingos, negeriančios ir nesmurtaujančios mamos atžvilgiu, stulbinantį Panevėžio migracijos tarnybos darbuotojų neveiklumą bei abejingumą, planuojame kreiptis į Seimo kontrolierių įstaigą dėl biurokratizmo ir netinkamo pareigų atlikimo,“-  teigia D. Šakalienė. „

Pasak Seimo narės, ištisus mėnesius buvo mėginama padėti Algimantei – tarnautojų prašoma tiesiog tinkamai atlikti savo pareigas ir suteikti priklausančią pagalbą bei konsultacijas.

„Džiugu, kad Panevėžio rajono savivaldybė gražino Algimantei vaikus, Panevėžio miesto savivaldybė priskyrė geranorišką ir savo pareigas sąžiningai atliekančią socialinę darbuotoją administracijos direktorius pažadėjo iki galo pasirūpinti socialinių Algimantės problemų sprendimu. Tačiau visa ši situacija yra ydinga, tokių kaip Algimantė yra ne vienas, ir taip neturi būti – mažas žmogus neturi būti stumdomas, ignoruojamas, nekonsultuojama ar juolab klaidinamas. Akivaizdu, kad mes turime iš esmės pakeisti požiūrį ir suprasti, kad tarnautojai turi padėti, o ne stumdyti, kad socialinis darbas turi būti realios pagalbos ir paslaugų teikimas, o ne amžinas stebėjimas,“ – sako socialdemokratė.

Close