Angelė Malinovskienė. Atviras laiškas Varėnos merui: bent padėkite mamai su 6 vaikais

Angelė Malinovskienė. Atviras laiškas Varėnos merui: bent padėkite mamai su 6 vaikais

Atrodytų, savaime suprantama, kad Lietuvos valstybės ir valstybės institucijų egzistavimo tikslas yra piliečių gerovė, tačiau nebūtinai taip (yra) bus Varėnoje, kur savo būsto neturintiems žmonėms yra siūlomi apverktini butai arba visiškai neatsižvelgiama į būtinuosius asmens poreikius...

Varėnos rajono savivaldybėje „klesti“ itin opi, socialinio būsto problema, kurio šiandien laukia daugiau nei 200 asmenų ir šeimų. Bendrame sąraše rikiuojasi jaunos šeimos, našlaičiai ir likę be tėvų globos asmenys, neįgalūs asmenys (šeimos), šeimos, turinčios tris ar daugiau vaikų.

Varėnos rajono savivaldybė įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą „Socialinio būsto plėtra Varėnos rajone“, kurio tikslas įsigyti 28 socialinius būstus, o 20 esamų – aprūpinti nauja įranga. Bus išleisti milžiniški pinigai (626 024 Eur – ES lėšos ir 110 475 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos). Laukiančiųjų vargiai sumažės, nes kas savaitę savivaldybėje užregistruojami prašymai įrašyti į eilę socialiniam būstui gauti. Taigi, šis projektas situacijos nepagerins, tebus atliktas „kosmetinis problemos remontas“.

Mano žiniomis, savivaldybė šiuo metu gali pasiūlyti (ir vis dar tebesiūlo) 2 kambarių būstą, esantį Varėnos mieste, tačiau į jį gyventi niekas neina. Kodėl? Nes joks save gerbiantis žmogus, net ir neturėdamas kitos išeities, būdamas kritinėje situacijoje, neis gyventi į apverktinos būklės būstą. Beje, sausio 15 d. Varėnos rajono savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Valūnienė man paaiškino, kad šio buto neremontuoja, nes nėra norinčių jame gyventi, o jeigu tokių atsiras – tik tuomet savivaldybė atliks būtinuosius remonto darbus. Noriu atkreipti visų dėmesį, kad kai kuriuose būstuose remontas atliekamas prieš įsikeliant naujiesiems gyventojams. Negi Varėnos rajono savivaldybėje taikomi dvigubi standartai, vyrauja „patinka-nepatinka“, „savas-svetimas“ principai?

Taip pat mane labai nustebino minėtosios valstybės tarnautojos pasiūlymas „(...) šiuo klausimu nedaryti politikos“. Nuo kada bandymas atlikti tarybos narės pareigas, padėti žmonėms yra traktuojamas kaip „politikos darymas“? Labai įdomu, ar valstybės tarnautoja išsakė savo asmeninę nuomonę, ar tokios pozicijos laikosi ir savivaldybės vadovai?

Valstybės tarnautojams ir vadovams derėtų žinoti, kad Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme aiškiai apibrėžta, kas yra būstas, t. y. „vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, TINKAMI gyventi vienam asmeniui ar šeimai...“. Ar kuris jūsų galėtumėte gyventi be klozeto, durimis be spynos, užkaltais langais ir t. t.? Vyrauja nuomonė, kad jei labai norės gyvent, tai susitvarkys, tai gal ir toliau taip galvokim, kad jei reikės būsto, tai nusipirks ir išvis nereiks socialinių būstų. Man labai keista, kad oficialūs asmenys, įstatymo vykdytojai, gali šitaip neatsakingai elgtis piliečių atžvilgiu.

 

Šalia šios problemos veši kita, kai būstą besinuomojančiai šeimai, kuri neįrašyta į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą liepiama išsikraustyti, o terminas minimalus – vos kelios savaitės. Kur eiti su vaikais ir dar keliais? „Padėkit, atsidursime gatvėje“, – tokius žodžius tenka išgirsti telefone. O padėti, deja, ir labai norint, sunku, nes savivaldybei tokios šeimos ne prioritetas. Štai vienas situaciją puikiai iliustruojantis pavyzdys.

