V. Blinkevičiūtė suvažiavime perrinkta Socialdemokratų partijos pirmininke, patvirtinta jos pavaduotojų komanda

V. Blinkevičiūtė suvažiavime perrinkta Socialdemokratų partijos pirmininke, patvirtinta jos pavaduotojų komanda

Vilija Blinkevičiūtė perrinkta opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininke dar vienai dvejų metų kadencijai. Taip nusprendė šeštadienį Vilniuje balsavę LSDP suvažiavimo delegatai. Kitiems skyrių iškeltiems kandidatams į partijos pirmininkus – europarlamentarui Juozui Olekui ir Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui – kandidatuoti jau anksčiau atsisakius, suvažiavimas pritarė europarlamentarės V. Blinkevičiūtės kandidatūrai. Kalbėdama LSDP suvažiavime V. Blinkevičiūtė pabrėžė, kad socialinis teisingumas, lygios galimybės, bendrystė ir visų žmonių teisių gynyba yra pagrindinės socialdemokratų darbotvarkės temos. „Lietuvos žmonėms kaip niekad reikia dėmesingos kasdienėms problemoms, nearogantiškos ir socialiai teisingos politikos. Man yra iššūkis ir didžiulė garbė dirbti partijos pirmininkės pareigose, tarnauti valstybei ir jos žmonėms“, – sakė ji. ...

Socialdemokratai priėmė rezoliuciją dėl švietimo politikos: artėjama prie prarajos

Socialdemokratai priėmė rezoliuciją dėl švietimo politikos: artėjama prie prarajos

Šeštadienį LSDP suvažiavime priimtoje rezoliucijoje socialdemokratai sukritikavo valdančiąsias partijas privatizuojant švietimo sektorių, nevykdant finansinių įsipareigojimų švietimui, nesprendžiant mokytojų trūkumo krizės, negirdint mokytojų profesinių sąjungų rekomendacijų. Rezoliucijoje nurodoma, jog – dėl valdančiosios koalicijos veiksmų – Lietuvoje stebime augančią nelygybę tiek tarp mokyklų, esančių skirtingo dydžio miestuose ir kaimuose, tiek tarp pačių vaikų, gyvenančių skirtingomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis. „Švietimo bendruomenės atstovai skambina pavojaus varpais dėl per jėgą stumiamų švietimo sistemos pertvarkų. Atrodytų, kad reformos daromos tik dėl vaizdo, bandant užmaskuoti vis didėjančias problemas, tokias kaip mokytojų trūkumą ir didėjančią mokinių pasiekimų prarają. Švietimo sistemos centralizavimas bei privatizavimas neišveng ...

Socialdemokratai priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos gynybos ir saugumo politikos: ji negali tapti konservatorių partijos įkaite

Socialdemokratai priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos gynybos ir saugumo politikos: ji negali tapti konservatorių partijos įkaite

Valstybė, atliepdama agresyvią Rusijos laikyseną Vakarų valstybių atžvilgiu, privalo užtikrinti tvarų gynybos finansavimą, skiriant ne mažiau negu 3,5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). Turi būti reikšmingai, iki brigados dydžio vieneto, padidintos Lietuvoje nuolat dislokuotos sąjungininkų sausumos pajėgos, sustiprinta integruota oro ir priešraketinė gynyba, sakoma šeštadienį LSDP priimtoje rezoliucijoje dėl Lietuvos gynybos ir saugumo politikos. Dokumente pabrėžiama, jog kitų valstybių teritorijų okupacija ar aneksija yra nuoseklus ilgametis Rusijos užsienio politikos tikslas, todėl Baltijos regiono ir visos rytinės NATO dalies priešakinė gynyba privalo būti sustiprinta, laikantis principo „atgrasymas per paneigimą“ (angl. deterrence by denial). Pasak rezoliuciją pristačiusios Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narės Dovilės Šakalienės, Put ...

Socialdemokratai atsiprašo dėl neskaidrios tarybų narių išlaidų kompensavimo tvarkos

Socialdemokratai atsiprašo dėl neskaidrios tarybų narių išlaidų kompensavimo tvarkos

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavimas įvertino neeilinę situaciją šalies savivaldybėse dėl egzistuojančios neskaidrios tarybų narių išlaidų kompensavimo tvarkos. LSDP atsiprašo Lietuvos žmonių už tokią savivaldoje susiklosčiusią praktiką ir nustato principus, kaip partijos skyriai turėtų elgtis esant galimiems neskaidraus lėšų panaudojimo atvejais. Apie tai skelbiama šeštadienį Vilniuje priimtame LSDP suvažiavimo pareiškime. Dokumente nurodoma, kad LSDP suvažiavimas įpareigoja LSDP skyrius išnagrinėti jų tiek esamų, tiek buvusių tarybos narių bei merų lėšų panaudojimo pagrįstumą ir tuos atstovus, kurie tas lėšas panaudojo netinkamai, įpareigoti grąžinti jas į savivaldybių biudžetus. „Kilus įtarimams dėl LSDP atstovų galimo nusikalstamo lėšų pasisavinimo, rekomenduoja LSDP skyriams kreiptis į LSDP Etikos ir procedūrų komisiją, kuri, įvertinusi pat ...

