Regionų kultūrai trūksta valstybinio požiūrio

Regionų kultūrai trūksta valstybinio požiūrio

Kol Kultūros ministerija žada daugiau dėmesio regionų kultūrai ir dar tik baigia rengti regionų kultūros finansavimo modelį, nelaukdami iš dangaus krintančios manos vietos  kultūrininkai dirba. Socialdemokratų vadovaujamoje Vilkaviškio rajono savivaldybėje dėmesys kultūros prieinamumui ir įvairovei yra pastebimas. Tuo įsitikino Lietuvos socialdemokratų (LSDP) Kultūros komiteto atstovai apsilankę Vilkaviškio rajone ir   susitikę su  administracijos direktoriumi Vitu Gavėnu, savivaldybės administracijos tarybos nariu, Klausučių kultūros namų direktoriumi Ramūnu Puodžiūnu, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiuoju specialistu Artūru Blauzdžiūnu. Dar 2010 metais įstatymų leidėjas patvirtintose Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse deklaravo siekį įtvirtinti kultūrą kaip strateginę valstybės raidos kryptį. Deja, regioni ...

Mindaugas Kluonis. „Valstietiškų“ užkeikimų rinkinys: mažinti, optimizuoti, efektyvinti

Mindaugas Kluonis. „Valstietiškų“ užkeikimų rinkinys: mažinti, optimizuoti, efektyvinti

Beveik visuomet pasisakymai apie valstybės tarnybą viešojoje erdvėje yra neigiami. Politikai mėgsta, kalbėdami apie ją, vartoti frazes „mažinti“, „efektyvinti“. Regis, valstybės tarnybos įvaizdis vis dar artimas sovietiniam, kuomet visi privalėjo dirbti ir todėl darbo vietų skaičius buvo išpūstas, o funkcijų atliekama daug mažiau nei dabar. Tačiau realybė tokia: valstybės tarnyba nepatraukli ne tik dėl mažų atlyginimų. Dažnai – ir dėl darbo krūvių, kurie labiausiai paliečia tas institucijas, kurios siekė geriausiai „optimizuoti“ savo išteklius darbuotojų sąskaita. „Optimizacija“ ir „efektyvumas“ valstybės tarnybos atveju dažniausiai reiškia ne funkcijų atsisakymą, bet jų dauginimą. Suprantama, papildomų lėšų ir daugiau žmonių šioms funkcijoms atlikti neskiriama. Didinant funkcijų kiekį, tačiau nesamdant papildomų darbuotojų, neskiriant papildomų lėšų, darbo ...

Socialdemokratės Moterų politikos lyderių forume: turime sulaužyti vyrų mąstymo klišes

Socialdemokratės Moterų politikos lyderių forume: turime sulaužyti vyrų mąstymo klišes

Lietuvoje vykstančiame Pasauliniame 2018 m. Moterų politikos lyderių suvažiavime dalyvauja socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Raminta Popovienė. Kalbėdamos Seime surengtoje Seimo delegacijos dalyvių spaudos konferencijoje, jos akcentavo, kad mūsų valstybėje trūksta supratimo, kaip kompensuoti moterims už tą sunkų darbą, kurį jos dirba namuose, augindamos vaikus, prižiūrėdamos ir slaugydamos pasiligojusius, pasenusius ar neįgalius asmenis. Trūksta ir privačiai teikiamų paslaugų ir valstybės sukurtos infrastruktūros. Dėl tokio moterų užimtumo namuose nuostolius patiria ir pati valstybė – Lietuva vis labiau jaučia darbo jėgos trūkumą, tačiau vis dar nesiimama statyti darželių, pensionatų, o priežiūros paslaugas savo artimiesiems namuose teikia moterys. „Leisti vaiką į lopšelį Vilniuje kainuoja apie 500 eurų, tikrai reta jauna šeima išgali sumokėti tokią sumą“, – spa ...

Close