Prieškario problemos aktualios ir neišspręstos iki šiandien

Prieškario problemos aktualios ir neišspręstos iki šiandien

Savaitgalį aktyvios socialdemokratės rinkosi į Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos ataskaitinę konferenciją Kaune. Profesorės Virginijos Jurėnienės pranešimas "Socialdemokračių indėlis į visuomenės kaitą: istorinė retrospektyva" konferencijos dalyves nukėlė į prieškario Lietuvą. To meto iškilios socialdemokratės inicijavo daug pažangių procesų: pradėtos diskusijos apie edukaciją, lygias teises, politines teises, darbo santykius, moterų organizuotumo ir sąmoningumo didinimą, aktyvų visuomenės požiūrio į moterį keitimą, drąsą ir ryžtą ginant savo teises, inicijuoti svarbūs įstatymai. Konferencijos metu LSDMS pirmininkė Orinta Leiputė pristatė tarybos ataskaitą, o su LSDMS 100-mečio idėjos projektu supažindino Tauragės apskrities koordinatorė Nijolė Meilutienė, vyko diskusijos. LSDMS šiuo metu vienija 49 klubus, per metus įsikūrė du nauji klubai ir keletas atn ...

Close