Dėl siūlomos moksleivių vertinimo tvarkos kreipiasi į Vyriausybę ir Seimą: tai sujauks vaikų gyvenimą

Dėl siūlomos moksleivių vertinimo tvarkos kreipiasi į Vyriausybę ir Seimą: tai sujauks vaikų gyvenimą

Dėl Seime svarstomų Švietimo įstatymo pataisų Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba kreipiasi į Vyriausybę ir Seimo vadovybę – ragina atlikti išsamų jų poveikio vertinimą.

Pasak LSDP pirmininkės pavaduotojo Liutauro Gudžinsko, valdančiųjų konservatorių ir liberalų švietimo reformoje numatyta nauja moksleivių pasiekimų vertinimo tvarka „sujauks vaikų gyvenimą, didins atskirtį, lems mažųjų mokyklų griūtį“. Apie tai jis kalbėjo LSDP tarybos posėdyje pristatydamas rezoliuciją dėl Švietimo įstatymo pataisų.

„Pagal pateiktą siūlymą, iki 40 proc. dešimtokų (būtent tiek jų 2022 m. nepasiekė patenkinamo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) lygio) bus nukreipiami į profesines mokyklas arba jiems bus siūloma kartoti 10 / II gimnazijos klasės kursą. Neatmestina galimybė, kad didelė dalis tokių bręstančių ir dar savęs ieškančių moksleivių apskritai nutrauks savo studijas. Tai gerokai padidins niekur nebesimokančių jaunuolių skaičių, kitas socialines problemas“, – sakoma LSDP tarybos rezoliucijos projekte.

Pažymima, kad, pavyzdžiui, atskyrus dešimtokus, neišlaikančius PUPP, ir profesinėse mokyklose panaikinus 11-12 klases taip užkertant ten besimokantiems galimybę laikyti valstybinius egzaminus, bus sukurta dirbtinė regimybė, kad Lietuvos švietimo sistemos rezultatai gerėja. „Tačiau iš tiesų tai tik teisiškai įtvirtins ir dar labiau pagilins ir taip jau nepateisinamai didelę segregaciją šalies švietimo sistemoje“, – sakoma dokumente.

Socialdemokratai mano, kad „numatomi švietimo pokyčiai iš esmės negerinant švietimo sistemos ugdymo kokybės ir aprėpties, iššauks dar didesnį korepetitorių poreikį ir taip užtrauks papildomą nepageidaujamą finansinę naštą vaikų tėvams“.

Stebisi sprendimu egzaminuoti ketvirtokus: tai sukels didžiulį stresą

Pasak LSDP, tokiomis aplinkybėmis dar labiau išryškės skirtis tarp turtingesnių tėvų ir ne tokių pasiturinčių tėvų vaikų: „Priėmus tokias įstatymo pataisas, mažų sėkmingų regioninių mokyklų galimybės dar labiau sumenks. Jei klasės komplektas balansuos ties minimalia riba, vos keliems dešimtos klasės mokiniams neišlaikius patikrinimo teks išformuoti ir pačią klasę“.

Rezoliucijoje pažymima, kad įstatymo pataisos taip pat numato, kad pasiekimų patikrinimas nuo šiol bus organizuojamas ir ketvirtos klasės vaikams.

„Tai visiškai keičia ligšiolinę politiką. Lietuvoje jau kurį laiką, remiantis tarptautine praktika ir ekspertų rekomendacijomis, pradinių mokyklų auklėtiniai apskritai negauna pažymių. Todėl tokios naujovės sukels didelį stresą pradinukams. Neatmestina, kad tai skatins vaiko asmenybei žalingą savęs gėdijimąsi, nuo mažens „niekam tikusio“ mokinio tapatybės formavimąsi“, – įspėja LSDP.

Todėl, kaip rašoma rezoliucijos projekte, socialdemokratai dėl Švietimo įstatymo pataisų kreipiasi į Vyriausybę ir Seimo vadovybę bei prašo:

„Pirma, įdėmiai išnagrinėti opozicinių partijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų pozicijas ir pasiūlymus. Atlikti išsamų poveikio vertinimą.

Antra, neeliminuoti mokinių, neišlaikiusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 10 klasėje, o sudaryti sąlygas jiems taisyti mokymosi spragas individualiose konsultacijų grupėse.

Trečia, neišformuoti klasių, kuriose dėl pasiekimų patikrinimo neišlaikiusių moksleivių perkėlimo į profesinę sistemą, nebesusidaro klasės komplektas.

Ketvirta, reikalavimą mokyklų direktoriams turėti magistro laipsnio išsilavinimą įvesti tik aiškiai įsitikinus, kad tai nesukels dar didesnio mokyklų vadovų trūkumo. Darbuotojams, kandidatuojantiems į direktoriaus vietą, leisti per trejus metus po paskyrimo į direktoriaus pareigas baigti magistro laipsnio studijas.

Penkta, jokiu būdu nesiaurinti mokyklų profesinių sąjungų teisių dalyvauti priimant sprendimus dėl mokyklų veiklos.

Šešta, praplėsti ankstyvosios pagalbos ratą įtraukiant ne tik pasiekimų patikrinimo neišlaikiusius, bet ir išlaikiusius žemesniais nei „gerai“ balais ketvirtos klasės mokinius.

Septinta, sprendžiant švietimo kokybės klausimus, išgirsti ir pačių mokytojų keliamas problemas: būtinybę mažinti mokinių skaičių klasėje (iki 20-24 mokinių), koreguoti etatinio apmokėjimo modelį, diegti naujų specialistų pritraukimo motyvacines priemones ir kita.

Aštunta, nebedelsti ir užtikrinti, kad LSDP socialdemokratų frakcija Seime turėtų savo atstovą LR Seimo Švietimo, mokslo ir sporto komitete. Taip pat persvarstyti savo nuostatas dėl vienašališkos švietimo politikos ir skubotų reformų vykdymo.“

[REZOLIUCIJOS PROJEKTAS]

Susiję straipsniai

Close