Neseniai į socialdemokratų atstovus kreipėsi vieniša mama, auginanti 6 (!) vaikus, iš kurių dvynukėms vos 2 metukai, o penkerių sūnus serga Dauno sindromu.

Daugiavaikė mama gyvena nuomojamame 2 kambarių bute Varėnos mieste, tačiau iki kovo 1 d. turi iš jo išsikraustyti, nes šeimininkai nusprendė butą parduoti. Toks jų pasirinkimas ir nieko jiems neprikiši.

Moteris, sužinojusi šią žinią, iškart kreipėsi (el. paštu) į Varėnos rajono merą prašydama skirti jai gyvenamąsias patalpas Varėnos mieste, kadangi jos neįgalus vaikas lanko Varėnos „Pasakos“ lopšelio-darželio specialią grupę, skirtą neįgaliems vaikams. Kaip pasakoja moteris, ji buvo iškviesta pokalbiui pas merą ir savo problemas dar kartą išdėstė tiesioginio pokalbio metu.

Meras pažadėjo, kad šią problemą išspręs. Ir išsprendė... Tik ne interesantės naudai. Oficialiu raštu buvo pasiūlytas būstas Žilinų kaime, nuo Varėnos miesto nutolusiame apie 30 km. Deja, šio pasiūlymo daugiavaikė mama priimti negalėjo, nes neturi galimybių kasdien vežioti neįgalaus vaiko į mieste veikiančią specialią darželio grupę.

Meras pažadėjo, kad šią problemą išspręs. Ir išsprendė... Tik ne interesantės naudai

Angelė Malinovskienė

Verta pažymėti, kad Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalyje yra aiškiai pabrėžta, kad savivaldybės turi teisę išnuomoti socialinį būstą socialinio būsto nuomos sąlygomis arba būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos gali būti mokamos ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus.

Ši problema tęsiasi nuo rugsėjo, o Varėnos rajono savivaldybė per 4 mėnesius taip ir nesugebėjo išspręsti šio klausimo, tuo tarpu 6 vaikų mama su nerimu ir baime pasitinka kiekvieną dieną, nes gali atsidurti gatvėje. Jos beviltišką situaciją iliustruoja tai, kad ji nusprendė kreiptis į savivaldybės tarybos opozicijoje esančius socialdemokratus, į kurių nuomonę valdantieji liberalai su meru Algiu Kašėta priešakyje niekada neatsižvelgia. Belieka tik tikėtis, kad Varėnos rajono savivaldybės vadovai, visgi, išgirs raginimus padėti daugiavaikei motinai nelikti gatvėje. Tam tereikia tik politinės valios, nes įstatymai išimtį daryti leidžia.

Klausite, ką socialdemokratai gali pasiūlyti šiuo klausimu? Atsakymas labai paprastas. Nereikia išradinėti dviračio, tereikia tik paanalizuoti kaimyninių rajonų patirtį. Druskininkų miesto vadovai šią problemą sprendžia įrengdami dvejus savarankiško gyvenimo namus Viečiūnuose ir Leipalingyje.

Beje, savarankiško gyvenimo namuose, pagal savivaldybės patvirtintą tvarką, galėtų gyventi ne tik į socialinį būstą pretenduojantys asmenys, bet juose būtų galima teikti laikino apnakvyndinimo paslaugas. O poreikis tokioms paslaugoms, kaip jau ir minėjau, tikrai yra. Dar vienas pavyzdys: yra savivaldybių, kurios pirkdamos socialinius būstus atsižvelgia į eilėje esančių žmonių poreikius, t. y. jeigu pirmam eilėje esančiam žmogui reikalingas 2 kambarių būstas kaime, tokį ir perka. Tokiu būdu savivaldybė neturi niekam nereikalingų būstų, eilė mažėja, o žmonės lieka patenkinti.

Atrodo tiek nedaug reikia. Tik atsižvelgti į gyventojų poreikius, pasisemti patirties iš kitų, labiau pažengusių, ir rezultatas bus. Gerbiamas Varėnos rajono mere Algi Kašėta, gerbiamas Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriau Alvydai Verbickai, jūs turite dar metus laiko spręsti šias aktualias problemas. Žmonės tikrai jums padėkos, o opozicija tokias idėjas ne tik palaikys, bet dar ir pasveikins, prižadu. Juk gerumas grįžta gerumu!

Close