V. Petronis – socialdemokratų kandidatas būsimuose Ukmergės savivaldybės mero rinkimuose

V. Petronis – socialdemokratų kandidatas būsimuose Ukmergės savivaldybės mero rinkimuose

Vykdydami LSDP prezidiumo nutarimą, Ukmergės socialdemokratai išsirinko kandidatą būsimuose Ukmergės savivaldybės mero rinkimuose. Juo tapo LSDP Ukmergės skyriaus pirmininkas Valdas Petronis. Gruodžio mėn. 21 d.  vyko visuotinis LSDP Ukmergės skyriaus narių susirinkimas. Jo metu buvo sprendžiama dėl LSDP kandidato būsimuose Ukmergės savivaldybės mero rinkimuose. Skyriaus grupės iškėlė keturias kandidatūras: skyriaus pirmininko pavaduotoją Indrę Kižienę, buvusį seimo narį Arūną Dudėną, vicemerę Klavdiją Stepanovą ir skyriaus pirmininką, rajono Tarybos narį Valdą Petronį. I. Kižienei, K. Stepanovai ir A. Dudėnui kandidatuoti atsisakius, skyriaus visuotinis susirinkimas vieningai, bendru sutarimu patvirtino Valdo Petronio kandidatūrą. Susirinkime apžvelgta skyriaus veikla, numatyti ateinančių metų tikslai, patvirtinti atnaujinti LSDP Ukmergės skyriaus įstat ...

Close