Socialdemokratai reiškia paramą LGBT bendruomenei

Socialdemokratai reiškia paramą LGBT bendruomenei

LSDP nariai išreiškė palaikymą homoseksualių, biseksualių ir transeksualių žmonių bendruomenei dalyvaudami Rygoje vykusiose eitynėse „Baltic Pride 2018“, kur susirinko apie 8 tūkst. žmonių. Renginyje dalyvavę LSDP Žmogaus teisių ir lygių galimybių komiteto nariai taip siekia atkreipti dėmesį į žmogaus teisių užtikrinimą visame Baltijos šalių regione. „Socialdemokratai yra įsipareigoję siekti lygių galimybių bei teisės į orų gyvenimą visiems žmonėms. Tai yra pamatinė LSDP nuostata, kuri turi būti ne tik įtvirtinta teisės aktuose – ji turi būti realiai įgyvendinama“, – sako socialdemokratas Artūras Rudomanskis. „Demokratijos puoselėjimas, atviras žmogaus teisių ir laisvių gynimas, socialinė ir kultūrinė demokratija – tarp atsinaujinančios LSDP prioritetų“, – teigia A. Rudomanskis. LSDP atstovai prisideda ginant žmogaus teises ne tik dalyvaudami viešuose renginiuose ...

Vilma Bartašienė. Neturi pinigų – neik į politiką

Vilma Bartašienė. Neturi pinigų – neik į politiką

Ar visi piliečiai turi vienodas galimybes kandidatuoti į savivaldybės tarybą ar Seimą? Iki šiol, nepaisant skambių šūkių apie demokratiją visiems, atsakymas – ne. Diskriminacija – pačiame Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme. Maža to, įstatymas tarsi pats sau prieštarauja. Šio įstatymo 2 straipsnio 6 punkte aiškiai išdėstyta, kad ,,kiti tiesioginiai arba netiesioginiai rinkimų teisės apribojimai – dėl kilmės, politinių pažiūrų, socialinės ir turtinės padėties, nacionalinės priklausomybės, lyties, išsilavinimo, kalbos, santykio su religija, užsiėmimo rūšies ir pobūdžio – draudžiami“. Tačiau įstatymo 39 straipsnio 3 punktas akivaizdžiai įtvirtina diskriminaciją valstybės tarnautojų ir valstybės bei savivaldybės įstaigų vadovų atžvilgiu: jeigu partijos ar rinkimų komiteto keliamame kandidatų sąraše yra įrašyti kandidatai, einantys pareigas, nesuderinamas su savivaldy ...

Close