Buvę sveikatos ministrai kreipėsi į A. Verygą: nustokite diskriminuoti senjorus

Buvę sveikatos ministrai kreipėsi į A. Verygą: nustokite diskriminuoti senjorus

Buvę sveikatos apsaugos ministrai Juozas Olekas ir Gediminas Černiauskas antradienį kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą. Pateikiame jų atvirą laišką.

Pritariame Jūsų siekiui įveikti Lietuvoje siaučiančią COVID-19 pandemiją. Deja, greta racionalių, įrodymais pagrįstų matome ir abejotinų visuomenės sveikatos atžvilgiu bei, tikėtina, ir teisės požiūriu sprendimų.

Didžiausias abejones mums kelia Jūsų kaip valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo ir sveikatos apsaugos ministro veiksmai, ribojant vyresnių žmonių ir sergančių sunkiomis lėtinėmis ligomis laisvalaikį bei profesinę veiklą.

Sveiki 60+ amžiaus asmenys nėra sergantys, įtariami, kad serga, sukėlėjo nešiotojai ir jų izoliuoti teisinio pagrindo nėra.

Savo pasirašytuose teisės aktuose (vienas iš paskutinių buvo 2020 05 11 sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“) formuluojate draudimus sveikiems asmenims virš 60 metų amžiaus dirbti su vaikais, pacientais, mokiniais.

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas (toliau įstatymas) numato tris darbinės veiklos ribojimo dėl užkrečiamųjų ligų pagrindus:

  • Izoliavimas, kuris apibrėžiamas kaip „asmens, sergančio užkrečiamąja liga, įtariamo, kad  serga, turėjusio kontaktą ar sukėlėjo nešiotojo atskyrimas nuo aplinkinių žmonių, norint išvengti užkrečiamosios ligos plitimo”.
  • Privalomas sveikatos patikrinimas, nustatant darbus ir veiklos sritis, „kuriose leidžiama dirbti darbuotojams tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą”.
  • Karantinas, kurio tikslas „nustatyti specialią asmenų darbo, gyvenimo, poilsio, kelionių tvarką, ūkinės ir kitokios veiklos sąlygas ir tuo riboti užkrečiamųjų ligų plitimą”.

Vyresnio amžiaus COVID-19 nesergančių žmonių darbinės veiklos ribojimas neatitinka nė vieno iš pateiktų teisinių pagrindų:

  • Sveiki 60+ amžiaus asmenys nėra sergantys, įtariami, kad serga, sukėlėjo nešiotojai ir jų izoliuoti teisinio pagrindo nėra.
  • Galima prievolė tikrintis sveikatą tam, kad būtų leista dirbti, bet drausti darbus sveikiems negalima.
  • Infekcine liga nesergantys vyresni šalies gyventojai COVID-19 platina ne daugiau nei jaunimas.

Jums, kaip Vyriausybės ir Seimo nariui, be abejo, žinoma, kad konstitucinės asmenų laisvės ir teisės gali būti ribojamos tik įstatymu, kuris galimybės pandemijos metu neleisti dirbti amžiaus pagrindu nenumato.

Dažnai kalbate, kad ribojimai, Jūsų sprendimais nustatomi asmenims, kurių amžius yra 60+, yra sąlygoti rūpesčio jų sveikata. Gal ir norite padėti, bet diskriminuoti darbuotojus, net ir norint padėti, yra draudžiama.

Panašu, kad teisininkai Jums išaiškino, kad neturite teisės įpareigoti darželius, mokyklas, gydymo įstaigas, parduotuves „rūpintis” vyresniaisiais, juos diskriminuojant. Keičiate žodį „įpareigoju“ žodžiu „rekomenduoju“, bet Jūsų siunčiama žinutė išlaiko įstatymams prieštaraujantį turinį.

Sakote verslui, viešajam sektoriui, piliečiams, kad esate įsitikinęs, jog būtina 60+ amžiaus gyventojams  drausti auklėti, mokyti, gydyti, bet kadangi įstatymas Jums neleidžia įsakinėti, Jūs rekomenduojate. Ar Jūs, ministre, suprantate, kad nesilaikyti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendacijų, net jei jų kokybė abejotina, yra rizikinga:

  • Nesilaikantys rekomendacijų prisiima atsakomybę nesėkmės atveju.
  • Jei nesėkmė nutinka, laikantis rekomendacijų, – kaltų nėra. Valstybės operacijų vadovas nekaltas, nes jis tik rekomendavo. Prastos kokybės rekomendaciją įdiegusi institucija nekalta, nes ji nežinojo, kad rekomendacija ne visai korektiška.

Vyriausybės nariui nedera agituoti už įstatymais draudžiamą senjorų diskriminaciją.

Net jei nesutinkate, kad esminio skirtumo tarp teisės akte suformuluoto įpareigojimo ir rekomendacijos nėra, turėtumėte suprasti, kad Vyriausybės nariui nedera agituoti už įstatymais draudžiamą senjorų diskriminaciją.

Gal Jūs tikite, kad neleidžiant mokytojui, kuriam dar liko keli metai iki pensijos, dirbti tam mokytojui padedama, bet agituoti mokyklas elgtis antiįstatymiškai neturite teisės.

Galiojantys įstatymai draudžia diskriminuoti, neleidžiant dirbti, ir tai protingas valstybės institucijų galios apribojimas.

Jūs poreikį riboti 60+ amžiaus asmenų darbinę veiką argumentuojate šios asmenų grupės aukštesne tikimybe mirti nuo COVID-19. Susimąstykit, ką tokia argumentacija reikš, ją išplėtojus visiems darbo santykiams.

Jei pradėtume šalyje drausti dirbti tiems, kurių tikimybė mirti yra aukštesnė nei vidutinė, be darbo (net ir pandemijai pasibaigus) liktų senjorai, sunkiomis ligomis sergantys, invalidai, nėščiosios, atokių kaimų gyventojai.

Neabejojame, kad Lietuvos senjorai pandemijos akivaizdoje nusipelno papildomo rūpesčio.  Koncentruokitės į savo pareigą užtikrinti, kad senjorai būtų aprūpinti apsaugos priemonėmis, kad jiems būtų garantuotos gydytojų konsultacijos, kad vaistai būtų įperkami.

Padėkite Lietuvos įmonėms, įskaitant ir Jums pavaldžias gydymo įstaigas, „sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais“. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas reikalauja saugoti darbuotojus, o ne 60+ amžiaus dirbančiuosius nuo darbo nušalinti.

 

Buvę LR sveikatos apsaugos ministrai

Juozas Olekas

Gediminas Černiauskas

Close