Socialdemokračių moterų sąjunga: lyčių lygybės situacija Lietuvoje prastėja

Socialdemokračių moterų sąjunga: lyčių lygybės situacija Lietuvoje prastėja

Šeštadienį Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos narės rinkosi į išplėstinį tarybos posėdį Raudondvario dvare, Kauno rajone. „Galima savaitgalį poilsiauti ir to tikrai reikia, bet galima pailsėti  prasmingai dirbant, o tada jauti moralinį pasitenkinimą, kuris motyvuoja, įkvepia tolimesniems darbams“, – sveikindama susirinkusiuosius kalbėjo Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkė Orinta Leiputė. Lyčių lygybės situacija prastėja Ji pabrėžė, kad LSDMS tarybos posėdžiui pasirinktos įvairios temos – neatsitiktinės: moterų dalyvavimas sprendimų priėmime ir pasirengimas Seimo rinkimams; klausos negalią turinčių asmenų, ypatingai moterų integracija, problemos, kultūra, poreikiai; smurtas artimoje aplinkoje bei kitus klausimai. „Be moterų – blogai. Kur vyrai, ten karai arba priešlaikiniai rinkimai. Bet kur yra daug moterų, įsivyrauja taika“ - šmaikštavo ...

Juozas Olekas. Kada išmokos Lietuvos ūkininkams prilygs ES vidurkiui?

Juozas Olekas. Kada išmokos Lietuvos ūkininkams prilygs ES vidurkiui?

Mūsų ūkininkai jau turėjo gauti išmokas, prilygstančias Europos Sąjungos šalių vidurkiui, pagal stojimo į bendriją sutartį ir pagal Europos Vadovų Tarybos pareikštą nuomonę. Deja, dėl nepakankamai tvirtos Lietuvos tuometinės derybininkų pozicijos, tas sprendimas nebuvo įgyvendintas. Europos Sąjunga iki šiol taip ir nesuvienodino tiesioginių išmokų Europos Sąjungos valstybių narių žemdirbiams, nors tai numatyta dar 2002 m. Europos Vadovų Tarybos išvadose (Nr. 14702/02). Atskiriems skirtingų valstybių narių ir regionų ūkiams skiriama parama vis dar lieka nevienoda. Ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių žemdirbiams, kurie ūkininkauja 2004 m. į ES įstojusiose šalyse ir jų regionuose, mokamos tiesioginės išmokos yra mažesnės nei tos, kurias gauna ūkininkaujantieji vadinamosiose ES senbuvėse. Gaudami skirtingas išmokas, visų ES šalių ūkininkai turi laikytis vienodų maisto ...

Close