A. Sysas: apgailėtina, kad dauguma savivaldybių, nepaisydamos įstatymų, nepakėlė algų socialiniams darbuotojams

A. Sysas: apgailėtina, kad dauguma savivaldybių, nepaisydamos įstatymų, nepakėlė algų socialiniams darbuotojams

A. Sysas: apgailėtina, kad dauguma savivaldybių, nepaisydamos įstatymų, nepakėlė algų socialiniams darbuotojams

Tik mažesnioji dalis visų šalies savivaldybių vykdo dar 2018 m. įstatymais nustatytą tvarką - iš sutaupytų socialinės paramos lėšų kelti atlyginimus socialiniams darbuotojams. Tai išsiaiškinome, išsireikalavę ir pagaliau gavę savivaldybių duomenis iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sako  Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys, socialdemokratas Algirdas Sysas.

Nesuprantama, kaip taip gali būti – savivaldybėms nė motais – nerūpi nei įstatymų vykdymas, nei socialinių darbuotojų padėtis.

„Socialiniai darbuotojai dirba labai atsakingą ir rizikingą darbą, todėl skaudu, kad jų atlyginimo vidurkis – mažiausias iš viso viešojo sektoriaus darbuotojų. Prieš dvejus metus Seimo priimti įstatymai įpareigojo savivaldybes iš sutaupytų socialinės paramos lėšų ne mažiau kaip 20 procentų skirti socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Nesuprantama, kaip taip gali būti – savivaldybėms nė motais – nerūpi nei įstatymų vykdymas, nei socialinių darbuotojų padėtis”, - teigia socialdemokratas.

Pasak A. Syso, ypač skaudu, kad savivaldybės lėšų sutaupo socialinių darbuotojų dėka: tai jie eina tikrinti, aiškinasi, kam reikia skirti paramą, o kam ne. Taip dalis lėšų lieka savivaldybėms ir panaudojama kitoms reikmėms, bet nepasiekia tų, kurie jas ir sutaupo.

Valstybė kasmet per savivaldybes socialinei paramai atseikėja šimtus milijonų. Štai 2018 m.  iš biudžeto skirtų 223 mln. eurų tik apie pusę – 117 mln. savivaldybės panaudojo socialinei paramai, o 2019 m. dar mažiau – tik 101 mln. iš 223 mln. eurų.

Savivaldybės, kurios nevykdė įstatymų, privalo atitaisyti klaidas ir išmokėti žmonėms pinigus, o ne suokti apie tai, kaip jie rūpinasi savo žmonėmis.

„Nepanaudotas socialinei paramai skirtas lėšas savivaldybės turi panaudoti kitoms socialinėms reikmėms, bet ne visada taip būna. Anksčiau jos naudotoms ir šaligatviams tiesti, ir automobiliams pirkti. 2018 m. įstatymas pakeistas, kad už sunkų socialinių darbuotojų darbą būtų deramai atlyginta, bet jų algos kaip buvo, taip ir liko menkos. Didinti algas reikia dabar – juk suprantame, kad pandemijos metu ir darbo krūviai išaugo, ir padidėjo rizika. Todėl savivaldybės, kurios nevykdė įstatymų, privalo atitaisyti klaidas ir išmokėti žmonėms pinigus, o ne suokti apie tai, kaip jie rūpinasi savo žmonėmis“, – piktinasi A. Sysas.

Anot Seimo nario, tik septyniolika savivaldybių apie dvidešimt procentų sutaupytų lėšų skyrė socialinių darbuotojų algoms kelti, kitos skyrė po kelis procentus, o trys – neskyrė nė cento.

Susiję straipsniai

Close