V. Blinkevičiūtė: valdančiųjų veiksmai naikina visuomenės solidarumo jausmą, aroganciją turi pakeisti pagarba

V. Blinkevičiūtė: valdančiųjų veiksmai naikina visuomenės solidarumo jausmą, aroganciją turi pakeisti pagarba

Opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkė sako, kad politinę kultūrą šalyje keičia tiesiog galios ir vietos rodymas oponentams, o valdantieji vienašališkai priimdami sprendimus tiesiog „trupina visuomenės solidarumo jausmą“. Ji teigia, kad Lietuvai „kaip niekad būtinas naujas vidaus politikos kursas“. „Kai nėra nė menkiausio noro įsiklausyti ir išgirsti, bendradarbiavimas baigtas. Pasitikėjimas ištirpsta. Jei valdančioji koalicija tarpusavy seniai nebesusišneka, kaip mes galime kalbėti apie dialogą su ištisomis visuomenės grupėmis? Su mokytojų, medikų, pareigūnų, profesinių sąjungų, smulkaus ir vidutinio verslo bendruomenėmis, valstybės tarnautojais, socialiniais darbuotojais, kultūrininkais?“ – šeštadienį LSDP suvažiavime klausė ji. „Taigi dažnai Lietuvos žmonės paliekami problemas spręsti patys“, – pridūrė ji ir paminėjo, kad, pavyzdž ...

V. Blinkevičiūtė – apie konservatorių elgesį: jie linkę sumenkinti Lietuvos žmones, rietenomis dangsto savo neveiklumą

V. Blinkevičiūtė – apie konservatorių elgesį: jie linkę sumenkinti Lietuvos žmones, rietenomis dangsto savo neveiklumą

Opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderė Vilija Blinkevičiūtė sako, kad valdančioji konservatorių partija kelia šalyje neeilinę suirutę taip bandydama pridengti savo neveiklumą. Apie tai ji kalbėjo šeštadienį vykstančiame LSDP suvažiavime. Konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio elgesį ir pareiškimus dėl pirmalaikių Seimo rinkimų ji laiko neatsakingais ir pabrėžia, kad socialdemokratams nepriimtinas toks elgesys. „Kai kas valdžios viršūnėse linkę sumenkinti ir mūsų Lietuvos žmones. Man apmaudu dėl to. Vis skamba „mes žinom geriau“,  „nepatinka – išsirinksit kitus“... Socialdemokratams toks veikimo būdas ir toks bendravimas su žmonėmis nepriimtinas. Mūsų visos pastangos yra ir bus nukreiptos link socialinio teisingumo, bendrystės, solidarumo ir pažangos siekimo“, – šeštadienį kalbėjo V. Blinkevičiūtė. „Kai valdančiųjų tokia laikysena, kad s ...

Šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partija renkasi į suvažiavimą

Šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partija renkasi į suvažiavimą

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) nariai šeštadienį renkasi į suvažiavimą, kuriame bus aptariamos politinės aktualijos, renkama nauja partijos vadovybė (pirmininkas ir pavaduotojai), taryba bei diskutuojama apie būsimas veiklas. Suvažiavimas taip pat paskelbs pareiškimą dėl neskaidrios savivaldybių tarybų narių išlaidų kompensavimo tvarkos. Suvažiavime socialdemokratai planuoja priimti rezoliucijas dėl Rusijos karo prieš Ukrainą, dėl Lietuvos saugumo ir gynybos politikos, dėl LSDP prioritetų Europos Sąjungos klausimais bei dėl švietimo politikos. Suvažiavime numatoma svarstyti LSDP programos ir Statuto pakeitimus, priimti kreipimąsi į Lietuvos pilietinę visuomenę dėl neatidėliotinų pokyčių vidaus politikoje. *** KADA: gegužės 27 d. (šeštadienį), 11:00–14:30 val. KUR: Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aula Magna salė, Saulėtekio a ...

Close